Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Ohjeita Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaille

Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n ja 365 Hankinta Oy:n sähköntoimitus asiakkaille on keskeytynyt. Tälle sivulle on koottu toimintaohjeet asiakkaille, jotka ovat saaneet verkkoyhtiöltään ilmoituksen sähköntoimituksen katkeamisesta.

Tiedote 11.6.2021
Energiavirasto kehottaa Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaita valitsemaan pikaisesti uuden sähkönmyyjän

Fi-Nergy Voima Oy, Fi-Nergy Voima OÜ sekä 365 Hankinta Oy eivät voi jatkaa sähköntoimituksia asiakkailleen tasevastaavan puuttumisen vuoksi. Yhtiöiden asiakkaiden sähkönjakelua ei katkaista välittömästi. Energiavirasto kehottaa asiakkaita tekemään pikaisesti sopimuksen uuden sähkönmyyjän kanssa. 

Tiedote 11.6.2021
Energiavirasto pyytää Fingridiä myöntämään Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalle pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteita

Energiavirasto antoi 7.6.2021 FCA -suuntaviivojen 30 artiklan mukaisen päätöksen mahdollisuuksista suojautua alueiden välisiltä riskeiltä Suomen ja Viron tarjousalueilla. Päätöksessä Energiavirasto pyytää Fingridiä myöntämään Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalle pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteita. Päätös perustuu Viron kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa tehtyyn arviointiin, jonka perusteella viranomaiset katsoivat, että Viron tarjousalueella ei ole riittäviä suojausmahdollisuuksia. 

Tiedote 8.6.2021
Markkinaoikeus määräsi Fi-Nergylle useita uhkasakolla tehostettuja kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta

Markkinaoikeus määräsi päätöksellään 28.5.2021 sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voimalle ja sen omistajalle useita uhkasakolla tehostettuja kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti. Annetut kiellot liittyvät sähkön ennakkolaskutukseen ja sopimusehtojen lainvastaiseen muuttamiseen. Energiavirasto kehottaa sähkönmyyjiä kiinnittämään huomiota markkinaoikeuden linjaamiin menettelytapoihin.

Tiedote 4.6.2021
Tuettu vapaamuotoinen täsmäkatselmus pk-yrityksille 

Valtion energiatuki laajenee elokuussa 2021 koskemaan täysin uudenlaista energiakatselmusta, joka soveltuu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Vuosina 2021–2022 kokeiltava täsmäkatselmus on muita energiakatselmusmalleja vapaamuotoisempi.

Tiedote 1.6.2021
Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies seuraavat Fi-Nergyn ja 365 Hankinnan veropetostutkintaa ja sen seurauksia asiakkaille 

Poliisi on ilmoittanut epäilevänsä sähkönmyyntiyhtiöitä noin 6,5 miljoonan euron veropetoksista. Energiaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tietojen mukaan esitutkinta liittyy Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-Nergy Voima Oü:n ja 365 Hankinta Oy:n toimintaan. Yhtiöillä on tuhansia asiakkaita eri puolilla Suomea ja ne jatkavat edelleen toimintaansa. Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies seuraavat tilannetta tiiviisti ja valmistautuvat tarvittaessa antamaan asiakkaille toimintaohjeita.

Tiedote 28.5.2021
Energiavirasto ja Gasgrid Finland selvittävät Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin tilannetta

Balticconnector -kaasuyhdysputki Viron ja Suomen välillä on ollut varsinkin talvikaudella ruuhkautunut, eikä käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ole ollut riittävää. Gasgrid Finland Oy selvittää Energiaviraston pyynnöstä, kuinka kapasiteetinjakomekanismia voidaan kehittää vastaamaan paremmin kapasiteetin kysyntään.

Tiedote 28.5.2021
Seuraamusmaksun käsittely etenee markkinaoikeudessa Gasumin eriyttämisvelvoitteiden rikkomusasiassa

Energiavirasto esitti heinäkuussa 2020 markkinaoikeudelle 79,7 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä Gasum Oy:lle eriyttämisvelvoitteiden rikkomisesta yhtiön jakautumisen yhteydessä. Seuraamusmaksun määräämisestä päättää Energiaviraston esityksestä markkinaoikeus, mahdollinen seuraamusmaksu maksettaisiin Suomen valtiolle. Asian käsittely markkinaoikeudessa on kesken.

Tiedote 28.5.2021
Ilmastotavoitteiden kiristyessä energianeuvonnan tarve kasvaa

Jokaisessa Manner-Suomen maakunnassa on toiminut nyt kahden vuoden ajan oma energianeuvoja. Energianeuvoja auttaa kuntalaisia asumismuodosta riippumatta energia-asioissa, viime vuoden kysytyimpiä aiheita olivat erilaiset lämpöpumput, aurinkopaneelit ja tuet. Energianeuvoja kirittää myös kuntia ja pk-yrityksiä kohti energia- ja ilmastotavoitteita tukemalla energiatehokkuussopimuksien toteuttamista ja energiakatselmuksien käynnistämistä.

Tiedote 24.5.2021
Ennätysmäärä tarjouksia tieliikenteen infrastruktuuritukea koskevassa huutokaupassa

Energiavirasto järjesti huhtikuussa 2021 neljännen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurintuen huutokaupan. Huutokaupan kohteena on 5,5 miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 280 tarjousta. Tarjousten yhteenlaskettu tukisumma on 12,7 miljoonaa euroa.

Tiedote 6.5.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen toimittamatta jääneen sähkön arvosta ja luotettavuusstandardista 

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida Energiaviraston ehdotuksia luotettavuusstandardista ja toimittamatta jääneen sähkön arvosta. Kuuleminen on avoinna 18.6.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen sähkön jakelumaksujen hinnoittelun harmonisoidusta rakenteesta

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida Energiaviraston luonnosta harmonisoidusta jakelumaksujen hinnoittelun rakenteesta. Kuuleminen on avoinna 24.6.2021 saakka.