Tiedotteet

Markkinaoikeus pyytää ennakkoratkaisua EU:n tuomioistuimelta Energiaviraston valvontamenetelmiä koskevista valituksista

Ennakkoratkaisupyyntö koskee markkinaoikeudelle tulleita valituksia Energiaviraston päätöksestä muuttaa jo annettuja verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevien valvontamenetelmien vahvistuspäätöksiä kesken valvontakauden. Päätösten muuttamisen perusteena on sähkömarkkinalain muutos. Ennakkoratkaisulla pyydetään Euroopan unionin tuomioistuimelta tulkintaa muun muassa siitä, miten kansallinen lainsäädäntömuutos vaikuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomaan asemaan. Energiavirasto katsoo, että kansallinen lainsäätäjä on jo lakia säätäessään harkinnut lakimuutosten täyttävän sähkömarkkinadirektiivin vaatimukset kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuudesta.

Tiedote 3.2.2023
Energiavirasto ja Motiva: Energiakriisi kiihdyttää energiamurrosta - uusien teknologioiden osaajia tarvitaan

Korkea sähkönhinta on kiihdyttänyt uusiutuvien energiateknologioiden markkinoita: aurinkosähköjärjestelmiä ja lämpöpumppuja on asennettu tiuhaan tahtiin niin pieniin kuin suurempiin kohteisiin ja asennuksia joutuu odottamaan kuukausia. Pulaa on sekä laitteistoista että tekijöistä. Jatkossa työvoimapula korostunee entisestään, sillä sekä EU:n että Suomen omat vähähiilisyystavoitteet kasvattavat uusiutuvan energian kysyntää. Uutta työvoimaa tarvitaan.

Tiedote 3.2.2023
Liikenteen infratuen maaliskuun 2023 tukikilpailutus

Energiavirasto kilpailuttaa maaliskuussa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto järjestää informaatiotilaisuuden tuen hakijoille 17.2.2023.

Tiedote 27.1.2023
Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea maksettiin 63,3 miljoonaa euroa vuonna 2022

Energiavirasto maksoi sähköistämistukea kaiken kaikkiaan energiaintensiivisen teollisuuden 27 yrityksen 50 laitokselle. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki on Suomessa vuonna 2022 käyttöönotettu viisivuotinen tukijärjestelmä. Tuki on suunnattu EU:n komission määritelmien mukaisesti merkittävän hiilivuotoriskin toimialoille. Yritysten on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään puolet hankkeisiin, joilla ne vähentävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Tiedote 24.1.2023

Uutiskirjeet

Tapahtumia

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Infotilaisuus liikenteen infratuen hakijoille 17.2.2023

Energiavirasto kilpailuttaa maaliskuussa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto järjestää infotilaisuuden tuen hakijoille 17.2.2023.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Tutustu uusiutuvan energian ajankohtaispäivän 17.1.2023 esityksiin

Energiaviraston perinteinen uusiutuvan energian ajankohtaispäivä kokosi lähes 400 alan asiantuntijaa kahden vuoden tauon jälkeen ajankohtaisten teemojen äärelle. Tilaisuuden esitykset löytyvät tältä sivulta.

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen koskien Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin ehtoja, edellytyksiä ja tariffeja

Energiavirasto kuulee Manga Terminal Oy:n virastolle vahvistettavaksi esittämistä LNG-terminaalin ehdoista, edellytyksistä ja tariffeista 11.1.2023 saakka.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 19.12.2022
Kuuleminen Uusiutuva Energia Tiedote
Kuuleminen Gasgrid Finland Oy:n kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehtojen ja alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmien vahvistamiseksi

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmistä 23.12.2022 saakka.

Kuuleminen Uusiutuva Energia Tiedote 2.12.2022