SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT

Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat energialainsäädännön mukaisesti ja kehittää kestävällä tavalla kansallisia, alueellisia sekä Euroopan unionin energiamarkkinoita. Virasto toimii myös energian tukkumarkkinoiden kansallisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Energiavirasto valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
FCA-suuntaviivojen mukainen kuuleminen: sähkömarkkinaosapuolten tarpeet alueiden välisille suojausmahdollisuuksille

Energiavirasto pyytää markkinaosapuolia esittämään näkemyksensä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välisen sähkön hintaeron pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksista, kuuleminen on avoinna 18.2.2021 saakka.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kotitalouksien sähkölasku pysyi vuonna 2020 lähes ennallaan

Kotitaloudet maksoivat tammikuussa 2021 sähköstään kokonaisuudessaan 0,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa, sähkölämmittäjän lasku kasvoi reilussa vuodessa 0,6 prosenttia.