Energiakatselmustoiminta

Energiakatselmusten tavoitteena on analysoida katselmuskohteen energiankäyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Energiakatselmustoiminta jakaantuu Suomessa kahteen osaan:

  • vapaaehtoisiin, tuettuihin energiakatselmuksiin PK-yrityksille ja kunnille
  • pakollisiin, energiatehokkuuslain velvoittamiin yrityksen energiakatselmuksiin suurille yrityksille

Kuntien ja pk-yritysten energiakatselmuksia tuetaan

Vapaaehtoiset, tuetut energiakatselmukset ovat erillisten ohjeiden mukaisesti toteutettuja ja raportoituja kokonaisvaltaisia energiankäytön ja energiansäästömahdollisuuksien kohdekartoituksia.

Motiva vastaa kaikesta tuettuihin katselmuksiin liittyvistä käytännön tehtävistä (mm. ohjeistus, seuranta, kehittäminen, laadun valvonta, katselmoijien koulutus ja neuvonta).

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee pienten ja keskisuurien yritysten sekä kuntien vapaaehtoista energiakatselmustoimintaa. Energiatuen myöntämisen edellytyksenä on energiakatselmuksen toteuttaminen mallien ja toteutusohjeiden mukaisesti.

Lue lisää Motivan sivuilta.

Suurille yrityksille pakollista

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön tekemällä yksittäisiin kohteisiin kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä. Suurten yritysten pakollisiin yrityksen energiakatselmuksiin ei voi saada katselmustukea.

Suurten yritysten pakollisia katselmuksia hallinnoi ja toimeenpanee Energiavirasto.

 

Suurten yritysten pakolliset katselmukset