Administration

Jukka Moisanen, direktör

Administration

telefonnummer +358 295 050 025

Henna Heimberg, personalexpert

Administration, Ekonomi och personal

telefonnummer +358 295 050 022

Heikki Mannermaa, ekonomichef

Administration, Ekonomi och personal

telefonnummer +358 295 050 032

Jenni Rantasuomela, personalexpert

Administration, Ekonomi och personal

telefonnummer +358 295 050 078

Sirpa Rintala, tjänstesekreterare

Administration, Ekonomi och personal

telefonnummer +358 295 050 033

Viivi Ritvanen, arkivarie

Administration, Ekonomi och personal

telefonnummer +358 295 050 012

Laura Heikkinen, sakkunnig

Administration, Information och utveckling

telefonnummer +358 295 050 081

Iina Koponen, Praktikant

Administration, Information och utveckling

telefonnummer +358 295 050 058

Paula Laukkanen, arkivarie

Administration, Information och utveckling

telefonnummer +358 295 050 155

Hanna Malin, specialsakkunnig

Administration, Information och utveckling

telefonnummer +358 295 050 014

Petteri Mäkelä, specialsakkunnig

Administration, Information och utveckling

telefonnummer +358 295 050 160

Jari Nurmi, sakkunnig

Administration, Information och utveckling

telefonnummer +358 295 050 054

Mikko Äikäs, överingenjör

Administration, Information och utveckling

telefonnummer +358 295 050 037

Nora Kankaanrinta, ledande jurist

Administration, Juridiska ärenden

telefonnummer +358 295 050 076

Aino Yli-Karro, biträdande jurist

Administration, Juridiska ärenden

telefonnummer +358 295 050 088

Anu Becker, kommunikationsexpert

Administration, Kommunikation

telefonnummer +358 295 050 505

Energieffektivitet

Johanna Kirkinen, överingenjör

Energieffektivitet, Ekodesign

regional energirådgivning

telefonnummer +358 295 050 175

Juha Toivanen, ledande sakkunnig

Energieffektivitet, Ekodesign

kostnadsnyttoanalysecodesignenergimärkning

telefonnummer +358 295 050 083

Timo Vihavainen, överingenjör

Energieffektivitet, Ekodesign

ESCO-EPCobligatoriska energibesiktningar

telefonnummer +358 295 050 099

Ida Berg, jurist

Energieffektivitet

telefonnummer +358 295 050 007

Iida-Maria Peltokangas, Praktikant

Energieffektivitet

Tiina Sekki, överingenjör

Energieffektivitet

energieffektivitetsavtal

telefonnummer +358 295 050 200

Heikki Väisänen, direktör

Energieffektivitet

telefonnummer +358 295 050 120

Förnybar energi

Olli Mäki, överinspektör

Förnybar energi, Hållbarhetsteam

bioenergibiomassabränslenKEKRI

telefonnummer +358 295 050 094

Sampsa Salenius, Praktikant

Förnybar energi, Hållbarhetsteam

telefonnummer +358 295 050 052

Henri Vaitomaa, sakkunnig

Förnybar energi, Hållbarhetsteam

hållbarhetskriterierbiogasbiomassabränslenKEKRI

telefonnummer +358 29 5050 016

Marknader

Buket Hertti, jurist

Marknader, Gasmarknaden

telefonnummer +358 295 050 150

Liisa Sinisammal, sakkunnig

Marknader, Gasmarknaden

partimarknad för gasgas nätföreskrifter

telefonnummer +358 295 050 065

Antti Paananen, direktör

Marknader

telefonnummer +358 295 050 013

Henri Hämäläinen, sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

telefonnummer +358 295 050 145

Jarno Lamponen, ledande sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

partimarknad för elleveranssäkerhetnätföreskriftereffektreserv

telefonnummer +358 295 050 072

Mari Salo, jurist

Marknader, Marknadsutveckling

partimarknad för elnätföreskrifter

telefonnummer +358 295 050 062

Jori Säntti, sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

partimarknad för elnätföreskrifter

telefonnummer +358 295 050 079

Tuomas Tyni, sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

telefonnummer +358 295 050 080

Marja Vilkko, sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

telefonnummer +358 295 050 121

Anni Kärkkäinen, jurist

Marknader, Marknadsövervakning

partimarknad för gasgas nätföreskrifter

telefonnummer +358 295 050 105

Lasse Pollari, ledande sakkunnig

Marknader, Marknadsövervakning

REMIT

telefonnummer +358 295 050 198

Juha Teirilä, ekonom

Marknader, Marknadsövervakning

telefonnummer +358 295 050 127

Pekka Tuovinen, analytiker

Marknader, Marknadsövervakning

telefonnummer +358 29 505 0059

Veli-Pekka Saajo, direktör

Näten

telefonnummer +358 295 050 023

Anni-Pauliina Kurki, jurist

Näten, Teknisk tillsyn

telefonnummer +358 295 050 050

Suvi Lehtinen, ledande sakkunnig

Näten, Teknisk tillsyn

mätningbalansavräkninginformationsutbyte

telefonnummer +358 295 050 061

Lasse Simola, överingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

anslutning till nätetnättillgångar

telefonnummer +358 295 050 021

Valtteri Varonen, nätingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

projekttillståndnättillgångaranslutning till nätet

telefonnummer +358 295 050 089

Toni Manninen, nätingenjör

Näten, Utvecklingstillsyn

telefonnummer +358 295 050 116

Jiri Pyykkönen, Praktikant

Näten, Utvecklingstillsyn

telefonnummer +358 295 050 068

Utsläppshandel

Kari Lavaste, ledande sakkunnig

Utsläppshandel

stöd till elektrifiering av industrin

telefonnummer +358 295 050 038

Tuulia Lepistö, direktör

Utsläppshandel

telefonnummer +358 295 050 041

Joonas Aromaa, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkonto

telefonnummer +358 295 050 070

Tiia Jyräsalo, sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

auktion av utsläppsrätterstöd till elektrifiering av industrin

telefonnummer +358 295 050 042

Tapio Laitinen, sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

övervakningsplan för utsläppansökan om utsläppstillstånddepåkonto

telefonnummer +358 295 050 031

Jonna Makkonen, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

telefonnummer +358 295 050 043

Johanna Pakkala, ledande sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

juridiska frågor (utsläppshandel)depåkontogratis tilldelning

telefonnummer +358 295 050 026

Paula Uitto, överinspektör

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkontoKyotoprotokolletansvarsfördelning

telefonnummer +358 295 050 555

Aino Järvinen, Praktikant

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

telefonnummer +358 295 050 069

Tero Liikkanen, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

FINETSREKAgratis tilldelningdepåkontoutsläppsdata

telefonnummer +358 295 050 073

Elina Pekkanen, sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

övervakningsplan för utsläpp

telefonnummer +358 295 050 020

Juha Rajala, överingenjör

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

gratis tilldelning

telefonnummer +358 295 050 019

Sampo Saari, sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

telefonnummer +358 295 050 002

Överdirektör

Simo Nurmi, överdirektör

Överdirektör, Energimyndigheten

telefonnummer +358 295 050 011