Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Työryhmä kartoittamaan ja kuvaamaan mittari- ja kulutustietojen kansallista tiedonvaihtomallia

Energiavirasto on perustanut työryhmän kartoittamaan ja kuvaamaan Suomessa sovellettavan kansallisen sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon mallin. Tiedonvaihtomallissa kuvataan sähköverkon mittari- ja kulutustietoihin pääsyä koskevat kansalliset menettelyt EU:n viitemallin mukaisesti.

Tiedote 21.5.2024
Jakeluverkonhaltijoiden verkkopalveluehtojen vahvistamispyynnöt Energiavirastolle 28.5.2024 mennessä

Jakeluverkonhaltijat ehtivät vielä mukaan Energiateollisuus ry:n suosittelemien Verkkopalveluehtojen (VPE2024) massavahvistusmenettelyyn toimittamalla vahvistuspyyntönsä Energiavirastolle viimeistään 28.5.2024. Ennen ehtojen vahvistamista Energiavirasto järjestää kuulemisen vahvistuspäätösten sekä niiden sisältämien ehtojen sisällöstä.

Tiedote 20.5.2024
Pitkäjänteinen verkon kehittäminen on parantanut sähkön jakelun toimitusvarmuutta

Suomalaisten käytössä olevan sähköverkon toimintavarmuus paranee suunnitelmallisesti. Investoinnit sähköverkkoon näkyvät erityisesti toimitusvarmassa sähkön jakelussa myrskyjen aikana. Viime vuosina yhtiöt ovat investoineet etenkin asemakaava-alueiden sähköverkkoon. Energiaviraston arvion mukaan valvontamenetelmät takaavat vastuullisille verkkoyhtiöille riittävät kannusteet asiakkaille tarpeellisten investointien tehokkaaseen toteutukseen.

Tiedote 20.5.2024
Pörssihintaisten sähkösopimusten osuus kaksinkertaistui vuonna 2023

Pörssihintaisten sähkösopimusten osuus nousi jyrkästi vuonna 2023. Samaan aikaan toistaiseksi voimassa olevien sopimusten määrä oli selkeässä laskussa. Määräaikainen sähkösopimus on edelleen suosituin valinta suomalaisissa kotitalouksissa. Uusina sopimustyyppeinä kuluttajille tarjotaan yhä useammin erilaisia hybridi- ja kulutusvaikutustuotteita.

Tiedote 15.5.2024
Maakaasuverkonhaltijoiden on toimitettava varautumissuunnitelmat Energiavirastolle

Maakaasuverkonhaltijoiden on toimitettava maakaasumarkkinalain edellyttämät varautumissuunnitelmat Energiavirastolle 1.7.2024 mennessä. 

Tiedote 30.4.2024
Uusi selvitys avaa näkymän energiaköyhyyden ehkäisemiseen Suomessa

Suomalaista energiaköyhyyttä ehkäistään parhaiten jatkamalla sosiaaliturvajärjestelmän, rakennuskannan energiatehokkuuden sekä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämistä, toteaa Energiaviraston julkaisema energiaköyhyyden ilmenemistä tarkasteleva selvitys. Suomalainen energiaköyhyys poikkeaa eurooppalaisesta, ja sen erityispiirteitä tarkastellaan nyt julkaistussa Gaia Consultingin toteuttamassa selvityksessä. 

Tiedote 29.4.2024
Uudistettu REMIT-asetus parantaa suojaa väärinkäytöksiltä energiamarkkinoilla

REMIT-asetusta on päivitetty uusilla vaatimuksilla, jotka parantavat suojaa väärinkäytöksiltä energian tukkumarkkinoilla. Uusi REMIT-asetus tulee voimaan 7.5.2024.

Tiedote 23.4.2024
Ydinvoiman alkuperätakuut valtaavat markkinaa

Energian alkuperätakuujärjestelmän laajentuminen uusiin takuutuotteisiin on saanut energian tuottajat, myyjät ja käyttäjät liikkeelle ja se näkyy alkuperätakuurekistereissä tehtyjen toimenpiteiden määrässä. Ydinvoimalla tuotetun sähkön ja uusiutuvilla tuotetun lämmityksen alkuperätakuut ovat kiinnostaneet runsaasti.

Tiedote 23.4.2024
Energiavirasto ei hanki tehoreservikapasiteettia kaudelle 1.11.2024–31.10.2025

Energiaviraston antaman päätöksen mukaan tehoreservin hankinnalle ei ole tarvetta tulevalle kaudelle 2024–2025. Päätöksen taustalla olevan selvityksen perusteella Valtioneuvoston vahvistama sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso ei ole ylittymässä.

Tiedote 11.4.2024
Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät 3,7 miljoonaa tonnia vuonna 2023

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 15,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2023. Päästöt pienenivät 19,2 % vuoden 2022 päästömäärästä.

Tiedote 3.4.2024
Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen Floating LNG Terminal Finland Oy:n nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston käyttöehtojen vahvistuspäätöksestä ja käyttöehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Floating LNG Terminal Finland Oy:n vuoden 2025 terminaalisääntöjen vahvistuspäätösluonnoksesta. Kuuleminen on avoinna 28.5.2024 asti.