SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT

Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat energialainsäädännön mukaisesti ja kehittää kestävällä tavalla kansallisia, alueellisia sekä Euroopan unionin energiamarkkinoita. Virasto toimii myös energian tukkumarkkinoiden kansallisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Energiavirasto valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen reservitoimittajien ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n ehdottamista muutoksista reservitoimittajien ehtoihin. Lausuntoaika jatkuu 13.8.2024 asti.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2023 julkaistu

Energiavirasto on julkaissut kansallisen raportin Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta vuonna 2023. Raportista löydät kotimaisten energiamarkkinoiden avainlukuja ja yhteenvedon Energiaviraston toiminnan vaikuttavuudesta.