Suomen maakaasumarkkinat

Suomen maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle 1.1.2020. Uusi maakaasumarkkinalaki on ollut voimassa vuoden 2018 alusta. Lain myötä monopoliyhtiö Gasum Oy:n siirto- ja myyntiliiketoiminta on eriytetty eri omistuspohjan yhtiöihin. Vuoden 2020 alusta lähtien siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy vastaa kaasun siirrosta Suomessa. Kaasun maahantuonti ja markkinat on avattu kilpailulle.

Valtaosa kaasun ostajista on tukkuasiakkaita eli suuria ja keskisuuria teollisuusyrityksiä, kaukolämpöä ja sähköä tuottavia energiayhtiötä, kaukolämpöyhtiötä sekä paikallisia jakelu- ja voimayhtiöitä. Maakaasua myydään paikallisen jakeluverkon kautta myös pienempiin käyttökohteisiin. Maakaasun vähittäismyynnistä ja paikallisjakelusta huolehtii useimmiten alueella toimiva energiayhtiö tai erillinen maakaasun paikallinen jakeluyhtiö. Koko maakaasun myyntivolyymista maakaasun vähittäismyyjien osuus on noin seitsemän prosenttia. Nyt myös kaasun etäluettavalla mittarilla varustetut pienkuluttajat voivat vaihtaa kaasunmyyjää. Maakaasua on saatavilla noin 40 paikkakunnalla Suomessa.

Suomen Viroon yhdistävä kaasuputki, Balticconnector on avattu vuoden 2019 lopulla. Putken kautta suomalaiset kaasunkäyttäjät voivat ostaa kaasua Baltiasta sekä nesteytettyä maahantuotua kaasua Klaipedan maakaasuterminaalista. Lisäksi Latvian suuri kaasuvarasto avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille kaasunkäyttäjille.