KONSUMENTER

På denna sida hittar du information om elenergiköp, prissättning av elnättjänsten och dina rättigheter som elkund. Läs också om naturgasmarknaden som håller på att öppnas.