Tiedotteet

Energiatekoja 25 vuotta – Energiansäästöviikko käynnistyy

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään viikolla 41 jo 25:ttä kertaa. Energiansäästöllä on keskeinen rooli matkalla kohti kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut lähes 240 organisaatiota, jotka osallistuvat viikkoon viestimällä omista energiateoistaan. Mukana on kuntia, yrityksiä sekä kouluja ja oppilaitoksia.

Tiedote 11.10.2021
Tarjouskilpailu pienensi liikenteen infrastruktuurin tukitarjouksia

Energiavirasto toteutti vuosina 2018–2021 sähkö- ja kaasuautojen lataus- ja tankkauspisteinvestointeja edistävän tukiohjelman tarjouskilpailuna. Tarjouskierroksia järjestettiin neljä kertaa. Kilpailuissa biokaasun tankkauspisteet sekä ajoneuvojen ja joukkoliikenteen latauspisteet kilpailivat tuesta kukin omissa teknologiaryhmissään. Kilpailun kohteena oli 17 miljoonaa euroa, josta myönnettiin 14,5 miljoonaa euroa.

Tiedote 6.10.2021
Energiavirasto on määrittänyt muutokset sähkönjakelun valvontamenetelmiin 

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021 ja Energiavirasto käynnisti näiden perusteella sähkönjakelun valvontamenetelmien päivittämisen. Lakimuutokset antoivat Energiavirastolle uusia työkaluja, joilla vaikuttaa siirtohintojen kehitykseen vaarantamatta modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä. Virasto on nyt määrittänyt, miten sähkönjakelun valvontamenetelmiä muutetaan yksikköhintojen, kohtuullisen tuottoasteen ja toimitusvarmuuskannustimen osalta 1.1.2022 alkaen.

Tiedote 4.10.2021
Unionin tuomioistuimen ratkaisu vahvistaa myös Energiaviraston riippumattomuuden

Euroopan unionin tuomioistuimen tuore päätös korostaa verkkovalvontaviranomaisten riippumattomuutta kansallisesta poliittisesta vallasta. Tuomioistuimen Euroopan komissiota ja Saksan liittotasavaltaa koskeva ratkaisu on linjaus koko Euroopan unionille. Siirtohinnoittelua koskevan lainsäädännön valmistelu osoitti, että kansallisen viranomaisen toiminnan riippumattomuudesta on huolehdittava myös Suomessa.

Tiedote 30.9.2021

Uutiskirjeet

Tapahtumia

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Webinaari 6.10.2021: Liikenteen infrastruktuurituen arviointi

Webinaarissa esitellään infrastruktuurin tukiohjelman tuloksia, arvioidaan sen onnistumista ja tarkastellaan kehittämiskohteita. Tervetuloa verkkotilaisuuteen 6.10. klo 9.30!

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Todentajapäivän 9.9.2021 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun infotilaisuuden materiaalit

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n siirtopalvelun ehdoista ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelun ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista 19.11.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 22.10.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kaasuverkkotoiminnan tariffiverkkosäännön 28 artiklan mukainen kuuleminen avoinna

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaisesti, kuuleminen on avoinna 5.11.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 12.10.2021