Teollisuuden sähköistämistuki

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki on Suomessa vuonna 2022 käyttöönotettu määräaikainen tukijärjestelmä. Sen tavoitteena on ehkäistä hiilivuotoriskiä, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Tukea voidaan myöntää tarkasteluvuosien 2021–2025 tietojen perusteella ja se maksetaan takautuvasti tarkasteluvuotta seuraavana vuonna.  

Tukea voivat hakea toiminnanharjoittajat, jotka toimivat merkittävälle hiilivuodon riskille alttiina olevalla toimialalla. Toimialat on määritelty sähköistämistukilain liitteessä 1. Tukea haetaan laitoskohtaisesti. 

Toiminnanharjoittajan on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään 50 prosenttia kehittämistoimiin, joilla se tavoittelee päästövähennyksiä, energiatehokkuusparannuksia tai uusiutuvan energian osuuden lisäämistä energiankulutuksessa.

Energiavirasto käsittelee ja tarkastaa tukihakemukset sekä tekee päätökset tuen myöntämisestä ja toiminnanharjoittajan suunnittelemasta tuenkäytöstä. Energiavirasto valvoo tuenkäyttöä ja sähköistämistukilain muuta noudattamista.

Myönnettävän sähköistämistuen määrä perustuu tuenhakijan sähkönkulutukseen, jota arvioidaan joko tuotteen tonniperusteisen tuotannon tai tuotannon sähkönkulutuksen perusteella. Päästöoikeuden hinta sekä tuki-intensiteetti vaikuttavat tuen määrään. Tuettavan sähkön pitää olla kulutettu tukikelpoisen tuotteen tuotannon yhteydessä.

Tukea on voinut hakea ensimmäisen kerran 1.9.-30.9.2022 Energiaviraston sähköisen TESSA-järjestelmän kautta. Vuosina 2023–2026 hakemus pitää jättää 31.3. mennessä.

Jotta pääset täyttämään tukihakemusta sähköisessä asiointijärjestelmässä (TESSA), sinun pitää antaa käyttäjille valtuudet Suomi.fi-valtuuksissa.

Energiavirasto tiedottaa tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä edellytyksistä sekä aikataulusta täällä kotisivullaan sekä tiedotteilla.

Energiavirastossa teollisuuden sähköistämistukea hoitaa sähköistämistukitiimi, jonka yhteystiedot löytyvät täältä. Sähköistämistukitiimin tavoittaa myös sähköpostiosoitteesta [email protected].

Sähköistämistuen tuenhakijaohje (pdf)

Sähköistämistuen tuenkäyttäjäohje (pdf)