Sähköverkonhaltijoiden vastuualuekartta

Alla olevassa kartassa on esitetty jakeluverkonhaltijoiden ja suljetun jakeluverkon haltijoiden maantieteelliset vastuualueet, joihin liittyvät verkonhaltijan oikeudet, velvoitteet ja vastuut. Energiavirasto määrää verkonhaltijalle sähköverkkoluvassa jakeluverkon osalta vastuualueen. Verkonhaltijoiden vastuualueiden tulee yhdessä kattaa koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta, eivätkä vastuualueet saa olla päällekkäisiä. Energiavirasto valvoo myös, että vastuualuemuutokset täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Vastuualuekartta kuvaa viimeisintä Energiaviraston vahvistamaa vastuualuerajatietoa. 

Karttaa klikkaamalla näet vastuualueen verkonhaltijan nimen ja vastuualueen nimen. Kartan paikkahaun avulla voit hakea halutun sijainnin osoitteen, paikannimen tai kiinteistötunnuksen perusteella.  Koordinaattityökalun avulla voit keskittää kartan myös koordinaattien perusteella ja selvittää halutun pisteen koordinaatit. Kohdetietojen vastuualueluettelosta voit selata jakeluverkkoyhtiöiden vastuualueita ja niitä klikkaamalla voit korostaa vastuualueita kartalta. Karttatasoista voit valita taustalle myös kiinteistörajat ja -tunnukset. Lisäksi karttatyökalujen avulla voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan näkymään sekä mitata kartalta etäisyyksiä ja pinta-aloja.

Voit myös avata kartan koko näytölle uuteen ikkunaan.