Preemiojärjestelmä

Preemiojärjestelmä on Energiaviraston hallinnoima kilpailutukseen perustuva tukijärjestelmä, joka edistää uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantoa Suomessa. Preemion mukaista tukea maksetaan 12 vuoden ajan niille hankkeille, jotka menestyivät vuonna 2018 järjestetyssä tarjouskilpailussa. Uusiutuvan energian tukien tarjouskilpailun järjestämisestä linjattiin valtioneuvoston hyväksymässä energia- ja ilmastostrategiassa joulukuussa 2016.

Preemio-ohje (pdf)