Tillsyn av prissättning

Energimyndigheten utövar tillsyn över nätbolagens prissättning som helhet i fyra års intervall. Myndigheten har på förhand fastställt metoder för el- och naturgasnätsbolagen utifrån vilka tillsynen utövas i åtta år. Tillsynen är baserad på el- och naturgasmarknadslagstiftningen samt utifrån de fastställda tillsynsmetoderna för skälig prissättning samt rättspraxis.

De tillsynsmetoder som har fastställts av Energimyndigheten är nätverksamhetsspecifika.

Tillsynsmetoder under sjätte och sjunde tillsynsperioden (pdf)

Motiveringspromemoria beslut om fastställande tillsynsmetoderna under sjätte och sjunde tillsynsperioden (pdf)

Tillsynsmetoder under fjärde och femte tillsynsperioden (pdf)

Årliga beräkningar 2016–2019

Tillsyn av höjningstak