Tasa-arvoa ja hyvinvointia tukeva työympäristö

Energiavirastossa työskennellään tasa-arvoisessa ja joustavassa työympäristössä. Edistämme määrätietoisesti henkilöstömme yhdenvertaista kohtelua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tuella. Suunnitelma tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Edellinen päivitys suunnitelmaan on tehty toukokuussa 2023.

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia vuosittaisella VMBaro-työtyytyväisyyskyselyllä. Vuoden 2023 VMBaro-kyselyssä 84 prosenttia naisista ja 100 prosenttia miehistä koki sukupuolten tasa-arvo toteutuvan työyhteisössä (vuonna 2022: 82 % naisista ja 95 % miehistä). Lisäksi kyselyssä 90 % naisista ja 98 % miehistä koki ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuvan työyhteisössä (vuonna 2022: 84 % naisista ja 93 % miehistä).

Varmistamme, ettei samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja kahden vuoden välein tehtävän palkkakartoituksen avulla. Seuraava kartoitus tehdään loppuvuonna 2024.  Kuitenkin viimeisimmän VMBaron vastauksista voidaan todeta, että 61 % miehistä ja 57 % naisista kokee palkkauksen oikeudenmukaisena (vuonna 2022 61 % miehistä ja 64 % naisista). Toisaalta kolmannes on vastannut kyselyn väitteeseen palkkauksen oikeudenmukaisuudesta, ettei ole samaa eikä eri mieltä. Tällöin 11 % henkilöstöstä kokee palkkauksen epäoikeudenmukaisena (vuonna 2022 12 %).

Vuonna 2023 tehtiin työsuojelutarkastus, jossa arvioitiin erityisesti psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Tässä tarkastuksessa nousi esiin suurimpina kuormitustekijöinä usean eri asian tekeminen yhtä aikaa, liiallinen työmäärä työaikaan nähden sekä liiallinen tietomäärä tai hallitsematon tietotulva. Kyselyn kokonaistuloksia arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että Energiaviraston tulos on huomattavasti parempi kuin vertailuaineiston kokonaistuloksissa. Työsuojelutarkastuksen tuloksia pohdittiin ja verrattiin työtyytyväisyyskyselyn tuloksiin ryhmäkohtaisissa työpajoissa. Näistä nostettiin erilaisia kehitysehdotuksia kunkin ryhmän ja viraston toimintaan.

Vuoden 2022 VMBaron tulosten pohjalta nostettiin vuoden 2023 teemaksi kiireen hallinta, jonka vuoksi virastossa tehtiin kyselyitä kiireen tunteesta, ja siihen liittyen järjestettiin yhteisen työn ja kiireen hallinnan valmennusta. Virastossa on järjestetty teemakahveja, joissa on keskitetty paljon työhyvinvoinnin teemoihin, kuten neurokirjon huomioimiseen työyhteisössä, työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen tapoihin ja palautumiseen.

Teemme työtä matalassa organisaatiossa ja kehitämme toimintaamme aina yhdessä henkilöstön kanssa. Mahdollistamme työn ja yksityiselämän joustavan yhteensovittamisen tarjoamalla työntekijöillemme liukuvan työajan, laajan etätyömahdollisuuden ja tarvittaessa muita elämäntilanteen huomioivia joustoja. 93 prosenttia henkilöstöstä koki työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen olevan sujuvaa (vuonna 2022: reilu 94 %).