Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Hallinto-oikeus hylkäsi Lempäälän Energian verkkolupaa koskevan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti hylätessään Lempäälän Energian suljetun sähkönjakeluverkon lupahakemuksen. Lupaa ei myönnetty, koska hakemuksessa esitetty toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalaissa asetettua suljetun jakeluverkon erityistä edellytystä siitä, että verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. Päätös on 3.3.2021 vailla lainvoimaa.

Tiedote 3.3.2021
Metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta hakijoilta 15.3.2021

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Lakimuutoksella tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta metsähakevoimaloilta 15.3.2021 jälkeen. Sitä ennen järjestelmään hakeneille ja sittemmin hyväksytyille sekä jo nykyisin tuotantotuen piirissä oleville metsähakevoimaloille maksettaisiin kuitenkin tuotantotukea normaalin 12 vuoden tukiajan loppuun saakka.

Tiedote 26.2.2021
Energiamerkintä uudistuu, myös laitteiden korjattavuudelle ja käyttöiälle tulee uusia vaatimuksia

Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan energiamerkinnät uudistuvat 1.3.2021 alkaen. Tutussa puna-vihreässä nuolimerkinnässä palataan takaisin A-G -asteikolle, mutta entistä tiukemmilla energiatehokkuusvaatimuksilla. Samalla uusituissa ekosuunnitteluasetuksissa otetaan ensimmäistä kertaa huomioon kiertotalous ja asetetaan vaatimuksia mm. laitteiden korjattavuudelle sekä varaosien ja ohjelmistopäivitysten saatavuudelle.

Tiedote 25.2.2021
Sähköverkkotoiminnan hinnoittelun valvontaa koskevasta uutisoinnista

Viime aikoina on jälleen uutisoitu Energiaviraston sähkön jakeluverkkotoimintaa koskevista valvontamenetelmistä. Uutisoinnissa on viime vuoden tapaan korostunut kritiikki valvontamenetelmiä ja niiden osatekijöitä kohtaan. Tiedot nykyisestä valvontamallista ja sen taustasta on koottu tähän yhteen.

Tiedote 9.2.2021
Suuritehoisten latausjärjestelmien tukipäätökset julkaistu

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen kilpailutuksen kolmatta kertaa. Energiavirasto on antanut päätökset ajoneuvojen suuritehoisia latausjärjestelmiä koskevista tarjouksista ja järjestää 2020 tarjouskilpailun kaikista tuloksista tiedotustilaisuuden torstaina 11.2.2021.

Tiedote 5.2.2021
Markkinaoikeus hylkäsi Haminan Energian valituksen sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta koskevasta valvontapäätöksestä

Markkinaoikeus katsoi, ettei Energiavirasto menetellyt lainvastaisesti arvioidessaan yhtiön esittämiä kaivuolosuhdemuutosvaatimuksia ja pyytäessään asiaa koskevia selvityksiä. Oikeuskäsittely koski yhtiölle annettua kolmannen valvontajakson valvontapäätöstä ja tasoitusjaksojen pidentämisvaatimuksen hylkäämistä.

Tiedote 29.1.2021
Lakiesitys ehdottaa useita muutoksia sähköverkkoyhtiöiden sääntelyyn

Valtioneuvosto on antanut 28.1.2021 eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Lakimuutos toisi Energiavirastolle uusia työkaluja sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun valvontaan.

Tiedote 28.1.2021
Kotitalouksien sähkölasku pysyi vuonna 2020 lähes ennallaan

Kotitaloudet maksoivat tammikuussa 2021 sähköstään kokonaisuudessaan 0,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa, sähkölämmittäjän lasku kasvoi reilussa vuodessa 0,6 prosenttia.

Tiedote 28.1.2021
Syöttötariffitukia maksettiin 324 miljoonaa euroa

Viime vuonna uusiutuvan energian syöttötariffitukia maksettiin ennätykselliset 324 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 niitä maksettiin 229 miljoonaa euroa. Muutos johtuu pitkälti viime kevään poikkeuksellisesta tuulisuudesta ja sähkön alhaisesta hinnasta. 

Tiedote 26.1.2021
Joukkoliikenteen ja kaasuntankkausasemien tukipäätökset julkaistu

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin tukikilpailutuksen. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat valmiita toteuttamaan biokaasun tankkauspisteen tai sähköautojen joukkoliikenteen tai suuritehoisen latauspisteen investointihankkeen. Energiavirasto on antanut päätökset biokaasun tankkauspisteitä ja sähköautojen joukkoliikennettä koskevista tarjouksista.

Tiedote 21.1.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen siirtopalvelun ehdoista Venäjän 400 kV rajayhteyksillä

Fingrid Oyj on 23.12.2020 pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan sen esittämät ehdot siirtopalvelulle Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla. Vahvistettavaksi toimitetut muutokset koskevat etenkin siirtotariffin laskennassa käytettäviä määritteitä sekä niin sanotun Direct trade -kapasiteetin osuutta.

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Mediainfo 28.1.2021: Sähkömarkkinat nyt - mitä tapahtui vuonna 2020

Mitä kotitalouksien sähkölaskulle tapahtui viime vuoden aikana? Energiavirasto esittää katsauksen sähkön hintakehityksestä marraskuusta 2019 tammikuuhun 2021. Tervetuloa seuraamaan verkkolähetystä!