Kustannus-hyötyanalyysi

Energiatehokkuuslaki 1429/2014 velvoittaa toiminnanharjoittajia tekemään kustannus-hyötyanalyysin sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseksi ja teollisuuden käyttökelpoisen ylijäämälämmön hyödyntämiseksi.

Kustannus-hyötyanalyysi kustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi on tehtävä seuraavissa tilanteissa:

  1. Sähkön lauhdetuotantolaitoksen suunnittelu tai merkittävä uudistaminen 
  2. Uuden teollisuuslaitoksen suunnittelu tai teollisuuslaitoksen merkittävä uudistaminen 
  3. Uuden kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysverkon suunnittelu ja uuden energiantuotantolaitoksen suunnittelu kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysverkostossa