Meddelanden

Energimyndighetens rekommendation till elförsäljare: Elleveransen till kunder utan avtal kan inledas genast

Energimyndigheten önskar att detaljförsäljarna av el inleder nya elavtal och elleverans så snart som möjligt till kunder som för närvarande saknar elavtal. På så sätt undviker man onödiga avbrott i eltillförseln.

Pressmeddelande 23.9.2022
Karhu Voima har ansökt om konkurs - kunderna måste hitta en ny elförsäljare

Karhu Voima Oy har den 19.9.2022 ansökt om konkurs, och upphör att leverera el till kunderna från och med den 20.9.2022. Bolagets kunder ska utan dröjsmål hitta en ny elförsäljare. Energimyndigheten förordnar en ny leveransskyldig elförsäljare för Haminan Sähköverkot Oy:s och Kotkan Energiaverkot Oy:s område i stället för Karhu Voima så snart som möjligt.

Pressmeddelande 19.9.2022
Upphandling av effektreserv avbryts

Upphandlingen av effektreserv för perioden 1.11.2022–31.10.2023 har avbrutits eftersom Energimyndigheten inte har fått in ett enda godtagbart anbud. Energimyndigheten var tvungen att avvisa det enda anbudet från Fortum Power and Heat Oy:s kraftverk Meri-Pori.

Pressmeddelande 16.9.2022
Mot koldioxidsnål trafik - anbudsförfarandet för infrastrukturstöd fortsätter

Anbudsförfarandet för stöd för elbilars laddningspunkter med hög effekt och tankningspunkter för förnybart väte fortsätter i oktober. Stödprogrammet främjar ett tätare nätverk av alternativa drivkrafter inom vägtrafiken och är ett av Finlands viktigaste sätt att sträva efter koldioxidsnål trafik.

Pressmeddelande 15.9.2022