Administration

Jukka Moisanen, direktör

Administration, Direktör

+358 295 050 025 

Outi Rapp, personalexpert

Administration, Ekonomi och personal

+358 295 050 176 

Sirpa Rintala, tjänstesekreterare

Administration, Ekonomi och personal

+358 295 050 033 

Viivi Ritvanen, arkivarie

Administration, Ekonomi och personal

+358 295 050 012 

Pernilla Wasström, ledande sakkunnig

Administration, Ekonomi och personal

+358 295 050 069 

Laura Heikkinen, sakkunnig

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 081 

Paula Laukkanen, arkivarie

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 155 

Hanna Malin, sakkunnig

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 014 

Petteri Mäkelä, sakkunnig

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 160 

Jari Nurmi, sakkunnig

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 054 

Mikko Äikäs, överingenjör

Administration, Information och utveckling

+358 295 050 037 

Nora Kankaanrinta, ledande jurist

Administration, Juridiska ärenden

+358 295 050 076 

Anu Becker, kommunikationsexpert

Administration, Kommunikation

+358 295 050 505 

Energieffektivitet

Heikki Väisänen, direktör

Energieffektivitet, Direktör

+358 295 050 120 

Johanna Kirkinen, överingenjör

Energieffektivitet

regional energirådgivning

+358 295 050 175 

Tiina Sekki, överingenjör

Energieffektivitet

energieffektivitetsavtal

+358 295 050 200 

Förnybar energi

Liisa-Maria Linnala, praktikant

Förnybar energi, Ekonomiskt team

utbetalning av stödproduktionsstöd

+358 295 050 141 

Olli Mäki, överinspektör

Förnybar energi, Ekonomiskt team

produktionsstödutbetalning av stödkraftverksbränslenbioenergi

+358 295 050 094 

Jani Torniainen, överingenjör

Förnybar energi, Ekonomiskt team

elektroniskt kundsystem (SATU)

