Toimivat ja yhteiset energian sisämarkkinat

YK:n tavoite: Tavoite 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Alatavoite: 7.3 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettava ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille.  

Energiavirasto edistää ja valvoo sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimintaa. Toimivat ja yhteiset energian sisämarkkinat takaavat, että voimme ylläpitää energian toimitusvarmuutta ja lisätä kilpailukykyä sekä varmistavat, että kaikki kuluttajat voivat ostaa energiaa kohtuuhintaan. Toimivat markkinat tarjoavat tuottajille asianmukaisia kannustimia investoida uuteen, myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaan sähköntuotantoon. Kuluttajille toimivat markkinat tarjoavat keinoja käyttää energiaa entistä tehokkaammin, mikä edellyttää myös energian toimitusvarmuutta.

Yhteisille sisämarkkinoille tarvitaan syrjimättömät säännöt verkkoon pääsyä koskeville edellytyksille rajat ylittävässä sähkön kaupassa. Tärkeitä ovat etenkin siirtokapasiteetin jakamista koskevat säännöt rajat ylittäviin sähkönsiirtoihin vaikuttavien yhdysjohtojen ja siirtoverkkojen osalta. Tarvitsemme myös tehokkaat tasehallintasäännöt edetäksemme kohti aidosti yhdistettyjä sähkömarkkinoita ja taataksemme käyttövarmuuden. Nämä tarjoavat markkinaosapuolille kannustimia osallistua sellaisten järjestelmän niukkuustilanteiden ratkaisemiseen, joista ne ovat vastuussa.

Seurannassa: Energiaviraston tekemät toimenpiteet ja päätökset, joilla tavoitetta on edistetty.

Tekoja

  • Energiavirasto on edistänyt energian sisämarkkinoiden toimivuutta erityisesti valvomalla siirtokapasiteetin syrjimätöntä jakamista sekä vahvistamalla tasehallintaa koskevia tehokkaita sääntöjä markkinaosapuolten kannustimien lisäämiseksi ja järjestelmän niukkuustilanteiden ratkaisemiseksi.

  • Energiavirasto on varmistanut kilpailukykyisen energian saatavuutta kaikille tarjoamalla tietoa sähkömarkkinoiden tilanteesta sekä ylläpitämällä sähköistä hintavertailupalvelua, jossa kuluttajat voivat vertailla erilaisia sähköenergiasopimuksia.

  • Energiavirasto on valvonut jatkuvasti sähkön ja kaasun tukkumarkkinoiden toimintaa ja erityisesti tarkastellut poikkeavia markkinatilanteita.

  • Energiavirasto on ketterästi valmistellut ja tehnyt tarvittavia päätöksiä energiamarkkinan toiminnan ja toimitusvarmuuden jatkuvuuden varmistamiseksi äkillisesti muuttuneissa tilanteissa maakaasun saatavuudessa.