Tiedotteet

Syöttötariffitukia maksettiin 324 miljoonaa euroa

Viime vuonna uusiutuvan energian syöttötariffitukia maksettiin ennätykselliset 324 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 niitä maksettiin 229 miljoonaa euroa. Muutos johtuu pitkälti viime kevään poikkeuksellisesta tuulisuudesta ja sähkön alhaisesta hinnasta. 

Tiedote 26.1.2021
Mediainfo 28.1.2021 klo 9: Sähkömarkkinat nyt - mitä tapahtui vuonna 2020

Mitä kotitalouksien sähkölaskulle tapahtui viime vuoden aikana? Energiavirasto esittää katsauksen sähkön hintakehityksestä marraskuusta 2019 tammikuuhun 2021. Tervetuloa seuraamaan verkkolähetystä!

Tiedote 25.1.2021
Joukkoliikenteen ja kaasuntankkausasemien tukipäätökset julkaistu

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin tukikilpailutuksen. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat valmiita toteuttamaan biokaasun tankkauspisteen tai sähköautojen joukkoliikenteen tai suuritehoisen latauspisteen investointihankkeen. Energiavirasto on antanut päätökset biokaasun tankkauspisteitä ja sähköautojen joukkoliikennettä koskevista tarjouksista.

Tiedote 21.1.2021
ACER ottaa käyttöön REMIT-maksut vuonna 2021

ACER aloittaa vuoden 2021 aikana REMIT-maksujen keräämisen, maksu koskee rekisteröityneitä raportointimekanismeja (RRM-toimijat). Vuosittaisilla maksuilla katetaan ACERin kuluja REMIT-asetuksen 8 artiklaan perustuvan toiminnan osalta.

Tiedote 14.1.2021

Uutiskirjeet

Tapahtumia

Tapahtuma Uusiutuva Energia Energiatehokkuus Tiedote
Informaatio-ohjauspilotin raportin julkistustilaisuus 4.11.2020

Energiavirasto, Oulun yliopiston BCDC Energia -hanke, Porvoon Energia ja Motiva käynnistivät vuonna 2018 yhteisen informaatio-ohjauksen kokeiluhankkeen, jossa selvitettiin neuvonnan ohjausmenetelmien vaikutusta kotitalouksien sähkönkäyttöön. Vuoden mittaisen tutkimusvaiheen tulokset julkaistiin webinaarissa 4.11.2020.

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Mediainfo 4.11.2020 sähkön jakeluverkkotoiminnan valvonnasta

Miten sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun ja toimitusvarmuuden valvontamenetelmät toimivat ja miksi juuri nykyisiin menetelmiin on päädytty.

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista 4.2.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 14.1.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen sähköjärjestelmän tasehallinnan ehdoista tasevastaaville ja reservitoimittajille

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä 15.2.2021 saakka Fingrid Oyj:n toimittamasta ehdotuksesta liittyen taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajien ehtoihin ja edellytyksiin, manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) toimittajien ehtoihin ja edellytyksiin sekä tasevastaavien (BRP) ehtoihin ja edellytyksiin.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 13.1.2021