UTSLÄPPSHANDEL

Energimyndigheten är Finlands nationella utsläppshandelsmyndighet. I myndighetens uppgifter ingår tillstånds-, register- och tillsynsärenden samt auktionering av utsläppsrätter. Energimyndigheten godkänner även kontrollörer inom utsläppshandeln. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för utsläppshandeln inom flygtrafiken och sjöfarten i Finland.

Nyhet Utsläppshandel Pressmeddelande 2023
Utsläppshandelns auktionsintäkter 581,6 miljoner euro

Finland fick cirka 581,6 miljoner euro i intäkter från auktioner av utsläppsrätter år 2023. Auktionsintäkterna ökade jämfört med föregående år, då auktionsintäkterna var cirka 511 miljoner euro.

Nyhet Utsläppshandel Pressmeddelande
Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 1,3 miljoner ton 2022

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 19,0 miljoner ton 2022. Utsläppen minskade med 6,4 procent jämfört med utsläppen 2021.