Utsläppshandelsregistret

Med hjälp av utsläppshandelsregistret hanterar man registreringen, innehavet, överföringen, annulleringen och återlösen av EU:s utsläppsrätter och Kyotoprotokollets utsläppsenheter. Unionsregistret är ett gemensamt utsläppshandelsregister för alla medlemsländer inom Europeiska unionen.

Registret består av sektioner för olika medlemsländer som alla har en egen nationell administratör. Energimyndigheten är den nationella administratören för Finlands sektion. Till den nationella administratörens uppgifter hör bland annat administrativa uppgifter som hänför sig till öppnande av konton och byten av ombud, registrering av utsläppsrätter, jour relaterad till kontoöverföringar i oärligt syfte samt rådgivning och information gällande registret.

Verksamhetsutövare som omfattas av utsläppshandel ska ha ett verksamhetsutövardepåkonto för varje anläggning med utsläppstillstånd. På samma sätt ska flygbolag och rederier som omfattas av utsläppshandel ha ett eget luftfartygsoperatörskonto eller sjöfartsoperatörskonto i unionsregistret. Även utsläppskontrollörerna ska ha ett eget konto. Utöver dessa innehåller unionsregistret olika frivilliga handelskonton. Dessa kan med vissa begränsningar även öppnas för organisationer som inte omfattas av utsläppshandel samt privatpersoner.