Hållbarhet och minskning av utsläppen från drivmedel som används för transport

Enligt RES-direktivet måste alla biodrivmedel eller flytande biobränslen som omfattas av de nationella målen eller som tar emot ekonomiskt stöd produceras på ett hållbart sätt. I Finland måste hållbarheten av biodrivmedel och flytande biobränslen bevisas enligt hållbarhetslagen om biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten sköter myndighetsuppgifter enligt hållbarhetslagen, utövar tillsyn över efterlevnaden av hållbarhetslagen och ger förhandsbesked gällande klassificering av råvaror enligt lagen om distributionsskyldighet samt lagen om skyldigheten att tillhandahålla biodrivmedel.

Lagen om minskning av utsläppen från drivmedel som används för transport förpliktar drivmedelsleverantörerna att fram till utgången av 2020 minska växthusgasutsläppen under hela livscykeln från drivmedel som frisläpps för konsumtion med åtminstone sex procent jämfört med utsläppen år 2010. Målen ska uppnås genom att öka andelen hållbara biodrivmedel och andra kolfattiga bränslen som används för transport, minska utsläppen från fossila bränslen i den tidiga fasen och elektrifiera trafiken.

På denna sida har vi samlat anvisningar om hållbarhet samt om minskning av utsläppen från drivmedel som används för transport.

Lag om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

Lagen om skyldigheten att tillhandahålla biodrivmedel