Meddelanden

Prissättningsmetoderna för anslutningar har publicerats

Energimyndigheten har fastställt 25.6.2020 nya metoder för prissättning för nätinnehavarens anslutningstjänst för distributionsnätsinnehavare innehavare av högspänningsdistributionsnät. 

Pressmeddelande 29.6.2020
Produktionskapaciteten inom solkraft fortsatte att öka 2019 - den årliga ökningen var 64 procent

Av den preliminära information som Energimyndigheten har samlat in av elnätsbolagen framgår att produktionskapaciteten hos den solkraft som var ansluten till elnätet i slutet av 2019 uppgick till cirka 198 megawatt. Kapaciteten hos solkraftsproduktionen som är ansluten till elnätet ökade med 77 megawatt (64 procent) på ett år. Solkraftens andel av den småskaliga elproduktionen är cirka 71 procent.

Pressmeddelande 18.6.2020
Energimärkningen förnyas 2021

EU:s energimärkning förnyas från och med mars 2021. Bakgrunden till reformen är den ökade energieffektiviteten och oklarheten i den nuvarande energimärkningen för konsumenterna. Den största förändringen i energimärkningen gäller klassificeringen som återgår till skalan A till G. Klasserna att A +, A + + och A + + + tas bort.

Pressmeddelande 28.5.2020
COVID-19 epidemins inverkan på trafikens infrastrukturstöd

Coronaepidemin kan orsaka oöverkomliga hinder för projekt som fått ett godkänt stödbeslut, om projektens ibruktagning försenas på grund av till exempel att leverans av anordningar fördröjs eller på grund av andra utmaningar i och med undantagstillståndet.

Pressmeddelande 3.4.2020