Meddelanden

Energimyndighetens meddelande om anbudsförfarandet för infrastrukturstöd, anvisningarna gällande deltagande i anbudsförfarandet har publicerats

Energimyndigheten meddelar om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet gällande infrastrukturstöd för trafiken i oktober 2020. Därtill har anvisningarna för deltagande i anbudsförfarandet publicerats.

Pressmeddelande 17.9.2020
Energimyndigheten utses till behörig myndighet för riskberedskapen inom elbranschen

Energimyndigheten utses 1.9.2020 till den behöriga myndighet i Finland, i enlighet med i EU-förordningen om riskberedskap inom elsektorn.

Pressmeddelande 20.8.2020
Infrastöds informationstillfälle ordnas den 1.9. angående anbudsförfarandet av utvidgning för laddnings- och tankningsinfrastrukturen som hålls i oktober

Energimyndigheten ordnar i oktober 2020 ett anbudsförfarande för infrastöd. Ett informationstillfälle om anbudsförfarandet ordnas tisdagen den 1.9.2020, klockan 12:00 på distans.

Pressmeddelande 20.8.2020
Sammandrag av distributionsnätsinnehavarnas elnätsaffärsverksamhet för räkenskapsperioden 2019 har publicerats

Den sammanlagda omsättningen för distributionsnätsverksamheten år 2019 var cirka 2,09 miljarder euro, vilket är en ökning på 4,0 procent från året innan. Vinsten ökade med 3,4 procent jämfört med 2018. Investeringarna i distributionsnätet uppgick till sammanlagt 679,2 miljoner euro under året.

Pressmeddelande 20.8.2020