Teollisuuden sähköistämistuki

Energiaintensiiviselle teollisuudelle esitetään tukea, jonka tavoitteena on ehkäistä ns. hiilivuotoriskiä, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Sähköistämistukea voitaisiin myöntää toiminnanharjoittajille vuosina 2022–2026. Maksettavan tuen suuruus määräytyisi muun muassa päästöoikeuden hinnan ja toiminnanharjoittajan sähkönkulutuksen tai tuotannon perusteella. Myönnetystä tuesta tulisi käyttää vähintään 50 prosenttia hiilineutraaliutta edistäviin kehittämistoimiin. Lakiesityksen mukaan Energiavirasto olisi tuen viranomaistehtävistä vastaava tukiviranomainen. Lisätietoja ja esitysehdotus löytyy täältä.  

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin tarkennuksista sähköistämistuen laskentaa, hakemista ja myöntämistä sekä tuen käyttöä koskien. Lisätietoja ja asetusluonnos löytyy täältä

Sähköistämistukilain ja -asetuksen tavoitellaan astuvan voimaan kesällä 2022. Voimaantulo edellyttää, että Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen valtiontuki-ilmoituksen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti yhteistyössä Energiaviraston kanssa infotilaisuuden tukijärjestelmästä kesäkuussa 2022. Infotilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät alta.

Hallituksen esitys infotilaisuus 2.6.2022 (pdf)

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi infotilaisuus 2.6.2022 (pdf)

Alustavaa tietoa tuen hausta infotilaisuus 2.6.2022 (pdf)

Energiavirasto tulee julkaisemaan tällä nettisivulla lisätietoja tuen hausta.  

Sähköistämistuen asioista vastaa Energiavirastossa sähköistämistukitiimi, jonka tavoittaa osoitteesta [email protected]