Tiedotteet

Ohjeita Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaille

Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n ja 365 Hankinta Oy:n sähköntoimitus asiakkaille on keskeytynyt. Tälle sivulle on koottu toimintaohjeet asiakkaille, jotka ovat saaneet verkkoyhtiöltään ilmoituksen sähköntoimituksen katkeamisesta.

Tiedote 11.6.2021
Energiavirasto kehottaa Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaita valitsemaan pikaisesti uuden sähkönmyyjän

Fi-Nergy Voima Oy, Fi-Nergy Voima OÜ sekä 365 Hankinta Oy eivät voi jatkaa sähköntoimituksia asiakkailleen tasevastaavan puuttumisen vuoksi. Yhtiöiden asiakkaiden sähkönjakelua ei katkaista välittömästi. Energiavirasto kehottaa asiakkaita tekemään pikaisesti sopimuksen uuden sähkönmyyjän kanssa. 

Tiedote 11.6.2021
Energiavirasto pyytää Fingridiä myöntämään Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalle pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteita

Energiavirasto antoi 7.6.2021 FCA -suuntaviivojen 30 artiklan mukaisen päätöksen mahdollisuuksista suojautua alueiden välisiltä riskeiltä Suomen ja Viron tarjousalueilla. Päätöksessä Energiavirasto pyytää Fingridiä myöntämään Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalle pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteita. Päätös perustuu Viron kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa tehtyyn arviointiin, jonka perusteella viranomaiset katsoivat, että Viron tarjousalueella ei ole riittäviä suojausmahdollisuuksia. 

Tiedote 8.6.2021
Markkinaoikeus määräsi Fi-Nergylle useita uhkasakolla tehostettuja kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta

Markkinaoikeus määräsi päätöksellään 28.5.2021 sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voimalle ja sen omistajalle useita uhkasakolla tehostettuja kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti. Annetut kiellot liittyvät sähkön ennakkolaskutukseen ja sopimusehtojen lainvastaiseen muuttamiseen. Energiavirasto kehottaa sähkönmyyjiä kiinnittämään huomiota markkinaoikeuden linjaamiin menettelytapoihin.

Tiedote 4.6.2021

Uutiskirjeet

Tapahtumia

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Webinaari biomassapolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyden osoittamisesta 1.6.2021

Webinaarissa käydään läpi tämän vuoden alussa päivitettyä kestävyyslakia sekä kestävyysjärjestelmää koskevan hyväksymishakemuksen jättämistä KEKRI-asiointijärjestelmässä.

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Mediainfo 28.1.2021: Sähkömarkkinat nyt - mitä tapahtui vuonna 2020

Mitä kotitalouksien sähkölaskulle tapahtui viime vuoden aikana? Energiavirasto esittää katsauksen sähkön hintakehityksestä marraskuusta 2019 tammikuuhun 2021. Tervetuloa seuraamaan verkkolähetystä!

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen toimittamatta jääneen sähkön arvosta ja luotettavuusstandardista 

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida Energiaviraston ehdotuksia luotettavuusstandardista ja toimittamatta jääneen sähkön arvosta. Kuuleminen on avoinna 18.6.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 7.6.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen sähkön jakelumaksujen hinnoittelun harmonisoidusta rakenteesta

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida Energiaviraston luonnosta harmonisoidusta jakelumaksujen hinnoittelun rakenteesta. Kuuleminen on avoinna 24.6.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 28.5.2021