Kontaktuppgifter

Adress: Fågelviksgränden 2 A, 00530 Helsingfors
Telefon: 029 5050 000
E-post: [email protected]

Våra personliga e-postadresser har formen: fö[email protected]

För att garantera att vi når dig, ber vi dig lägga till alternativa kontaktuppgifter: en annan e-postadress, din gatuadress eller ditt telefonnummer.

Nätfakturor

Från och med 1.4.2021 tar staten endast emot fakturor enligt Europanormen:  läs mer

E-fakturaadress:

FO-nummer: 1738354-6
E-fakturaadress/EDI-kod: 003717383546
OpusCapita Solutions Oy Förmedlarkod: E204503
Opuscapita FO-nummer: 1465570-2

Våra bankförbindelseuppgifter har förändrats. Från och med 1.12.2020 är våra bankkonton för intäkter: 

  • Danske Bank A/S filial i Finland FI FI30 8129 9710 0119 66 
  • Nordea Bank Abp FI47 1660 3000 1040 60

  De gällande bankförbindelseuppgifterna hittar ni också i fakturan ni fått.   

 Vårt bankkonto vid OP Företagsbanken Abp träder ur bruk 28.2.2021. Banken returnerar betalningar riktade till det gamla kontonumret efter 1.3.2021, och era betalningar riktas inte mer till de öppna fordringarna i vår reskontra.  

Ifall ni har lagrat betalningsmottagarens uppgifter i inköpsreskontrat eller i nätbankens uppgifter om betalningsmottagare, beakta ändringarna i dem så att betalningarna i fortsättningen riktas rätt.  

I fakturor som ni tar emot som nätfakturor har ändringen i bankförbindelseuppgifterna beaktats i fakturor från och med 1.12.2020.  

Om ni behöver mer information kan ni kontakta oss på adressen [email protected]  

Information om e-fakturor