Leveranssäkerhet

Energimyndigheten följer med, övervakar och utvecklar leveranssäkerheten i fråga om el och naturgas. Man kan tänka sig att begreppet leveranssäkerhet grovt kan delas in i två helheter: leveranssäkerhet i fråga om överförings- och distributionsnäten samt tillräcklig energi och effekt.

Myndighetens uppgifter och befogenheter har fastställts i el- och naturgasmarknadslagarna samt i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden. Dessutom har verket en central roll i det effektreservsystem som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning.

Energimyndigheten upprätthåller ett register över elkraftverken i Finland. Energimyndigheten utnyttjar kraftverksregistret till exempel vid bedömning av huruvida eleffekten räcker till i Finland under vintersäsongen.