SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT

Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat energialainsäädännön mukaisesti ja kehittää kestävällä tavalla kansallisia, alueellisia sekä Euroopan unionin energiamarkkinoita. Virasto toimii myös energian tukkumarkkinoiden kansallisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Energiavirasto valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Uusiutuva Energia Tiedote
Aurinkosähkön kapasiteetti kasvoi Suomessa yli 100 megawattia vuonna 2021

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Kapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Vuoden 2021 lopussa sähköverkkoon oli liitetty yhteensä noin 395 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia - alustavan tiedon mukaan kapasiteetti kasvoi vuodessa yli 100 megawatilla.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Sähkön toimitusvarmuus turvataan 600 megawatin tehoreservillä - tarjouskilpailu käynnissä

Suomessa tarvittavan tehoreservin määrä marraskuussa 2022 käynnistyvälle vuoden jaksolle on 600 megawattia. Energiavirasto katsoo tuoreessa päätöksessään, ettei tehoreserviin ole mahdollista hyväksyä kapasiteettia Manner-Suomen ulkopuolelta. Tehoreservin tarjouskilpailu käynnistyy tänään.