Asiakirjajulkisuuskuvaus

Energiaviraston asiakirjajulkisuuskuvaus kertoo, miten virasto hallinnoi käytössään olevia tietoja. Tiedot on koottu tietovarantoihin ja asiarekisteriin. Kuvauksen ensisijaisena tarkoituksena on auttaa Energiaviraston asiakkaita tietopyynnön tekemisessä. Kuvaus auttaa yksilöimään tarvitsemasi tiedot, jotta virasto voi koota ja toimittaa tiedot nopeasti ja kattavasti.

Asiakirjajulkisuuskuvaus auttaa toteuttamaan hallinnon avoimuuden periaatetta.

Asiarekisteri

Energiaviraston asiarekisterissä ylläpidetään tietoa vireille laitetuista asioista, asioiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista.

Asiarekisteriin sisältyy myös seuraavien operatiivisten käsittelyjärjestelmien vastaavat tiedot 
•    Päästökaupan sähköinen asiointijärjestelmä (FINETS) https://finets.energiavirasto.fi/
•    FINETS päästöoikeuksien ilmaisjako https://ilmaisjako.paastolupa.fi/
•    Päästökaupparekisterin asiointijärjestelmä (REKA) https://reka.energiavirasto.fi/
•    Tuotanto- ja kompensaatiotuen asiointijärjestelmä (SATU) https://tuotantotuki.emvi.fi/
•    Energiaviraston valvontatietojärjestelmä (VATI) https://vati.energiavirasto.fi/
•    Kestävyyskriteereiden sähköinen asiointijärjestelmä (KEKRI) https://kekri.energiavirasto.fi/
•    Infrastruktuurituen sähköinen tarjousalusta (TAKILA) https://takila.energiavirasto.fi/

Asiarekisterin sisältämät asiakokonaisuudet löydät kohdasta Asiakokonaisuudet.

Tietopyynnön tekeminen

Kenellä tahansa on oikeus saada tietoa viranomaisen julkisista asiakirjoista. Energiaviraston asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.
Sinulla on oikeus saada tieto Energiaviraston asiakirjoista, jos

 • tietopyynnön kohteena on Energiaviraston asiakirja ja
 • pyydetty asiakirja on julkinen
 • jos asiakirja koskee sinua itseäsi, sinulla on oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista

Sinulla voi olla oikeus saada tieto myös muista Energiaviraston ei-julkisista tai salassa pidettävistä asiakirjoista. Oikeus varmistetaan tapauskohtaisesti.

Tee tietopyyntö Energiaviraston kirjaamoon. Voit tehdä tietopyynnön sähköpostitse, postitse tai puhelimitse. Ilmoita tietopyynnössä nimesi ja vastauksen toivottu toimitustapa (kopio tai tuloste, sähköisessä muodossa, suullisesti). 

Kirjaamon yhteystiedot:
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki
Vaihde:  029 5050 000
Sähköposti: [email protected]

Tietopyynnön yksilöinti

Yksilöi tietopyyntöön, mitä aineistoa tai sen osaa tietopyyntö koskee. Täsmällinen tietopyyntö nopeuttaa asian käsittelyä. Yksilöiviä tietoja ovat esimerkiksi:
-    Asianumero
-    Yrityksen nimi tai osapuolen nimi
-    Asiakokonaisuus
-    Aikaväli
Autamme tarvittaessa tietopyynnön yksilöimisessä.

Tietoaineistojen saatavuus avoimien rajapintojen kautta

Tietoaineistoja ei ole saatavissa avoimen rajapinnan kautta.

Tietoaineistojen saatavuus

Aineistoa julkaistaan rajoitetusti alla luetelluissa sähköisissä palveluissa.  Palveluissa on hakutoiminnallisuudet haettavan aineiston määrittelemiseksi:

Edellä mainittujen lisäksi sähkönmyyjien toimittamia hintatietoja julkaistaan Sähkönhinta.fi -palvelussa.  Käyttäjillä on mahdollisuus hakea ja vertailla eri sähkönmyyjien ja eri tuotantotavoilla tuotettujen sähkön hintoja.  Tämän lisäksi käytettävissä on rajapinta, jonka kautta tietoja voidaan hakea.  Rajapinnan käyttämiseksi asiakasta pyydetään toimittamaan vapaamuotoinen ilmoitus Energiaviraston kirjaamoon, jonka jälkeen Energiaviraston yhteyshenkilö ottaa yhteyttä rajapinnan ottamiseksi käyttöön ja sen toiminnan testaamiseksi.  

Asiakokonaisuudet

Energiaviraston asiarekisteri sisältää tiedot seuraavista asiakokonaisuuksista:

 • Yleishallinto    
  • yleiset hallinnolliset asiat    
  • toiminnan ulkoinen ohjaus    
  • kokoukset ja työryhmät      
  • viestintä ja tiedottaminen    
  • hankkeet    
  • oikeudenkäynnit ja laillisuusvalvonta    
  • tietohallinto    
 • Henkilöstöhallinto    
  • henkilöstöhallinon kehittäminen ja ohjaus    
  • virat ja palvelussuhde    
  • työhyvinvointi    
 • Taloushallinto    
  • talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta    
  • hankinnat ja materiaalihallinto    
  • laskentatoimi    
 • Päästökauppa
  • päästökauppaan liittyvät asiantuntijatehtävät    
  • päästökaupan lupa-asiat    
  • päästökaupparekisteri    
  • päästökaupan valvonta    
  • päästöoikeuksien huutokauppa    
  • päästöoikeuksien ilmaisjako    
 • Sähkömarkkinat    
  • sähkömarkkinoihin liittyvät asiantuntijatehtävät    
  • sähkömarkkinoiden lupa-asiat    
  • sähkömarkkinoiden tutkintapyynnöt    
  • sähkömarkkinoiden valvonta ja ehtojen vahvistaminen    
  • sähkömarkkinoiden toimitusvarmuuden, laadun ja varautumisen valvonta
  • tehoreservi    
  • alkuperätakuu    
  • REMIT-asetuksen mukainen valvonta    
  • sähkömarkkinoiden kehittäminen    
 • Maakaasumarkkinat    
  • maakaasumarkkinoihin liittyvät asiantuntijatehtävät    
  • maakaasumarkkinoiden lupa-asiat    
  • maakaasumarkkinoiden tutkintapyynnöt    
  • maakaasumarkkinoiden valvonta ja ehtojen vahvistaminen    
  • maakaasumarkkinoiden toimitusvarmuuden, laadun ja varautumisen valvonta    
  • maakaasumarkkinoiden kehittäminen    
 • Uusiutuva energia    
  • uusiutuvaan energiaan liittyvät asiantuntijatehtävät    
  • uusiutuvan energian tukijärjestelmään hakeutuminen    
  • uusiutuvan energian tuen maksatus    
  • uusiutuvan energian tukijärjestelmän valvonta    
  • kestävyyden osoittaminen    
  • kestävyyskriteerien ja liikennepolttoaineiden valvonta    
  • tuulivoiman kompensaatio    
  • RES-direktiivin mukaista asentajakoulutusta tarjoavien organisaatioiden hyväksyminen ja valvonta    
  • päästökaupan kompensaatio    
  • sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituki    
 • Energiatehokkuus    
  • energiatehokkuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät    
  • energiatyöohjelma    
  • ekosuunnittelu    
  • energiatehokkuusdirektiivi    
  • yrityksen energiakatselmus    
  • kustannushyötyanalyysi    
  • energiatehokkuussopimus    
  • alueellinen energianeuvonta