Biomassojen ja biopolttoaineiden kestävyys

RED2-direktiivi edellyttää, että kaikkien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineilla tuotetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen, jotka lasketaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, tai jotka saavat taloudellista tukea, pitää olla kestävästi tuotettuja. Lisäksi kansallisesti on säädetty, että kestävyyden osoittaminen on edellytys muun muassa

  • biopolttoaineen tai biopolttoöljyn jakeluvelvoitteeseen laskemiselle,
  • alhaisemmalle verotukselle,
  • valtiontuen ehtojen täyttymiselle 
  • bionesteiden ja biomassapolttoaineiden nolla-päästökertoimelle.

Suomessa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyys pitää osoittaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun kestävyyslain (393/2013) mukaisesti. Energiavirasto hoitaa kestävyyslain mukaisia viranomaistehtäviä, valvoo kestävyyslain noudattamista ja antaa jakeluvelvoitelain sekä biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain raaka-aineiden luokitteluun liittyviä ennakkotietopäätöksiä. 

Laki biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista (393/2013)