Sähkön mittaus

Jakeluverkonhaltija mittaa verkkoonsa liittyneiden asiakkaiden sähkönkulutuksen sekä tuotannon. Jos asiakkaalla on omaa sähköntuotantoa, mitataan enintään 100 kVA:n suuruisen tuotantolaitteiston tuottama sähkö lähtökohtaisesti samalla etäluettavalla mittalaitteella kuin asiakkaan sähkönkulutus. Muussa tapauksessa tai asiakkaan tahdosta tuotanto mitataan erillisellä mittauslaitteistolla.

Sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittaus perustuu tällä hetkellä tuntimittaukseen ja mittaustiedon etäluentaan. Tuntimittauksella tarkoitetaan sähkönkulutuksen tai -tuotannon rekisteröimistä tunnin jaksoissa. 

Tuntimittauksesta siirrytään lähitulevaisuudessa varttimittaukseen, jossa sähkönkulutus ja -tuotanto rekisteröityy 15 minuutin jaksoissa ja mittaustiedot luetaan etänä. Varttimittaukseen siirrytään portaittain siten, että verkonhaltijat muuttavat 22.5.2023 kaikki etänä ohjelmoitavissa olevat tuntimittauslaitteistot varttimittauslaitteistoiksi. Loput tuntimittauslaitteistot muutetaan varttimittaukseen korvaamalla vanha mittari uudella etämittauslaitteistolla vuoden 2028 loppuun mennessä. 

Verkonhaltijoiden on korvattava kaikki tunti- ja varttimittauslaitteistot uusilla etämittauslaitteistoilla 4.7.2031 mennessä.

Etäluettavaa mittausta koskeva velvoite ei jatkossakaan koske kaikkia käyttöpaikkoja. Joka tapauksessa vain yksittäisillä käyttöpaikoilla on enää käytössä mekaaninen mittalaite, joka asiakkaan tai verkkoyhtiön on luettava paikan päällä.