Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Ennätysmäärä tarjouksia tieliikenteen infrastruktuuritukea koskevassa huutokaupassa

Energiavirasto järjesti huhtikuussa 2021 neljännen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurintuen huutokaupan. Huutokaupan kohteena on 5,5 miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 280 tarjousta. Tarjousten yhteenlaskettu tukisumma on 12,7 miljoonaa euroa.

Tiedote 6.5.2021
Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2020 tarkastelee valvonnan vaikuttavuutta

Raportti sähkön jakeluverkkoliiketoiminnan kehityksestä, toimitusvarmuudesta ja valvonnan vaikuttavuudesta tarkastelee valvontatyön vaikutuksia asiakkaille ja verkkoyhtiöille.

Tiedote 5.5.2021
Ensimmäinen uusiutuvan energian tarjouskilpailun tukipäätös tehty 

Uusiutuvan energian tarjouskilpailu painoi tukisumman alhaiseksi: Hirvineva-Limingan tuulipuistolle tukea vuoden 2020 viimeiseltä neljännekseltä 24 000 euroa.

Tiedote 30.4.2021
Yritykset investoivat lähivuosina aurinkosähköön ja lämpöpumppuihin

Suomalaisyritysten lähitulevaisuuden energiainvestoinnit kohdistuvat aurinkosähköön, lämpöpumppuihin sekä hiilineutraaliutta ja kysyntäjoustoa edistäviin ratkaisuihin, selviää Motivan ja Energiaviraston tuoreesta kyselystä. Eniten on kasvanut kiinnostus suurten hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen käyttöön.

Tiedote 8.4.2021
Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt pienenivät 3,6 miljoonaa tonnia vuonna 2020

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 19,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2020. Päästöt pienenivät 15,7 % vuoden 2019 päästömäärästä. 

Tiedote 1.4.2021
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu 2021 käynnistyy

Energiavirasto ottaa vastaan tarjouksia infratuesta huhtikuun ajan. Tarjouksen jättäjää kehotetaan tarkistamaan asiointioikeutensa. Energiavirasto päivittää 6.4. listan kunnista, jotka Energiaviraston tietojen mukaan eivät ole etusijalla ryhmässä 3.

Tiedote 31.3.2021
Energiaviraston ilmoitus liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailusta 2021, osallistujan ohje julkaistu

Energiavirasto tiedottaa huhtikuussa 2021 järjestettävän sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä. Lisäksi on julkaistu osallistujan ohje.

Tiedote 17.3.2021
Energiavirasto myöntää Fingridille taseselvitysjakson poikkeuksen 22.5.2023 asti

Energiavirasto on tänään antamallaan päätöksellä myöntänyt Fingrid Oyj:lle poikkeamisluvan tasehallinnan suuntaviivan (Komission asetus (EU) 2017/2195 sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista) 53 artiklan mukaisesta 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottoaikataulusta.

Tiedote 16.3.2021
Hallinto-oikeus hylkäsi Lempäälän Energian verkkolupaa koskevan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti hylätessään Lempäälän Energian suljetun sähkönjakeluverkon lupahakemuksen. Lupaa ei myönnetty, koska hakemuksessa esitetty toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalaissa asetettua suljetun jakeluverkon erityistä edellytystä siitä, että verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. Päätös on 3.3.2021 vailla lainvoimaa.

Tiedote 3.3.2021
Metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta hakijoilta 15.3.2021

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Lakimuutoksella tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta metsähakevoimaloilta 15.3.2021 jälkeen. Sitä ennen järjestelmään hakeneille ja sittemmin hyväksytyille sekä jo nykyisin tuotantotuen piirissä oleville metsähakevoimaloille maksettaisiin kuitenkin tuotantotukea normaalin 12 vuoden tukiajan loppuun saakka.

Tiedote 26.2.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista

Energiavirasto varaa Gasgrid Finland Oy:n tiedonvaihtopalvelua käyttäville markkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Gasgrid Finland Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista. Kuuleminen on avoinna 18.5.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyviksi suosituksiksi

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida älyverkkoforumin luonnosmuistiota asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä ja suosituksista, lausuntoja voi jättää 10.5.2021 saakka.