Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Kolmas lausuntokierros hinnoittelun valvontamenetelmien muutosehdotuksista liikkeelle

Energiavirasto esittää tekemänsä vaikutusarvioinnin ja saamiensa lausuntojen perusteella muutoksia uusiin vuosia 2024–2031 koskeviin valvontamenetelmiin. Esitetyissä muutoksissa korostuvat verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta ja kustannusvastaavuus. Kuuleminen päättyy 15.12.

Tiedote 1.12.2023
Sähkön riittävyys Suomessa hyvä tänä talvena

Energiavirasto odottaa sähkötehon riittävän talvikaudella myös kylmien pakkaspäivien kulutushuippujen aikana. Useat samanaikaiset häiriöt sähköjärjestelmässä voivat kuitenkin vaarantaa sähkötehon riittävyyden.

Tiedote 30.11.2023
Polttoaineen päästökauppaa koskeva arviomuistio lausunnolle

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut ja lähettänyt lausunnolle arviomuistion koskien uutta, fossiilisen polttoaineen jakeluun kohdistuvaa päästökauppaa. Arviomuistioon pyydetään lausuntoja Lausuntopalvelu.fi:ssä 7.1.2024 mennessä.

Tiedote 24.11.2023
Energiavirasto käynnistää selvityksen sähköpörssiin 23.11.2023 annetusta virheellisestä tarjouksesta

Energiavirasto käynnistää selvityksen sähköpörssissä Suomen tarjousalueelle torstaina 23.11.2023 annetusta virheellisestä tarjouksesta sekä sen vaikutuksista markkinoiden toimintaan ja eri markkinaosapuolille. Sähkömarkkinoiden toimintaa valvovana viranomaisena Energiavirasto selvittää, onko tapauksessa mahdollisesti rikottu sähkömarkkinoiden sääntelyä ja kuinka jatkossa vastaavien tilanteiden syntyminen voidaan estää. Virasto selvittää asiaa yhteistyössä muiden maiden sääntelyviranomaisten kanssa.

Tiedote 24.11.2023
Uusiin valvontamenetelmiin yli 100 lausuntoa – vaikutustenarviointi jatkuu

Kuuleminen sähkö- ja maakaasuverkkotoimintojen hinnoittelun valvontamenetelmistä ja vahvistuspäätösluonnoksesta oli avoinna 13.10.–10.11.2023.

Tiedote 22.11.2023
Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot

Energiavirasto on vahvistanut kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) päivitetyt ehdot. Ehdot ovat voimassa 1.1.2024–31.12.2024.

Tiedote 22.11.2023
Tervetuloa Uusiutuvan energian päivään 18.1.2024!

Energiaviraston perinteinen Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä kokoaa jälkeen energia-alan toimijat ajankohtaisten teemojen äärelle. Päivän aiheina ovat muun muassa vetytalous, tuulivoimainvestoinnit sekä sähkön kohoava kysyntä.

Tiedote 22.11.2023
Energiavirasto määräsi kolmelle jakelijalle jakeluvelvoitelain mukaisia seuraamuksia

Energiavirasto on määrännyt Auris Kaasuenergia Oy:lle ja Metener Service Oy:lle jakeluvelvoitelain mukaiset seuraamusmaksut, sillä yhtiöt ovat laiminlyöneet osan jakeluvelvoitteensa täyttämisestä vuonna 2022. Lisäksi Energiavirasto on määrännyt Oy Teboil Ab:lle virhemaksut ja laiminlyöntimaksun jakeluvelvoiteilmoituksiin, sekä ns. kasvihuonekaasuilmoitukseen liittyvistä laiminlyönneistä.

Tiedote 16.11.2023
Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Energiavirasto on antanut kehittämissuunnitelmia koskevan uuden määräyksen, joka koskee kaikkia jakeluverkonhaltijoita.

Tiedote 2.11.2023
Huoltovarmuuskeskus nostaa kaasun toimitusvarmuuden riskiarviota

Riskiarvion nosto johtuu Balticconnector-putken vaurioutumisesta. Gasgrid korostaa, että kaasujärjestelmän tila on vakaa.

Tiedote 27.10.2023
Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kuuleminen hinnoittelun valvontamenetelmien muutosehdotuksista

Energiavirasto esittää tekemänsä vaikutusarvioinnin ja saamiensa lausuntojen perusteella muutoksia uusiin vuosia 2024–2031 koskeviin valvontamenetelmiin. Esitetyissä muutoksissa korostuvat verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta ja kustannusvastaavuus. Kuuleminen päättyy 15.12.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 2023
Kuuleminen Energiaviraston määräyksestä sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä määräysluonnoksesta sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä. Kuuleminen päättyy 11.12.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kuuleminen Gasgrid Finland Oy:n tasehallinnan ehtojen vahvistuspäätösluonnoksesta

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä vahvistuspäätösluonnoksesta, joka koskee Gasgridin tasehallinnan ehtoja. Kuuleminen päättyy 4.12.