Tiedotteet

KHO vahvisti Energiaviraston linjan tutkintapyynnön tekijän asianosaisuudesta ja valitusoikeudesta

Energiavirastolle osoitetun tutkintapyynnön tarkoitus on tuoda ilmi mahdollisia rikkeitä energiayhtiöiden toiminnassa. Viraston päätösten oikeudelliset vaikutukset kohdistuvat valvottavaan yhtiöön eivätkä tutkintapyynnön tekijään. KHO:n ratkaisu 16.10.2020 vahvistaa, ettei tutkintapyynnön tekijällä ole näissä tapauksissa asianosaisasemaa tai muutoksenhakuoikeutta.

Tiedote 23.10.2020
Muistutus verkonhaltijoille liittymien hinnoitteluperiaatteiden toimittamisesta Energiavirastolle

Päivitetyt liittymien hinnoitteluperiaatteet on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 1.11.2020.

Tiedote 21.10.2020
Energiavirasto oikaisee keskustelua siirtohinnoittelun valvontamallista

Sähkön siirtohinnat ja siirtohinnoittelun valvontamalli ovat herättäneet laajaa keskustelua Ylen 12.10.2020 julkaiseman uutisoinnin myötä. Ylen uutisoinnissa on esitetty useita virheellisiä ja harhaanjohtavia seikkoja. Energiavirasto haluaa oikaista muutamia keskeisiä väitteitä.

Tiedote 15.10.2020
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu on käynnissä

Tarjouksia tuesta otetaan vastaan lokakuun ajan. Tarjouksen jättäjää kehotetaan viipymättä varmistumaan siitä, että asiointioikeus on olemassa.

Tiedote 13.10.2020

Uutiskirjeet

Tapahtumia

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote
Ajankohtaista EU:n päästökaupassa - webinaarit syksyllä 2020

Seuraava päästökauppakausi käynnistyy vuoden 2021 alusta. Energiavirasto järjestää syksyn 2020 aikana webinaareja käytännön asioista päästökaupan toiminnanharjoittajille ja todentajille.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Todentajapäivän 10.9.2020 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun informaatiotilaisuuden materiaalit

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n siirtopalvelun ehdoista ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelun ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista 13.11.2020 saakka. 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 23.10.2020
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavista siirtomaksuista ja muista ulkomaanyhteyksissä noudatettavista siirtopalveluiden ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä ulkomaanyhteyksien siirtomaksuista ja ulkomaanyhteyksien siirtopalveluiden ehdoista 6.11.2020 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 16.10.2020