Administration

Jukka Moisanen, direktör

Administration

+358 295 050 025 

Outi Rapp, personalexpert

Administration, Ekonomi och personal

+358 295 050 176 

Sirpa Rintala, tjänstesekreterare

Administration, Ekonomi och personal

+358 295 050 033 

Viivi Ritvanen, arkivarie

Administration, Ekonomi och personal

+358 295 050 012 

Pernilla Wasström, ekonomichef

Administration, Ekonomi och personal

+358 295 050 069 

Laura Heikkinen, sakkunnig

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 081 

Paula Laukkanen, arkivarie

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 155 

Hanna Malin, specialsakkunnig

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 014 

Petteri Mäkelä, erityisasiaintuntija

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 160 

Mikko Äikäs, överingenjör

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 037 

Nora Kankaanrinta, ledande jurist

Administration, Juridiska ärenden

+358 295 050 076 

Ilkka Ruuska, jurist

Administration, Juridiska ärenden

+358 295 050 006 

Anu Becker, kommunikationsexpert

Administration, Kommunikation

+358 295 050 505 

Energieffektivitet

Laura Keinänen, Praktikant

Energieffektivitet, Ekosuunnittelu

+358 295 050 017 

Johanna Kirkinen, överingenjör

Energieffektivitet, Ekosuunnittelu

regional energirådgivning

+358 295 050 175 

Juha Toivanen, Ledande sakkunnig

Energieffektivitet, Ekosuunnittelu

kostnadsnyttoanalysecodesignenergimärkning

+358 295 050 083 

Timo Vihavainen, överingenjör

Energieffektivitet, Ekosuunnittelu

ESCO-EPCobligatoriska energibesiktningar

+358 295 050 099 

Tiina Sekki, överingenjör

Energieffektivitet

energieffektivitetsavtal

+358 295 050 200 

Heikki Väisänen, direktör

Energieffektivitet

+358 295 050 120 

Förnybar energi

Tiina Arto, sakkunnig

Förnybar energi, Ekonomiskt team

+358 295 050 168 

Liisa-Maria Linnala, sakkunnig

Förnybar energi, Ekonomiskt team

+358 295 050 009 

Olli Mäki, överinspektör

Förnybar energi, Ekonomiskt team

produktionsstödutbetalning av stödkraftverksbränslenbioenergi

+358 295 050 094 

Ben Talus, jurist

Förnybar energi, Ekonomiskt team

infratuki

+358 295 050 118 

Jani Torniainen, överingenjör

Förnybar energi, Ekonomiskt team

elektroniskt kundsystem (SATU)

