SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT

Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat energialainsäädännön mukaisesti ja kehittää kestävällä tavalla kansallisia, alueellisia sekä Euroopan unionin energiamarkkinoita. Virasto toimii myös energian tukkumarkkinoiden kansallisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Energiavirasto valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot

Energiavirasto on vahvistanut kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot eli datahub-ehdot. Fingrid Datahub Oy tarjoaa keskitetyn tiedonvaihdon palvelua Energiaviraston vahvistamilla ehdoilla 21.2.2022 alkaen.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Energiavirasto valmisteli suositukset sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutuksesta

Energiavirasto on 13.7.2021 toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle suositukset sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutuksen käytännön toimeenpanemiseksi. Suositusten mukaisesti vähittäismyyjä vastaisi kokonaisuudessaan yhteislaskutuksesta ja siihen liittyvästä asiakaspalvelusta. Selkeä malli auttaisi asiakkaita hyödyntämään paremmin kulutusjouston tapaisia mahdollisuuksia sähkömarkkinoilla.