Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Pörssihintaisten sähkösopimusten osuus kaksinkertaistui vuonna 2023

Pörssihintaisten sähkösopimusten osuus nousi jyrkästi vuonna 2023. Samaan aikaan toistaiseksi voimassa olevien sopimusten määrä oli selkeässä laskussa. Määräaikainen sähkösopimus on edelleen suosituin valinta suomalaisissa kotitalouksissa. Uusina sopimustyyppeinä kuluttajille tarjotaan yhä useammin erilaisia hybridi- ja kulutusvaikutustuotteita.

Tiedote 15.5.2024
Maakaasuverkonhaltijoiden on toimitettava varautumissuunnitelmat Energiavirastolle

Maakaasuverkonhaltijoiden on toimitettava maakaasumarkkinalain edellyttämät varautumissuunnitelmat Energiavirastolle 1.7.2024 mennessä. 

Tiedote 30.4.2024
Uusi selvitys avaa näkymän energiaköyhyyden ehkäisemiseen Suomessa

Suomalaista energiaköyhyyttä ehkäistään parhaiten jatkamalla sosiaaliturvajärjestelmän, rakennuskannan energiatehokkuuden sekä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämistä, toteaa Energiaviraston julkaisema energiaköyhyyden ilmenemistä tarkasteleva selvitys. Suomalainen energiaköyhyys poikkeaa eurooppalaisesta, ja sen erityispiirteitä tarkastellaan nyt julkaistussa Gaia Consultingin toteuttamassa selvityksessä. 

Tiedote 29.4.2024
Uudistettu REMIT-asetus parantaa suojaa väärinkäytöksiltä energiamarkkinoilla

REMIT-asetusta on päivitetty uusilla vaatimuksilla, jotka parantavat suojaa väärinkäytöksiltä energian tukkumarkkinoilla. Uusi REMIT-asetus tulee voimaan 7.5.2024.

Tiedote 23.4.2024
Ydinvoiman alkuperätakuut valtaavat markkinaa

Energian alkuperätakuujärjestelmän laajentuminen uusiin takuutuotteisiin on saanut energian tuottajat, myyjät ja käyttäjät liikkeelle ja se näkyy alkuperätakuurekistereissä tehtyjen toimenpiteiden määrässä. Ydinvoimalla tuotetun sähkön ja uusiutuvilla tuotetun lämmityksen alkuperätakuut ovat kiinnostaneet runsaasti.

Tiedote 23.4.2024
Energiavirasto ei hanki tehoreservikapasiteettia kaudelle 1.11.2024–31.10.2025

Energiaviraston antaman päätöksen mukaan tehoreservin hankinnalle ei ole tarvetta tulevalle kaudelle 2024–2025. Päätöksen taustalla olevan selvityksen perusteella Valtioneuvoston vahvistama sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso ei ole ylittymässä.

Tiedote 11.4.2024
Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät 3,7 miljoonaa tonnia vuonna 2023

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 15,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2023. Päästöt pienenivät 19,2 % vuoden 2022 päästömäärästä.

Tiedote 3.4.2024
KHO:n ratkaisu: Ristiinsubventio on eriyttämissääntelyn vastaista myös yritysjärjestelyissä

Korkeimman hallinto-oikeuden tänään 28.3.2024 antama ratkaisu kumoaa Energiaviraston vaatimusten mukaisesti markkinaoikeuden päätöksen koskien Gasum Oy:n liiketoimintojen eriyttämistä ja ristiinsubvention kieltoa. Energiaviraston päätökset saatetaan voimaan ja viraston vaatima seuraamusmaksu palautuu markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Tiedote 28.3.2024
Päästöoikeuksien palautus siirtynyt syksyyn

Lakimuutosten myötä päästöoikeuksien palautuspäivämäärä siirtyy. Päästökaupan toimijoiden tulee palauttaa edellisenä kalenterivuotena aiheutuneita, todennettuja päästöjä vastaavat päästöoikeudet 30.9. mennessä. Myös ilmaisjaon kirjaamispäivämäärä on siirtynyt helmikuun lopusta kesäkuun loppuun.

Tiedote 26.3.2024
KHO: Valituslupakynnys ei ylittynyt suljetun paperitehtaan kompensaatiotukea koskevassa asiassa, Energiaviraston päätös jää voimaan

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt UPM-Kymmene Oyj:lle valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden hylkäävästä päätöksestä. Se koski Energiaviraston Kaipolan paperitehtaalle antamaa hylkäävää tukipäätöstä, joka jää nyt voimaan.

Tiedote 7.3.2024
Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen Floating LNG Terminal Finland Oy:n nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston käyttöehtojen vahvistuspäätöksestä ja käyttöehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Floating LNG Terminal Finland Oy:n vuoden 2025 terminaalisääntöjen vahvistuspäätösluonnoksesta. Kuuleminen on avoinna 28.5.2024 asti.

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote 2024
Tervetuloa Päästökaupan ajankohtaispäivään 16.5.

Ilmoittaudu mukaan seminaariin päästökaupan ytimessä! Luvassa puhetta muun muassa uudistuneesta päästökauppalaista, jakelijoiden päästökaupasta ja ilmastotavoitteista.