Meddelanden

Teknologigrupper och samt budget för anbudsutsättning i oktober 2022

Följande tabell visar budgeten per teknologigrupp som är mål för anbudsutsättning i oktober 2022. Energimyndigheten uppmanar användarna att kontrollera att fullmakten fungerar så snart som möjligt.

Pressmeddelande 4.10.2022
Alla vindkraftverk i premiestödsystemet producerar nu el - ökningen av produktionskapaciteten är betydande

Med hjälp av premiesystemet som stöder produktionen av förnybar el har 89 vindkraftverk byggts i Finland under de senaste åren. Dessa har ökat elproduktionskapaciteten med cirka 550 megawatt och producerar årligen cirka 1,4 terawattimmar el. 

Pressmeddelande 29.9.2022
Energimyndighetens rekommendation till elförsäljare: Elleveransen till kunder utan avtal kan inledas genast

Energimyndigheten önskar att detaljförsäljarna av el inleder nya elavtal och elleverans så snart som möjligt till kunder som för närvarande saknar elavtal. På så sätt undviker man onödiga avbrott i eltillförseln.

Pressmeddelande 23.9.2022
Karhu Voima har ansökt om konkurs - kunderna måste hitta en ny elförsäljare

Karhu Voima Oy har den 19.9.2022 ansökt om konkurs, och upphör att leverera el till kunderna från och med den 20.9.2022. Bolagets kunder ska utan dröjsmål hitta en ny elförsäljare. Energimyndigheten förordnar en ny leveransskyldig elförsäljare för Haminan Sähköverkot Oy:s och Kotkan Energiaverkot Oy:s område i stället för Karhu Voima så snart som möjligt.

Pressmeddelande 19.9.2022