Tulosohjausasiakirjat

Tulosohjausasiakirjat sisältävät Energiaviraston toiminnan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot. Suunnitelmatiedot jakaantuvat työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston välisiin tulossopimuksiin sekä eduskunnan päättämiin talous- ja lisätalousarvioihin. Keskeisimmät seurantatiedot ovat Energiaviraston tilinpäätökset ja niihin kuuluvat toimintakertomukset, sekä työ- ja elinkeinoministeriön antamat kannanotot Energiaviraston tilinpäätöksiin.

Suunnitelmat

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Tulossopimus perustuu tulosprisman mukaisesti jaoteltuihin osa-alueisiin, jotka ovat: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta, henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen. Energiavirasto raportoi tavoitteiden toteutumisesta kahdesti vuodessa Valtiokonttorin ylläpitämälle Tutki hallintoa –sivustolle. 

Eduskunta päättää valtion talousarviosta.

2024-2027 2023-2026   2022-2025  2021-2024   2020-2023  2019-2022 

Seuranta

Tilinpäätökset

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat sekä liitteet.

2023  2022 2021   2020   2019   2018   2017