UTSLÄPPSHANDEL

Energimyndigheten är Finlands nationella utsläppshandelsmyndighet. I myndighetens uppgifter ingår tillstånds-, register- och tillsynsärenden samt auktionering av utsläppsrätter. Energimyndigheten godkänner även kontrollörer inom utsläppshandeln. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för utsläppshandeln inom flygtrafiken och sjöfarten i Finland.

Nyhet Utsläppshandel Pressmeddelande 2024
Skyldigheterna inom den nya utsläppshandeln föreslås gälla punktskattskyldiga för bränsle

Inom EU införs ett system för utsläppshandel. Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag.

Nyhet Utsläppshandel Pressmeddelande 2023
Utsläppshandelns auktionsintäkter 581,6 miljoner euro

Finland fick cirka 581,6 miljoner euro i intäkter från auktioner av utsläppsrätter år 2023. Auktionsintäkterna ökade jämfört med föregående år, då auktionsintäkterna var cirka 511 miljoner euro.