SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT

Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat energialainsäädännön mukaisesti ja kehittää kestävällä tavalla kansallisia, alueellisia sekä Euroopan unionin energiamarkkinoita. Virasto toimii myös energian tukkumarkkinoiden kansallisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Energiavirasto valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat
Ohje julkaistu - siirretyn maakaasun määrän ilmoittaminen vuoden 2020 laskuissa

Energiavirasto on julkaissut ohjeen 1.1.-31.12.2020 siirrettyä maakaasua koskevien laskujen erittelystä.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat
Energiavirasto hankkii 611 MW tehoreservikapasiteettia

Energiavirasto on antanut tänään päätöksen hankittavasta tehoreservikapasiteetista kaudelle 1.7.2020 - 30.6.2022 varmentamaan sähkön toimitusvarmuutta Suomessa.