Tasa-arvoa ja hyvinvointia tukeva työympäristö

Energiavirastossa työskennellään tasa-arvoisessa ja joustavassa työympäristössä. Edistämme määrätietoisesti henkilöstömme yhdenvertaista kohtelua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tuella. 

Varmistamme, ettei samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja säännöllisen palkkakartoituksen avulla. Vuoden 2022 lopulla palkkauksen arviointiryhmä totesi palkkauksen yhdenvertaisuuden olevan hyvällä tasolla.  

Tuemme henkilöstön osaamisen kehittämistä Huippuvirkamies-koulutussarjalla sekä ohjaamalla eOppivan verkkokoulutusten aktiiviseen käyttöön. Lisäksi vuonna 2022 aloitettiin viraston palautekulttuurin kehittäminen palautevalmennuksen avulla. 

Teemme työtä matalassa organisaatiossa ja kehitämme toimintaamme aina yhdessä henkilöstön kanssa. Mahdollistamme työn ja yksityiselämän joustavan yhteensovittamisen tarjoamalla työntekijöillemme liukuvan työajan, laajan etätyömahdollisuuden ja tarvittaessa muita elämäntilanteen huomioivia joustoja. 94 prosenttia henkilöstöstä koki työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen olevan sujuvaa (vuonna 2020: reilu 93 %). 

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia vuosittaisella työtyytyväisyyskyselyllä: vuoden 2022 VMBaro- kyselyssä 82 prosenttia naisista ja 95 prosenttia miehistä koki sukupuolten tasa-arvo toteutuvan työyhteisössä (vuonna 2020: 81 % naisista ja 92 % miehistä). Lisäksi kyselyssä 84 % naisista ja 93 % miehistä koki ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuvan työyhteisössä (vuonna 2020: 80 % naisista ja 84 % miehistä).