Meddelanden

Andelen elavtal med börspris fördubblades 2023

Andelen elavtal med börspris ökade kraftigt 2023. Samtidigt minskade antalet avtal som gäller tills vidare tydligt. Tidsbundet elavtal är fortfarande det populäraste valet bland finländska hushåll. Som nya avtalstyper erbjuds konsumenterna allt oftare olika hybrid- och förbrukningseffektprodukter.

Pressmeddelande 15.5.2024
Ny utredning öppnar utsikten för att förebygga energifattigdom i Finland 

Den finländska energifattigdomen förebyggs bäst genom att man fortsätter att utveckla det sociala trygghetssystemet, byggnadsbeståndets energieffektivitet samt stöd- och rådgivningstjänsterna, konstaterar Energimyndighetens utredning om energifattigdomens uppkomst. Den finländska energifattigdomen avviker från den europeiska och dess särdrag granskas i den nu publicerade utredningen som Gaia Consulting genomfört. 

Pressmeddelande 29.4.2024
Den reviderade REMIT-förordningen förbättrar skyddet mot missbruk på energimarknaden

REMIT-förordningen har uppdaterats med nya krav som förbättrar skyddet mot missbruk på grossistmarknaden för energi. Den nya REMIT-förordningen träder i kraft den 7 maj 2024.

Pressmeddelande 23.4.2024
Ursprungsgarantier för kärnkraft erövrar marknaden

Utvidgningen av systemet för ursprungsgarantier för energi till nya garantiprodukter har fått energiproducenter, försäljare och användare i farten och det syns i antalet åtgärder som gjorts i registren över ursprungsgarantier. Ursprungsgarantierna för kärnkraftsproducerad el och uppvärmning som producerats från förnybara källor har väckt stort intresse.

Pressmeddelande 23.4.2024