+358 295 050 056 

Heli Hyvärinen, teknisk expert

Förnybar energi, Tekniskt team

premiesystemTekniska uppgifter med produktionsstödvindkraft

+358 295 050 133 

Nicoleta Kaitazis, jurist

Förnybar energi, Tekniskt team

hållbarhetskriterier

+358 295 050 183 

Suvi Koikkalainen, teknisk expert

Förnybar energi, Tekniskt team

hållbarhetskriterierbränslekvalitet

+358 295 050 143 

Roland Magnusson, konkurrenssakkunnig

Förnybar energi, Tekniskt team

stödsystemanbudsförfarande för förnybar energipremiesystem

+358 295 050 111 

Maiju Seppälä, ledande sakkunnig

Förnybar energi, Tekniskt team

hållbarhetskriterierpremiesystemverifieringkraftverksbränslenvindkraft

+358 295 050 048 

Mari Tenhovirta, teknisk expert

Förnybar energi, Tekniskt team

hållbarhetskriterierbränslekvalitet

+358 295 050 027 

Marknader

Antti Paananen, direktör

Marknader, Direktör

+358 295 050 013 

Henri Hämäläinen, sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

effektreservkraftverksregisterleveranssäkerhet

+358 295 050 145 

Jarno Lamponen, ledande sakkunnig

Marknader, Marknadsutveckling

partimarknad för elleveranssäkerhetnätföreskriftereffektreserv

+358 295 050 072 

Mari Salo, jurist

Marknader, Marknadsutveckling

partimarknad för elnätföreskrifter

+358 295 050 062 

Jori Säntti, elmarknadsexpert

Marknader, Marknadsutveckling

partimarknad för elnätföreskrifter

+358 295 050 079 

Iina Kajander, jurist

Marknader, Marknadsövervakning

REMIT

+358 295 050 107 

Lasse Pollari, ledande sakkunnig

Marknader, Marknadsövervakning

REMIT

+358 295 050 198 

Juha Teirilä, ekonom

Marknader, Marknadsövervakning

REMIT

+358 295 050 127 

Sari Broman, jurist

Marknader, Minutmarknader

detaljförsäljare fakturering

+358 295 050 039 

Jani Kostiainen, jurist

Marknader, Minutmarknader

+358 295 050 113 

Otso Liikanen, biträdande jurist

Marknader, Minutmarknader

detaljförsäljare fakturering

+358 295 050 188 

Anu Värilä, ledande sakkunnig

Marknader, Minutmarknader

detaljförsäljare fakturering

+358 295 050 112 

Timo Partanen, ledande sakkunnig

Marknader, Naturgasmarknadenprojekt

partimarknad för naturgasmarknadsreglering

+358 295 050 060 

Meri-Katriina Pyhäranta, sakkunnig

Marknader, Naturgasmarknadenprojekt

partimarknad för naturgasmarknadsreglering

+358 295 050 093 

Buket Yüksel, sakkunnig

Marknader, Naturgasmarknadenprojekt

partimarknad för naturgasmarknadsreglering

+358 295 050 150 

Näten

Veli-Pekka Saajo, direktör

Näten, Direktör

+358 295 050 023 

Joel Heino, praktikant

Näten, Ekonomisk tillsyn

+358 295 050 162 

Tiina Karppinen, ledande sakkunnig

Näten, Ekonomisk tillsyn

prissättning av nättjänster

+358 295 050 035 

Hanna-Mari Kyllönen, jurist

Näten, Ekonomisk tillsyn

+358 295 050 161 

Heikki Mannermaa, redovisningsexpert

Näten, Ekonomisk tillsyn

åtskillnad och icke-diskrimineringprissättning av nättjänster

+358 295 050 032 

Lari Teittinen, ekonom

Näten, Ekonomisk tillsyn

effektivitetsmätningprissättning av nättjänster

+358 295 050 138 

Viivi Varila, jurist

Näten, Ekonomisk tillsyn

prissättning av nättjänster

+358 295 050 050 

Natalia Buddén, jurist

Näten, Teknisk tillsyn

informationsutbyte

+358 295 050 102 

Joonas Kari, praktikant

Näten, Teknisk tillsyn

+358 295 050 190 

Suvi Lehtinen, ledande sakkunnig

Näten, Teknisk tillsyn

projekttillståndmätningbalansavräkninginformationsutbyte

+358 295 050 061 

Lasse Simola, nätingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

anslutning till nätetnättillgångar

+358 295 050 021 

Valtteri Varonen, nätingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

nättillgångaranslutning till nätet

+358 295 050 089 

Joni Kilponen, nätingenjör

Näten, Utvecklingstillsyn

ansvarsområdennättillstånd

+358 295 050 028 

Joel Seppälä, nätingenjör

Näten, Utvecklingstillsyn

kvalitet på elutveckling av nät

+358 295 050 488 

Tarvo Siukola, ledande sakkunnig

Näten, Utvecklingstillsyn

beredskaputveckling av nät

+358 295 050 074 

Utsläppshandel

Anna-Maija Sinnemaa, marknadsspecialist

Utsläppshandel, Auktionering av utsläppsrätter

kompensationsstödgratis tilldelning

+358 295 050 068 

Tuulia Lepistö, direktör

Utsläppshandel, Direktör

+358 295 050 041 

Joonas Aromaa, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkontoöverlämna utsläppsrätterregistrera utsläppsrätteranmäla utsläpp

+358 295 050 070 

Jouko Hepola, specialsakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

anmäla utsläppregistrera utsläppsrätteröverlämna utsläppsrätterbyta ombud för konto

+358 295 050 034 

Jonna Makkonen, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAanmäla utsläppdepåkontoöverlämna utsläppsrätter

+358 295 050 043 

Johanna Pakkala, ledande sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

anmäla utsläppregistrera utsläppsrätteröverlämna utsläppsrätter

+358 295 050 026 

Paula Uitto, överinspektör

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkontoanmäla utsläppöverlämna utsläppsrätter

+358 295 050 555 

Heli Piilikangas, jurist

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

verifieringbyte av verksamhetsutövareåterkallande av utsläppstillstånd

+358 295 050 008 

Tarja Virkkunen, jurist

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

gratis tilldelningbyte av verksamhetsutövare

+358 295 050 167 

Överdirektör

Simo Nurmi, överdirektör

Överdirektör, Energimyndigheten

+358 295 050 011