Meddelanden

Anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd har öppnats för snabbladdningspunkter för fordon

Energimyndigheten tar emot anbud för infrastöd till snabbladdningspunkter fram till 13.6.2022 kl. 12.00. Anbudsgivaren uppmanas att kontrollera behörigheten i TAKILA-tjänsten.

Pressmeddelande 16.5.2022
TAKILA e-tjänsten för anbud har öppnats

Energimyndigheten ordnar 16.5.2022-13.6.2022 ett anbudsförfarande för laddningspunkter för snabbladdning av fordon. E-tjänsten TAKILA har nu öppnats och stödsökanden kan logga in i tjänsten. Tjänstens bruksanvisning översätts till svenska och publiceras så snart som möjligt

Pressmeddelande 10.5.2022
Snabbladdningsnätverket för vägtrafiken byggs upp med hjälp av stöd från staten

Snabbladdningspunkterna som byggs längs huvudtrafiknätet har en nyckelroll i främjandet av den helt eldrivna bilismen. Med hjälp av offentligt stöd strävar man efter att skapa ett nätverk som omfattar hela Finland. Den här våren konkurrensutsätter Energimyndigheten fem miljoner euro i stöd för byggande av laddningspunkter med hög effekt för fordon.

Pressmeddelande 4.5.2022
Den finska utsläppshandelssektorns utsläpp ökade med 0,7 miljoner ton 2021

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 20,3 miljoner ton 2021. Utsläppen ökade med 3,8 procent jämfört med utsläppen 2020.

Pressmeddelande 1.4.2022