Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Kaupan alalla on huomattava potentiaali hukkalämmön hyödyntämiseen

Tuoreen selvityksen mukaan Suomen kaupan alalla on lähes terawattitunnin hyödyntämätön hukkalämpöpotentiaali. Päivittäistavarakaupan kylmäjärjestelmien lauhde-energia ja kauppakeskusten jäähdytysenergia ovat merkittävimmät hukkalämpölähteet.

Tiedote 16.11.2021
Energiavirasto vastustaa Ruotsin kantaverkkoyhtiön hakemaa poikkeusta siirtokapasiteettien jakamiselle

Energiavirasto katsoo, ettei Ruotsin kantaverkkoyhtiöllä ole perusteita saada hakemaansa poikkeusta sähkön siirtokapasiteetin jakamiseen Suomen ja Ruotsin tarjousaluerajalla vuonna 2022.

Tiedote 12.11.2021
Tehoreservilaki on uudistumassa

Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistava tehoreservilaki on uudistumassa vuoden 2022 alusta. Muutokset koskevat sähkön sisämarkkinoista annetun EU-asetuksen mukaisesti resurssien riittävyyden arviointia sekä kapasiteettimekanismien käyttöönottoa.

Tiedote 26.10.2021
Energiatekoja 25 vuotta – Energiansäästöviikko käynnistyy

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään viikolla 41 jo 25:ttä kertaa. Energiansäästöllä on keskeinen rooli matkalla kohti kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut lähes 240 organisaatiota, jotka osallistuvat viikkoon viestimällä omista energiateoistaan. Mukana on kuntia, yrityksiä sekä kouluja ja oppilaitoksia.

Tiedote 11.10.2021
Tarjouskilpailu pienensi liikenteen infrastruktuurin tukitarjouksia

Energiavirasto toteutti vuosina 2018–2021 sähkö- ja kaasuautojen lataus- ja tankkauspisteinvestointeja edistävän tukiohjelman tarjouskilpailuna. Tarjouskierroksia järjestettiin neljä kertaa. Kilpailuissa biokaasun tankkauspisteet sekä ajoneuvojen ja joukkoliikenteen latauspisteet kilpailivat tuesta kukin omissa teknologiaryhmissään. Kilpailun kohteena oli 17 miljoonaa euroa, josta myönnettiin 14,5 miljoonaa euroa.

Tiedote 6.10.2021
Energiavirasto on määrittänyt muutokset sähkönjakelun valvontamenetelmiin 

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021 ja Energiavirasto käynnisti näiden perusteella sähkönjakelun valvontamenetelmien päivittämisen. Lakimuutokset antoivat Energiavirastolle uusia työkaluja, joilla vaikuttaa siirtohintojen kehitykseen vaarantamatta modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä. Virasto on nyt määrittänyt, miten sähkönjakelun valvontamenetelmiä muutetaan yksikköhintojen, kohtuullisen tuottoasteen ja toimitusvarmuuskannustimen osalta 1.1.2022 alkaen.

Tiedote 4.10.2021
Unionin tuomioistuimen ratkaisu vahvistaa myös Energiaviraston riippumattomuuden

Euroopan unionin tuomioistuimen tuore päätös korostaa verkkovalvontaviranomaisten riippumattomuutta kansallisesta poliittisesta vallasta. Tuomioistuimen Euroopan komissiota ja Saksan liittotasavaltaa koskeva ratkaisu on linjaus koko Euroopan unionille. Siirtohinnoittelua koskevan lainsäädännön valmistelu osoitti, että kansallisen viranomaisen toiminnan riippumattomuudesta on huolehdittava myös Suomessa.

Tiedote 30.9.2021
Energiavirasto valmisteli suositukset sähkön verkkopalvelumaksujen harmonisoinnista

Energiavirasto on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle suositukset verkkopalvelumaksujen rakenteen harmonisoinnista jakeluverkkotoiminnassa, muistio on koottu lainsäädännön jatkovalmistelua varten. Harmonisoinnilla parannetaan sähkön verkkopalveluiden asiakaslähtöisyyttä.

Tiedote 30.9.2021
Pohjoismaissa säästetään paljon energiaa ekosuunnittelun ja energiamerkinnän avulla, paljastaa Nordcrawl -työkalu

Pohjoismaiden yhteistyöprojekti Nordsynin puitteissa toteutettu tutkimus sekä käytetty Nordcrawl -työkalu osoittivat ekosuunnittelun ja energiamerkinnän poikivan suuria energiansäästöjä Pohjoismaissa. Tutkimus arvioi Suomen vuotuisten primäärienergian säästöjen olevan 83 TWh vuoteen 2030 mennessä. Suomen vuotuiset säästöt olivat Pohjoismaista suurimmat.

Tiedote 27.9.2021
Älypuhelimet ja tabletit saavat kiertotalous- ja energiatehokkuusvaatimuksia

Älypuhelimet ja tabletit saavat energiamerkinnän ja ekosuunnitteluvaatimuksia liittyen mm. tuotteiden korjattavuuteen, purettavuuteen, kestävyyteen sekä kierrätettävyyteen. Valmistuneen esiselvityksen pohjalta varsinaisen asetuksen valmistelu on käynnistynyt.

Tiedote 2.9.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Uusiutuva Energia Tiedote
Kuuleminen Fingrid Oyj:n sähkön alkuperätakuupalvelun ehtojen ja alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmien vahvistamiseksi

Energiavirasto varaa tilaisuuden lausua Fingrid Oyj:n esittämistä sähkön alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista 17.12.2021 saakka.

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote
Tervetuloa webinaariin 14.12: EU:n päästökaupan päästöjen tarkkailu ja raportointi

Energiavirasto järjestää webinaarin EU:n päästökaupan päästöjen tarkkailun ja raportoinnin ajankohtaisista asioista tiistaina 14.12.2021 klo 10–12. 

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Tervetuloa pohjoismaiseen REMIT-seminaariin 10.12.2021!

Energiavirasto järjestää yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Norjan energia-alan viranomaisten kanssa REMIT-seminaarin verkossa 10.12.2021. Seminaari keskittyy energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annettua asetusta (REMIT) koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan ACERin viimeisintä REMIT-ohjeistusta.  

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Tervetuloa uusiutuvan energian ajankohtaispäivään 18.1.2022!

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä järjestetään jälleen vuoden tauon jälkeen 18.1.2022 Helsingissä. Samalla juhlistamme uusiutuva energia -ryhmän 10-vuotista taivalta.