Tiedotteet

Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2023 julkaistu

Energiavirasto on julkaissut kansallisen raportin Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta vuonna 2023. Raportista löydät kotimaisten energiamarkkinoiden avainlukuja ja yhteenvedon Energiaviraston toiminnan vaikuttavuudesta.

Tiedote 11.7.2024
Uusi lainsäädäntö rajoittaa jakeluverkkoyhtiöiden muuta liiketoimintaa - Energiavirasto myönsi ensimmäiset poikkeusluvat

Kesäkuussa 2023 voimaantulleet sähkömarkkinalain uudistukset rajoittavat jakeluverkonhaltijoiden oikeutta harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin sähkönjakelua. Muun liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää Energiaviraston myöntämää poikkeuslupaa.  Energiavirasto on antanut ensimmäiset päätökset poikkeuslupahakemuksiin 9.7.2024.

Tiedote 9.7.2024
Arvio kaksisuuntaisen latauksen vaikutuksesta käyttäjä- ja järjestelmäkustannusten alentamiseen sekä uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamiseen julkaistu

Energiavirasto on julkaissut EU:n jakeluinfra-asetuksen edellyttämän arvioinnin kaksisuuntaisen latauksen mahdollisesta vaikutuksesta käyttäjä- ja järjestelmäkustannusten alentamiseen ja uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamiseen.

Tiedote 28.6.2024
Vuoden 2023 jäännösjakauma julkaistu: varmentamaton sähkö entistä harmaampaa

Jäännösjakauma kertoo mistä tuotantolähteistä alkuperätakuuvarmentamaton ja alkuperältään tuntematon sähköntuotanto koostuu. Vuoden 2023 jäännösjakaumassa fossiilisten energialähteiden ja turpeen osuus jatkoivat kasvuaan ja uusiutuvien energialähteiden osuus puolittui aiempaan vuoteen verrattuna.

Tiedote 25.6.2024

Uutiskirjeet

Tapahtumia

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote 2024
Tutustu Päästökaupan ajankohtaispäivän 16.5.2024 esityksiin

Energiaviraston Päästökaupan ajankohtaispäivä kokosi yhteen päästökaupan parissa työskentelevät keskustelemaan polttavimmista aiheista, kuten polttoaineen jakelijoiden päästökaupasta sekä ilmastotavoitteista.

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote 2024
Tervetuloa Päästökaupan ajankohtaispäivään 16.5.

Ilmoittaudu mukaan seminaariin päästökaupan ytimessä! Luvassa puhetta muun muassa uudistuneesta päästökauppalaista, jakelijoiden päästökaupasta ja ilmastotavoitteista.

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen reservitoimittajien ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n ehdottamista muutoksista reservitoimittajien ehtoihin. Lausuntoaika jatkuu 13.8.2024 asti.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 11.7.2024
Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista. Lausuntoaika päättyy 16.8.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024 24.6.2024