Meddelanden

År 2022 blev de finländska hushållens elräkningar i genomsnitt cirka 50 procent dyrare

Hushållens totala elpris fortsatte att stiga år 2022. Elpriset steg för konsumenterna i hela Europa. I Finland steg priset på elenergi med i genomsnitt 142 procent för hushåll och 106 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Totalpriset på el (inklusive energi, överföring och skatter) steg i genomsnitt med 53 procent för hushåll och 47 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Hushållens elenergipriser varierar dock stort på grund av typen av elavtal och tidpunkten då avtalet ingicks. Elförbrukningen minskade betydligt år 2022. Den inhemska elproduktionen förblev nästan oförändrad och genom elbesparingar kompenserades upphörandet av import från Ryssland.

Pressmeddelande 19.1.2023
Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeordning om hållbarhetskriterier för skogsbiomassa

Europeiska kommissionen har antagit en förordning som ger vägledning av i innehållet av och påvisandet av hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa. Energimyndigheten avgör om hållbarhetskriterier för skogsbiomassa uppfylls skilt för varje land och publiceras listan på hemsida.

Pressmeddelande 19.12.2022
Data om biobränslens råvaror för transport har publicerats på Energimyndighetens webbplats

Energimyndigheten har på sin webbplats publicerat information om rapporter om hållbarhetskriterier av distributör. Energimyndighetens skyldighet att publicera informationen grundar sig på RED II-direktivet och den nationella hållbarhetslagen.

Pressmeddelande 12.12.2022
Flera begäranden om utredning gällande produkter och priser som omfattas av elleveransskyldigheten anhängiga vid Energimyndigheten

För tillfället är flera begäranden om utredning anhängiga vid Energimyndigheten som gäller leveransskyldighet för el till rimliga priser, samt ifall börsel kan vara den enda produkt som en detaljförsäljare erbjuder som omfattas av leveransskyldigheten.

Pressmeddelande 7.11.2022