UTSLÄPPSHANDEL

Energimyndigheten är Finlands nationella utsläppshandelsmyndighet. I myndighetens uppgifter ingår tillstånds-, register- och tillsynsärenden samt auktionering av utsläppsrätter. Energimyndigheten godkänner även kontrollörer inom utsläppshandeln. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för utsläppshandeln inom flygtrafiken i Finland.

Nyhet Utsläppshandel Pressmeddelande
Den finska utsläppshandelssektorns utsläpp ökade med 0,7 miljoner ton 2021

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 20,3 miljoner ton 2021. Utsläppen ökade med 3,8 procent jämfört med utsläppen 2020.

Nyhet Utsläppshandel Förnybar energi Pressmeddelande
År 2021 betalades 106,3 miljoner euro i kompensationsstöd för utsläppshandel

I fjol betalades totalt 106,3 miljoner euro i kompensationsstöd för de indirekta effekterna av utsläppshandel till 59 anläggningar i 39 företag inom den energiintensiva industrin. Stödet kompenserade för inverkan av priset på 2020 års utsläppsrätter på elpriset.