Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Tietoa sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnasta

Julkisuudessa on viime viikkoina keskusteltu sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnasta ja sähköverkko-omaisuuden arvon määrittämisestä verkkoyhtiöiden hinnoittelun valvonnassa. Keskustelussa on esiintynyt virheellisiä käsityksiä. Energiavirasto haluaa oikaista asiassa käytyä keskustelua, ja kertoa taustaa siitä miten nykyiseen malliin on päädytty.

Tiedote 11.5.2020
COVID-19-epidemian vaikutus liikenteen infrastruktuuritukeen

Koronaepidemia saattaa luoda ylitsepääsemättömiä esteitä myönteisen tukipäätöksen saaneille hankkeille, jos hankkeiden valmistuminen myöhästyy, esimerkiksi laitetoimitusten viivästysten tai muiden poikkeustilanteen tuomien haasteiden vuoksi.

Tiedote 3.4.2020
Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt pienenivät 3,0 miljoonaa tonnia vuonna 2019

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 23,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2019.

Tiedote 1.4.2020
Korjattu tiedote: Tuotantotukea ei makseta negatiivisten tuntihintojen sähkön tuotannolle

Sähkön markkinahinta oli ensimmäistä kertaa negatiivinen Suomen hinta-alueella 10.2.2020 klo 01-05.

Tiedote 31.3.2020
Sähkö- ja maakaasumarkkinat sekä verkot toimivat normaalisti

Poikkeusoloista huolimatta sähkö- ja maakaasumarkkinat sekä verkot toimivat normaalisti.

Tiedote 19.3.2020
Liikenteen infrastruktuurituki vuonna 2020

Energiavirasto järjestää lokakuussa 2020 lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän infrastruktuurituen kilpailutuksen

Tiedote 12.3.2020
Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2019 julkaistu

Raportissa tarkastellaan miten alueelliset hintaerot ovat kehittyneet vuodesta 2012 ja mitkä kustannustekijät ovat vaikuttaneet hintaerojen kasvuun.

Tiedote 11.3.2020
NordREG julkaisi suosituksensa riippumattoman aggregaattorin sääntelymallista

Pohjoismaisten viranomaisten yhteistyöjärjestö NordREG on julkaissut suosituksensa riippumattoman aggregaattorin sääntelymallista.

Tiedote 2.3.2020
Pientuotannon liittämisen pitää sisältyä verkkoyhtiön peruspalveluun

Energiavirasto linjasi päätöksellään 13.2.2020, että ESE-Verkko Oy:n asiakkaalta aurinkosähköjärjestelmän kytkemisen yhteydessä peritty tuotannon tarkastusmaksu on sähkömarkkinalainsäädännön vastainen.

Tiedote 2.3.2020
Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun 2019 tulokset julkaistu

Energiavirasto on tehnyt päätökset hyväksytyistä tarjouksista.

Tiedote 24.1.2020
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat
NordREG:n kuuleminen yhteisestä menetelmästä liittyen pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksien analyysiin

Pohjoismaisten energiaregulaattoreiden yhteistyöelin NordREG on käynnistänyt yhteisen kuulemisen FCA -suuntaviivojen 30 artiklan mukaisen analyysin toteutustavasta.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot
Kuuleminen Fingrid Oyj:n ehdotuksesta sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevaksi testisuunnitelmaksi

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n toimittamasta ehdotuksesta sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevaksi testisuunnitelmaksi 29.5.2020 saakka.