Lämpöenergian mittaus 

Huoneistokohtaista lämmön ja jäähdytyksen mittausta ja laskutusta koskeva lakiuudistus

Kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen mittaamista sekä niiden kulutuksen laskutusta ja kulutus- ja laskutustietojen toimittamista säännellään energiatehokkuuslailla. Energiatehokkuusdirektiivin uusien säännösten toimeenpanon edellyttämä lakimuutos on tullut voimaan 23.11.2020.

Uusille rakennuksille toimitettava kaukolämpö ja kaukojäähdytys on mitattava etäluettavilla mittareilla. Jo asennetut kaukolämpö- ja kaukojäähdytysmittarit on muutettava etäluettaviksi tai korvattava etäluettavilla mittareilla viimeistään 31.12.2026.

Myös lämpöenergian myyjän velvollisuus kulutus- ja polttoainetietojen toimittamisesta asiakkaille laajenee. Aiemmin asiakas on saanut laskun mukana tietoja energiankulutuksestaan sekä vertailutietoa muiden samanlaisten kuluttajien energian käytöstä. Nyt uusina tietoina tulee toimittaa tietoja myös kulutuksen ilmastovaikutuksista ja energiantuotannon polttoaineista.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutuksen kustannusten jakamisesta.


Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamista HE 104/2020

Valtioneuvoston asetus lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta