Tiedotteet

Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon muun verkonhaltijan palveluehdot

Energiavirasto on vahvistanut sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon eli datahubin päivitetyt Muun verkonhaltijan palveluehdot. Ehtojen päivityksellä mahdollistetaan rajapistemittaustietojen tiedonvaihtoa datahubista. 

Tiedote 19.5.2022
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille on käynnistynyt

Energiavirasto ottaa vastaan tarjouksia ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden infratuesta 13.6.2022 klo 12.00 asti. Tarjouksen jättäjää kehotetaan tarkistamaan asiointioikeutensa TAKILA-tietojärjestelmässä.

Tiedote 16.5.2022
Tarjouskilpailualusta TAKILA avattu

Energiavirasto järjestää 16.5.2022-13.6.2022 tukikilpailutuksen ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille. Tarjouskilpailualusta TAKILA on nyt avattu ja tuen hakijat voivat kirjautua järjestelmään. Järjestelmän käyttöohje on julkaistu suomeksi.

Tiedote 10.5.2022
Huoltovarmuuskeskus antanut ennakkovaroituksen kaasumarkkinoiden häiriöstä

Suomen toimivaltainen viranomainen, Huoltovarmuuskeskus, on tänään 6.5.2022 antanut Euroopan komissiolle Suomen maakaasumarkkinoita koskevan ennakkovaroituksen. Ilmoitus ennakoi Venäjän maakaasutoimitusten mahdollista loppumista.

Tiedote 6.5.2022

Uutiskirjeet

Tapahtumia

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kutsu medialle 20.1. klo 9: Sähkömarkkinat vuonna 2021

Sähkön tukkumarkkinahinnat olivat vuonna 2021 poikkeuksellisen korkealla - miten hintakehitys näkyi kuluttajien sähkölaskuissa. Mediainfossa esitellään myös sähkön siirtohinnoittelun valvontaan tämän vuoden alusta voimaan tulleet muutokset.

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Tervetuloa webinaariin 17.12: valvontamenetelmien kehittäminen vuodesta 2024 eteenpäin

Energiavirasto kutsuu sidosryhmät webinaariin 17.12. klo: 13-14.30 kuulemaan Energiaviraston alustuksen ja sidosryhmien kommenttipuheenvuorot valvontamenetelmien kehittämisestä vuonna 2024 alkaville valvontajaksoille sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnassa.

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen Energiaviraston päätösluonnoksesta: rajat ylittävän osallistumisen edellytykset tehoreservijärjestelmään

Energiavirasto on valmistellut päätösluonnoksen rajat ylittävän osallistumisen edellytyksistä tehoreservijärjestelmään. Kuuleminen päätösluonnoksesta on avoinna 21.4.2022 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 8.4.2022
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdoista muille verkonhaltijoille

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen palveluehtojen vahvistamisesta. Kuuleminen on avoinna 19.4.2022 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 1.4.2022