Meddelanden

Energimyndigheten inleder en utredning av det felaktiga anbudet till elbörsen 23.11.2023

Energimyndigheten inleder en utredning om det felaktiga anbudet som torsdagen den 23 november 2023 gavs till Finlands anbudsområde på elbörsen och dess inverkan på marknadens funktion och på olika marknadsparter. I egenskap av tillsynsmyndighet för elmarknadens verksamhet utreder Energimyndigheten om man i fallet eventuellt har brutit mot regleringen av elmarknaden och hur man i fortsättningen kan förhindra att motsvarande situationer uppstår. Myndigheten utreder ärendet i samarbete med tillsynsmyndigheter i andra länder.

Pressmeddelande 24.11.2023
Föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät

Energimyndigheten har på basis av elmarknadslagen utarbetat den 2. november en föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät (dnr 3167/000002/2023).

Pressmeddelande 2.11.2023
Produktionskapaciteten för stora solkraftverk kan vara upp till 190 gånger större år 2030

Den sammanlagda effekten av solkraftverk i industriell skala i Finland kan öka från nuvarande 50 megawatt till över 9 500 megawatt före 2030. Om alla rådande planerade projekt genomförs ökar antalet kraftverk från nuvarande 16 till upp till 120 före utgången av 2030. Uppgifterna framgår av Motivas och Energimyndighetens nya karttjänst Solkraftverk.

Pressmeddelande 25.10.2023
Energimyndigheten påminner: Vi bedömer bolagens verksamhet endast inom ramen för elmarknadslagstiftningen

Energimyndigheten har blivit kontaktad av många angående oklarheter gällande mätning av förbrukad energi. Energimyndigheten påminner att dess behörighet begränsar sig till elmarknadslagstiftningen.

Pressmeddelande 30.6.2023