Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Yritykset investoivat lähivuosina aurinkosähköön ja lämpöpumppuihin

Suomalaisyritysten lähitulevaisuuden energiainvestoinnit kohdistuvat aurinkosähköön, lämpöpumppuihin sekä hiilineutraaliutta ja kysyntäjoustoa edistäviin ratkaisuihin, selviää Motivan ja Energiaviraston tuoreesta kyselystä. Eniten on kasvanut kiinnostus suurten hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen käyttöön.

Tiedote 8.4.2021
Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt pienenivät 3,6 miljoonaa tonnia vuonna 2020

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 19,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2020. Päästöt pienenivät 15,7 % vuoden 2019 päästömäärästä. 

Tiedote 1.4.2021
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu 2021 käynnistyy

Energiavirasto ottaa vastaan tarjouksia infratuesta huhtikuun ajan. Tarjouksen jättäjää kehotetaan tarkistamaan asiointioikeutensa. Energiavirasto päivittää 6.4. listan kunnista, jotka Energiaviraston tietojen mukaan eivät ole etusijalla ryhmässä 3.

Tiedote 31.3.2021
Energiaviraston ilmoitus liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailusta 2021, osallistujan ohje julkaistu

Energiavirasto tiedottaa huhtikuussa 2021 järjestettävän sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä. Lisäksi on julkaistu osallistujan ohje.

Tiedote 17.3.2021
Energiavirasto myöntää Fingridille taseselvitysjakson poikkeuksen 22.5.2023 asti

Energiavirasto on tänään antamallaan päätöksellä myöntänyt Fingrid Oyj:lle poikkeamisluvan tasehallinnan suuntaviivan (Komission asetus (EU) 2017/2195 sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista) 53 artiklan mukaisesta 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottoaikataulusta.

Tiedote 16.3.2021
Hallinto-oikeus hylkäsi Lempäälän Energian verkkolupaa koskevan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti hylätessään Lempäälän Energian suljetun sähkönjakeluverkon lupahakemuksen. Lupaa ei myönnetty, koska hakemuksessa esitetty toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalaissa asetettua suljetun jakeluverkon erityistä edellytystä siitä, että verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. Päätös on 3.3.2021 vailla lainvoimaa.

Tiedote 3.3.2021
Metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta hakijoilta 15.3.2021

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Lakimuutoksella tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta metsähakevoimaloilta 15.3.2021 jälkeen. Sitä ennen järjestelmään hakeneille ja sittemmin hyväksytyille sekä jo nykyisin tuotantotuen piirissä oleville metsähakevoimaloille maksettaisiin kuitenkin tuotantotukea normaalin 12 vuoden tukiajan loppuun saakka.

Tiedote 26.2.2021
Energiamerkintä uudistuu, myös laitteiden korjattavuudelle ja käyttöiälle tulee uusia vaatimuksia

Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan energiamerkinnät uudistuvat 1.3.2021 alkaen. Tutussa puna-vihreässä nuolimerkinnässä palataan takaisin A-G -asteikolle, mutta entistä tiukemmilla energiatehokkuusvaatimuksilla. Samalla uusituissa ekosuunnitteluasetuksissa otetaan ensimmäistä kertaa huomioon kiertotalous ja asetetaan vaatimuksia mm. laitteiden korjattavuudelle sekä varaosien ja ohjelmistopäivitysten saatavuudelle.

Tiedote 25.2.2021
Sähköverkkotoiminnan hinnoittelun valvontaa koskevasta uutisoinnista

Viime aikoina on jälleen uutisoitu Energiaviraston sähkön jakeluverkkotoimintaa koskevista valvontamenetelmistä. Uutisoinnissa on viime vuoden tapaan korostunut kritiikki valvontamenetelmiä ja niiden osatekijöitä kohtaan. Tiedot nykyisestä valvontamallista ja sen taustasta on koottu tähän yhteen.

Tiedote 9.2.2021
Suuritehoisten latausjärjestelmien tukipäätökset julkaistu

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen kilpailutuksen kolmatta kertaa. Energiavirasto on antanut päätökset ajoneuvojen suuritehoisia latausjärjestelmiä koskevista tarjouksista ja järjestää 2020 tarjouskilpailun kaikista tuloksista tiedotustilaisuuden torstaina 11.2.2021.

Tiedote 5.2.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen sähköjärjestelmän tasehallinnan automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingridin automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajien ehdoista ja edellytyksistä 30.4.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyviksi suosituksiksi

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida älyverkkoforumin luonnosmuistiota asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä ja suosituksista, lausuntoja voi jättää 10.5.2021 saakka.