Sähkön mittaus

Alueesi verkkoyhtiö vastaa mittauksen järjestämisestä verkkoon liittyneille sähkönkäyttöpaikoille. Asiakkaalla ei ole oikeutta hankkia eikä omistaa mittauslaitteistoa. Verkkoyhtiön mittausvelvollisuus ei kuitenkaan ulotu kiinteistön sisäisiin sähköverkkoihin, joissa sähkönkäyttöpaikoilla ei ole omaa sähköverkkosopimusta ja sähkönmyyntisopimusta. Tällöin kiinteistönhaltija on vastuussa sähkönkulutuksen mittauksesta.