Maakaasun hintatilastot

Energiavirasto laskee ja julkaisee kuukausittain hinnastojen perustella ns. maakaasun tyyppikäyttäjille maakaasun siirron ja maakaasuenergian hintatasoa kuvaavia keskihintoja.

Maakaasun hintatiedot perustuvat tukkuhintojen osalta maakaasun tukkumyyjänä ja maakaasun siirtoverkonhaltijana toimivan Gasum Oy:n maakaasun hinnastoihin. Maakaasun vähittäishinnat perustuvat Suomessa toimivien maakaasun jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien hinnastoihin.
 

Maakaasun teollisuuskäyttäjähintojen ja tukkutariffi-indeksin kehitys (aikasarja, XLS)


Maakaasun hintatilaston sisältämät tiedot

Maakaasun teollisuus-, voima- ja lämpölaitosasiakkaiden hinnan kehitys:
Teollisuus-, voima- ja lämpölaitosasiakkaita kuvaavien tyyppikäyttäjien maakaasun siirron, energian ja kokonaishinnan kehitystä kuvaavat aikasarjat vuoden 2001 alusta lähtien.

Taulukon luvut perustuvat julkiseen Gasum Oy:n maakaasun tukkutariffiin. Taulukon hinnat ovat verottomia ja ovat yksikössä [euroa/MWh]. Hintojen laskenta perustuu ns. maakaasun alempaan lämpöarvoon.

Tukkutariffi-indeksit:
Gasum Oy:n maakaasun tukkutariffissa maakaasuenergian hinta on sidottu seuraaviin indekseihin:

  • Brent: Platts:n julkaisema kuukausikeskiarvohinta yksikössä USD/bbl noteeraukselle Dated Brent.
  • API2: Argus/McCloskeyn julkaisussa "Argus/McCloskey's Coal Price Index Report" otsakkeen "International Coal Indexes - Coal price indexes" alla julkaistu hiilen hintaindeksin Northwest Europe (cif ARA) API2 kuukausikeskiarvo yksikössä USD/tonni.
  • Kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksi D35 (2010=100, TOL2008): Tilastokeskuksen julkaisema kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksi, joka kuvaa sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon sekä jäähdytysliiketoiminnan hintakehitystä kotimarkkinoilla Suomessa.

Linkkejä muualla sijaitseviin maakaasutilastoihin:

Tilastokeskus - energian hinnat