SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT

Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat energialainsäädännön mukaisesti ja kehittää kestävällä tavalla kansallisia, alueellisia sekä Euroopan unionin energiamarkkinoita. Virasto toimii myös energian tukkumarkkinoiden kansallisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Energiavirasto valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen sähköjärjestelmän tasehallinnan ehdoista: 15 minuutin taseselvitysjakson muutokset

Energiavirasto kuulee sähkömarkkinoiden tasevastaavia ja reservitoimittajia Fingrid Oyj:n ehdotuksesta koskien 15 minuutin taseselvitysjakson aiheuttamia muutostarpeita tasehallinnan ehtoihin. Kuuleminen on avoinna 12.10.2022 saakka.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Energiaviraston suositus sähkönmyyjille: ilman sopimusta olevien asiakkaiden sähköntoimituksen voi aloittaa heti

Energiavirasto toivoo sähkön vähittäismyyjien aloittavan uudet sähkösopimukset ja sähköntoimituksen mahdollisimman pian asiakkaille, jotka ovat parhaillaan ilman sähkösopimusta. Näin vältytään tarpeettomilta sähkön katkaisuilta.