Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Komissio ehdottaa uudistuksia sähkön markkinamalliin

Euroopan komissio julkaisi 14.3.2023 lainsäädäntöehdotuksia sähkön markkinamallin uudistamiseksi. Komission tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja asteittaista luopumista maakaasun käytöstä, vähentää kuluttajalaskujen riippuvuutta vaihtelevista fossiilisten polttoaineiden hinnoista, suojella kuluttajia paremmin tulevilta hintapiikeiltä ja mahdolliselta markkinoiden manipuloinnilta sekä tehdä EU:n teollisuudesta puhdas ja kilpailukykyisempi.

Tiedote 22.3.2023
Muistutus vuodelle 2022 kohdistettavien lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuiden peruuttamisen määräajasta

Energiavirasto muistuttaa, että vuodelle 2022 kohdistettavien lämmön ja jäähdytysten alkuperätakuiden peruuttaminen tulee tehdä lämmön alkuperätakuurekisterissä viimeistään 31.3.2023.

Tiedote 17.3.2023
Energiavirasto on julkaissut lisätietoa sähköhyvityslainsäädännöstä sähköyhtiöille

Energiavirasto on laatinut alustavat tulkinnat eräisiin virastolle esitettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät sähköhyvityslainsäädäntöön.

Tiedote 16.3.2023
Energiaviraston Sähköhyvitys-järjestelmä on nyt avattu yritysten käyttöön

Energiavirasto on avannut sähköyhtiöiden käyttöön Sähköhyvitys-järjestelmän, jossa sähkönmyyjät voivat ensivaiheessa jättää hakemuksen luvasta sähköhyvityksen maksuaikatauluista poikkeamiselle.

Tiedote 9.3.2023
Energiavirasto on julkaissut ohjeita sähköhyvitystä saaville kuluttajille

Lait takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä, sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta sekä muu niihin liittyvä lainsäädäntö tulevat voimaan 6.3.2023. Energiavirasto on julkaissut ohjeita kuluttajille ja sähkönmyyjille verkkosivuillaan sähköhyvitykseen liittyen.

Tiedote 3.3.2023
Verkkovalvontamenetelmissä toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus keskeisinä tekijöinä seuraavalla menetelmäjaksolla

Energiavirasto on valmistellut verkkotoimintojen hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien päivittämistä vuosille 1.1.2024‒31.12.2027 ja 1.1.2028‒31.12.2031. Energiavirasto julkaisee muutosehdotukset suuntaviivoina julkisesti kuultavaksi.

Tiedote 3.3.2023
Energiavirasto hylkäsi Fingrid Oyj:n muutosehdotuksen säätösähkömarkkinan hintarajasta ja velvoitti toimittamaan tasevastaavien vakuusvaateet vahvistettaviksi

Energiavirasto hylkäsi 22.2.2023 antamallaan päätöksellä Fingridin ehdotuksen säätösähkön hintarajojen soveltamisen lykkäämisestä perusteettomana.

Tiedote 24.2.2023
Liikenteen infrastruktuurituen osallistujan ohjeet julkaistu

Energiavirasto kilpailuttaa maaliskuussa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto kehottaa toiminnanharjoittajia tutustumaan tarjouskilpailun osallistujan ohjeisiin ja infotilaisuuden materiaaliin.

Tiedote 20.2.2023
Muutoksia kuluttajien puhelinneuvonnan aukioloaikoihin

Energiaviraston puhelinneuvonta palvelee kuluttajia viikosta 6 eteenpäin tiistaista torstaihin kello 9‒12.

Tiedote 10.2.2023
Energiavirasto ja Motiva: Lamppujen energiamerkinnän siirtymäaika päättyy

Lamppujen energiamerkkien uudistukseen liittynyt 18 kuukauden siirtymäaika päättyy. Maaliskuun alussa kaupoissa saa olla myynnissä vain uudella energiamerkillä merkittyjä lamppuja, jossa energialuokka-asteikko on A:sta G:hen. Nyt markkinoilla olevat lamput siirtyvät asteikon heikompaan päähän, vaikka ne ovat yhtä energiatehokkaita kuin ennen muutosta.

Tiedote 8.2.2023