Meddelanden

COVID-19 epidemins inverkan på trafikens infrastrukturstöd

Coronaepidemin kan orsaka oöverkomliga hinder för projekt som fått ett godkänt stödbeslut, om projektens ibruktagning försenas på grund av till exempel att leverans av anordningar fördröjs eller på grund av andra utmaningar i och med undantagstillståndet.

Pressmeddelande 3.4.2020
Korrigering: Produktionsstöd betalas inte för elproduktion under de negativa timpriserna

Marknadspriset på el var negativt för första gången på det finska prisområdet den 10.2.2020 kl. 01-05.

Pressmeddelande 31.3.2020
El- och naturgasmarknaden samt näten fungerar som normalt

Trots undantagsförhållandet fungerar el- och naturgasmarknaden samt näten som normalt.

Pressmeddelande 19.3.2020
Infrastruktustöd för trafiken år 2020

Energimyndigheten ordnar i oktober 2020 en konkurrensutsättning av stöd för främjande av utbyggnaden av laddnings- och tankningsnätverk

Pressmeddelande 12.3.2020