Gratis tilldelning av utsläppsrätter

Utsläppsrätter tilldelas gratis till vissa sektorer som deltar i utsläppshandeln för att bekämpa risken för koldioxidläckage, det vill säga att produktionen flyttas utanför EU. De sektorer som har rätt till gratis tilldelning av utsläppsrätter fastställs i utsläppshandelsdirektivet.


Från och med 2021, dvs. under den fjärde utsläppshandelsperioden 2021–2030, beviljas gratis tilldelning av utsläppsrätter för fem år åt gången. För 2021–2025 har gratis tilldelning redan beviljats alla etablerade anläggningar. Ansökningarna för tilldelningsperioden 2026–2030 ska lämnas till Energimyndigheten senast 30 april 2024. Nya deltagare kan ansöka om gratis tilldelning även mitt under tilldelningsperioden.


Energimyndigheten ansvarar för myndighetsuppgifter i anslutning till gratis tilldelning av utsläppsrätter.


Kontakt i ärenden som gäller gratis tilldelning: [email protected]


Ärenden som gäller gratis tilldelning av utsläppsrätter: ärendehanteringssystemet FINETS