UTSLÄPPSHANDEL

Energimyndigheten är Finlands nationella utsläppshandelsmyndighet. I myndighetens uppgifter ingår tillstånds-, register- och tillsynsärenden samt auktionering av utsläppsrätter. Energimyndigheten godkänner även kontrollörer inom utsläppshandeln. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för utsläppshandeln inom flygtrafiken i Finland.

Nyhet Utsläppshandel Pressmeddelande
Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 1,3 miljoner ton 2022

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 19,0 miljoner ton 2022. Utsläppen minskade med 6,4 procent jämfört med utsläppen 2021.

Nyhet Utsläppshandel Pressmeddelande
Den finska utsläppshandelssektorns utsläpp ökade med 0,7 miljoner ton 2021

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 20,3 miljoner ton 2021. Utsläppen ökade med 3,8 procent jämfört med utsläppen 2020.