Hinnoittelun valvonta

Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Virasto on vahvistanut etukäteen kahdeksaksi vuodeksi sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöille menetelmät, joiden perusteella valvontaa suoritetaan. Valvonta perustuu sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädäntöön sekä Energiaviraston näiden perusteella vahvistamiin kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmiin sekä oikeuskäytäntöön.

Energiaviraston vahvistamat valvontamenetelmät vuosille 2024–2031 ovat verkkotoimintakohtaisia seuraavasti:

Sähkön jakeluverkkotoiminta (pdf)

Sähkön kantaverkkotoiminta (pdf)

Maakaasun jakeluverkkotoiminta (pdf)

Maakaasun siirtoverkkotoiminta (pdf)

Aiempana valvontajaksona käytössä olleet valvontamenetelmät verkkotoiminnoittain:

Sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta (pdf)

Sähkön jakeluverkkotoiminta (pdf)

Sähkön kantaverkkotoiminta (pdf)

Maakaasun jakeluverkkotoiminta (pdf)

Maakaasun siirtoverkkotoiminta (pdf)

Vuosittaiset laskelmat 2016-2019

Korotuskattovalvonta

Menetelmien kehittäminen 2024-2027 ja 2028-2031