+358 295 050 056 

Heli Hyvärinen, teknisk expert

Förnybar energi, Tekniskt team

premiesystemTekniska uppgifter med produktionsstödvindkraft

+358 295 050 133 

Nicoleta Kaitazis, sakkunnig

Förnybar energi, Tekniskt team

hållbarhetskriterier

+358 295 050 183 

Suvi Koikkalainen, sakkunnig

Förnybar energi, Tekniskt team

+358 295 050 143 

Roland Magnusson, sakkunnig

Förnybar energi, Tekniskt team

premiesystemstödsystemanbudsförfarande för förnybar energiinfratuki

+358 295 050 111 

Maiju Seppälä, Ledande sakkunnig

Förnybar energi, Tekniskt team

hållbarhetskriterierpremiesystemverifieringkraftverksbränslenvindkraft

+358 295 050 048 

Mari Tenhovirta, teknisk expert

Förnybar energi, Tekniskt team

+358 295 050 027 

Pekka Ripatti, direktör

Förnybar energi, Uusiutuva energia

energirådgivningklimatpolitiska metoderstödsystemfrämjande av förnybar energi

+358 295 050 075 

Henri Vaitomaa, Praktikant

Förnybar energi, Uusiutuva energia

hållbarhetskriterier

Marknader

Antti Paananen, direktör

Marknader, Markkinat

+358 295 050 013 

Henri Hämäläinen, sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

+358 295 050 145 

Jarno Lamponen, Ledande sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

partimarknad för elleveranssäkerhetnätföreskriftereffektreserv

+358 295 050 072 

Mari Salo, jurist

Marknader, Marknadsutveckling

partimarknad för elnätföreskrifter

+358 295 050 062 

Jori Säntti, sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

partimarknad för elnätföreskrifter

+358 295 050 079 

Lasse Pollari, Ledande sakkunnig

Marknader, Marknadsövervakning

REMIT

+358 295 050 198 

Juha Teirilä, ekonom

Marknader, Marknadsövervakning

+358 295 050 127 

Sari Broman, jurist

Marknader, Minutmarknader

detaljförsäljare fakturering

+358 295 050 039 

Jani Kostiainen, jurist

Marknader, Minutmarknader

+358 295 050 113 

Otso Liikanen, jurist

Marknader, Minutmarknader

detaljförsäljare fakturering

+358 295 050 188 

Anu Värilä, Ledande sakkunnig

Marknader, Minutmarknader

detaljförsäljare fakturering

+358 295 050 112 

Timo Partanen, Ledande sakkunnig

Marknader, Naturgasmarknadenprojekt

partimarknad för naturgasmarknadsreglering

+358 295 050 060 

Meri-Katriina Pyhäranta, sakkunnig

Marknader, Naturgasmarknadenprojekt

partimarknad för naturgasmarknadsreglering

+358 295 050 093 

Buket Yüksel, sakkunnig

Marknader, Naturgasmarknadenprojekt

partimarknad för naturgasmarknadsreglering

+358 295 050 150 

Näten

Timo Hirvisalo, sakkunnig

Näten, Ekonomisk tillsyn

+358 295 050 117 

Tiina Karppinen, Ledande sakkunnig

Näten, Ekonomisk tillsyn

prissättning av nättjänster

+358 295 050 035 

Lari Teittinen, ekonom

Näten, Ekonomisk tillsyn

effektivitetsmätningprissättning av nättjänster

+358 295 050 138 

Viivi Varila, jurist

Näten, Ekonomisk tillsyn

prissättning av nättjänster

+358 295 050 050 

Natalia Buddén, jurist

Näten, Teknisk tillsyn

informationsutbyte

+358 295 050 102 

Joonas Kari, nätingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

+358 295 050 190 

Suvi Lehtinen, Ledande sakkunnig

Näten, Teknisk tillsyn

mätningbalansavräkninginformationsutbyte

+358 295 050 061 

Lasse Simola, överingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

anslutning till nätetnättillgångar

+358 295 050 021 

Valtteri Varonen, nätingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

projekttillståndnättillgångaranslutning till nätet

+358 295 050 089 

Joni Kilponen, nätingenjör

Näten, Utvecklingstillsyn

ansvarsområdennättillstånd

+358 295 050 028 

Joel Seppälä, överingenjör

Näten, Utvecklingstillsyn

kvalitet på elutveckling av nät

+358 295 050 488 

Tarvo Siukola, Ledande sakkunnig

Näten, Utvecklingstillsyn

beredskaputveckling av nät

+358 295 050 074 

Heikki Mannermaa, redovisningsexpert

Näten, Verkot

åtskillnad och icke-diskrimineringprissättning av nättjänster

+358 295 050 032 

Veli-Pekka Saajo, direktör

Näten, Verkot

+358 295 050 023 

Utsläppshandel

Anna-Maija Sinnemaa, marknadsspecialist

Utsläppshandel, Auktionering av utsläppsrätter

kompensationsstödgratis tilldelning

+358 295 050 068 

Tuulia Lepistö, direktör

Utsläppshandel, Päästökauppa

+358 295 050 041 

Joonas Aromaa, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkontoöverlämna utsläppsrätterregistrera utsläppsrätteranmäla utsläpp

+358 295 050 070 

Markku Heinonen, sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

+358 295 050 005 

Jouko Hepola, specialsakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

+358 295 050 010 

Tapio Laitinen, sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

+358 295 050 031 

Johanna Pakkala, Ledande sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

anmäla utsläppregistrera utsläppsrätteröverlämna utsläppsrätter

+358 295 050 026 

Paula Uitto, överinspektör

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkontoanmäla utsläppöverlämna utsläppsrätter

+358 295 050 555 

Soile Bäckström, sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

+358 295 050 030 

Ville Maljanen, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

gratis tilldelning

+358 29 505 0051 

Elina Pekkanen, sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

+358 295 050 020 

Heli Piilikangas, jurist

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

verifieringbyte av verksamhetsutövareåterkallande av utsläppstillstånd

+358 295 050 008 

Ville-Matti Rissanen, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

+358 295 050 186 

Riikka Särkelä, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

gratis tilldelning

+358 295 050 164 

Överdirektör

Simo Nurmi, överdirektör

Överdirektör, Energimyndigheten

+358 295 050 011