Kestävyys ja liikennepolttoaineiden päästöjen vähentäminen

RES-direktiivin mukaan kaikkien biopolttoaineiden tai bionesteiden, jotka lasketaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, tai jotka saavat taloudellista tukea, pitää olla kestävästi tuotettuja. Suomessa biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys pitää osoittaa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun kestävyyslain mukaisesti. Energiavirasto hoitaa kestävyyslain mukaisia viranomaistehtäviä, valvoo kestävyyslain noudattamista ja antaa jakeluvelvoitelain sekä biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain raaka-aineiden luokitteluun liittyviä ennakkotietopäätöksiä.

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva laki velvoittaa polttoaineiden toimittajia vähentämään kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä kuudella prosentilla vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2010 päästöihin. Tavoitteisiin päästään lisäämällä liikenteen kestäviä biopolttoaineita, muita vähähiilisiä polttoaineita, vähentämällä fossiilisten polttoaineiden alkuvaiheen päästöjä ja sähköistämällä liikennettä.

Tälle sivulle on kerätty kestävyyteen sekä liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämiseen liittyvä ohjeistus.

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Biopolttoöljyn jakeluvelvoitelaki