KULUTTAJALLE

Tältä sivulta löydät tietoa sähköenergian ostamisesta, sähkön verkkopalvelun hinnoittelusta ja oikeuksistasi sähköasiakkaana.

Kaikki sähköhyvityksen virheen korjaamista koskevat hakemukset on nyt käsitelty Energiavirastossa, ja päätöksistä on annettu tieto hakemuksen jättäneille. Päätöksen saaja voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.