SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT

Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat energialainsäädännön mukaisesti ja kehittää kestävällä tavalla kansallisia, alueellisia sekä Euroopan unionin energiamarkkinoita. Virasto toimii myös energian tukkumarkkinoiden kansallisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Energiavirasto valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Suomalaisten kotitalouksien sähkölasku kallistui keskimäärin noin 50 prosenttia vuonna 2022

Kotitalouksien sähköstä maksama kokonaishinta jatkoi nousuaan myös vuonna 2022. Sähkön hinta nousi kuluttajille kaikkialla Euroopassa. Sähköenergian hinta nousi Suomessa keskimäärin kotitalouksissa 142 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 106 prosenttia. Sähkön kokonaishinta (sisältäen energian, siirron ja verot) nousi kotitalouksilla keskimäärin 53 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 47 prosenttia. Kotitalouksien sähköenergian hinnoissa on kuitenkin suurta vaihtelua johtuen sähkösopimuksen tyypistä ja sen solmimisajankohdasta. Sähkön kulutus väheni selvästi vuonna 2022. Kotimainen sähkön tuotanto pysyi lähes ennallaan, ja sähkön säästöllä kompensoitiin Venäjän tuonnin loppuminen.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote
Energiavirastossa tutkinnassa 16 sähkönmyyjän toimitusvelvollisuustuotteet

Energiavirasto tutkii parhaillaan useamman sähkönmyyjän toimitusvelvollisia tuotteita. Tutkinnat koskevat esimerkiksi tuotteiden julkisuutta, hinnan kohtuullisuutta sekä sitä, voiko pörssisidonnainen tuote olla ainoa toimitusvelvollinen tuote.