Tiedotteet

Teknologiaryhmät ja määrärahat infratuen lokakuun 2022 tukikilpailutuksessa

Lokakuussa kilpailutettavat määrärahat on esitetty liitteessä. Energiavirasto kehottaa käyttäjiä tarkastamaan valtuuden toiminnan mahdollisimman pian.

Tiedote 4.10.2022
Kaikki preemiotukijärjestelmän tuulivoimalat tuottavat nyt sähköä - lisäys tuotantokapasiteettiin merkittävä

Uusiutuvan sähkön tuotantoa tukevan preemiojärjestelmän avulla Suomeen on rakennettu viime vuosina 89 tuulivoimalaa, jotka ovat lisänneet sähköntuotantokapasiteettia noin 550 megawattia ja tuottavat vuosittain noin 1,4 terawattituntia sähköä. 

Tiedote 29.9.2022
Energiaviraston suositus sähkönmyyjille: ilman sopimusta olevien asiakkaiden sähköntoimituksen voi aloittaa heti

Energiavirasto toivoo sähkön vähittäismyyjien aloittavan uudet sähkösopimukset ja sähköntoimituksen mahdollisimman pian asiakkaille, jotka ovat parhaillaan ilman sähkösopimusta. Näin vältytään tarpeettomilta sähkön katkaisuilta.

Tiedote 23.9.2022
Karhu Voima on hakeutunut konkurssiin - asiakkaiden etsittävä uusi sähkönmyyjä 

Karhu Voima Oy on hakeutunut konkurssiin 19.9.2022 ja lopettaa asiakkaiden sähkön toimituksen 20.9.2022 alkaen. Yhtiön asiakkaiden on etsittävä uusi sähkönmyyjä viipymättä. Energiavirasto määrää Karhu Voiman tilalle uuden toimitusvelvollisen sähkönmyyjän Haminan Sähköverkot Oy:n ja Kotkan Energiaverkot Oy:n alueelle mahdollisimman pian.

Tiedote 19.9.2022

Uutiskirjeet

Tapahtumia

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kutsu tehokkuusmittausselvityksen esittelytilaisuuteen 4.10.2022

Energiavirasto on julkaissut ECKTA Oy:llä teettämänsä selvityksen sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmien tehostamiskannustimen kehittämisestä kuudennella ja seitsemännellä valvontajaksolla (vuosina 2024–2027 ja 2028–2031). Tervetuloa tehokkuusmittausselvityksen esittelytilaisuuteen 4.10. klo 10-12!

Tapahtuma Uusiutuva Energia Päästökauppa Tiedote
Todentajapäivän 8.9.2022 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun infotilaisuuden materiaalit

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen sähköjärjestelmän tasehallinnan ehdoista: 15 minuutin taseselvitysjakson muutokset

Energiavirasto kuulee sähkömarkkinoiden tasevastaavia ja reservitoimittajia Fingrid Oyj:n ehdotuksesta koskien 15 minuutin taseselvitysjakson aiheuttamia muutostarpeita tasehallinnan ehtoihin. Kuuleminen on avoinna 12.10.2022 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 27.9.2022
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen Suomen ja Viron välisten siirto-oikeustuotteiden ja niiden jakamisen yksityiskohdista 

Energiavirasto kuulee markkinaosapuolia FCA -suuntaviivojen 31 ja 52 artiklojen mukaisista menetelmistä sekä kahdenvälisestä menetelmästä, jota sovelletaan pitkän aikavälin siirtokapasiteetin määrittämiseen ja osittamiseen Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalla. Kuuleminen on avoinna 4.9.2022 asti.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 19.8.2022