Hinnoittelun valvonta

Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Virasto on vahvistanut etukäteen kahdeksaksi vuodeksi sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöille menetelmät, joiden perusteella valvontaa suoritetaan. Valvonta perustuu sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädäntöön sekä Energiaviraston näiden perusteella vahvistamiin kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmiin sekä oikeuskäytäntöön.

Energiavirasto tutkii vuosien 2016–2019 hinnoittelun kohtuullisuuden vuonna 2020. Tällöin virasto antaa jokaiselle sähköverkkoyhtiölle valvontapäätöksen, jossa mahdollisesti peritty ylihinta velvoitetaan palauttamaan asiakkaille seuraavan nelivuotiskauden aikana siirtomaksuissa.

Energiaviraston vahvistamat valvontamenetelmät ovat verkkotoimintakohtaisia seuraavasti:

Sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta (pdf)

Sähkön jakeluverkkotoiminta (pdf)

Sähkön kantaverkkotoiminta (pdf)

Maakaasun jakeluverkkotoiminta (pdf)

Maakaasun siirtoverkkotoiminta (pdf)

Vuosittaiset laskelmat 2016-2019

Korotuskattovalvonta

Menetelmien kehittäminen 2024-2027 ja 2028-2031