Tulosohjausasiakirjat

Tulosohjausasiakirjat sisältävät Energiaviraston toiminnan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot. Suunnitelmatiedot jakaantuvat työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston välisiin tulossopimuksiin sekä eduskunnan päättämiin talous- ja lisätalousarvioihin. Keskeisimmät seurantatiedot ovat Energiaviraston tilinpäätökset ja niihin kuuluvat toimintakertomukset, sekä työ- ja elinkeinoministeriön antamat kannanotot Energiaviraston tilinpäätöksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista: 

Maksuasetus 1241/2019

Suunnitelmat

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Tulossopimus perustuu tulosprisman mukaisesti jaoteltuihin osa-alueisiin, jotka ovat: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta, henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen. Energiavirasto raportoi tavoitteiden toteutumisesta kahdesti vuodessa Valtiokonttorin ylläpitämään tulostietojärjestelmään (Netra).

Eduskunta päättää valtion talousarviosta.

2020-2023  2019-2022  2018-2021  2017-2020  2016-2019

Seuranta

Tilinpäätökset

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

2019   2018   2017   2016  2015

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot Energiaviraston tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

2016  2015