Kestävyys ja liikennepolttoaineiden päästöjen vähentäminen

RED2-direktiivi edellyttää, että kaikkien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineilla tuotetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen, jotka lasketaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, tai jotka saavat taloudellista tukea, pitää olla kestävästi tuotettuja. Lisäksi kansallisesti on säädetty, että kestävyyden osoittaminen on edellytys muun muassa biopolttoaineen tai biopolttoöljyn jakeluvelvoitteeseen laskemiselle, alhaisemmalle verotukselle, valtiontuen ehtojen täyttymiselle sekä bionesteiden ja vuodesta 2022 alkaen myös biomassapolttoaineiden nolla-päästökertoimelle.

Suomessa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyys pitää osoittaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun kestävyyslain (393/2013) mukaisesti. Energiavirasto hoitaa kestävyyslain mukaisia viranomaistehtäviä, valvoo kestävyyslain noudattamista ja antaa jakeluvelvoitelain sekä biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain raaka-aineiden luokitteluun liittyviä ennakkotietopäätöksiä. Vuodesta 2021 alkaen Energiavirasto hoitaa myös muita jakeluvelvoitelain ja biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain mukaisia viranomaistehtäviä ja valvoo niiden noudattamista.

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva laki (170/2018) velvoittaa polttoaineiden toimittajia vähentämään kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä kuudella prosentilla vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2010 päästöihin. Tavoitteisiin päästään lisäämällä liikenteen kestäviä biopolttoaineita, muita vähähiilisiä polttoaineita, vähentämällä fossiilisten polttoaineiden alkuvaiheen päästöjä ja sähköistämällä liikennettä. Tavoite jatkuu myös vuoden 2020 jälkeen.

Tälle sivulle on kerätty kestävyyteen sekä liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämiseen liittyvä ohjeistus.