SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT

Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat energialainsäädännön mukaisesti ja kehittää kestävällä tavalla kansallisia, alueellisia sekä Euroopan unionin energiamarkkinoita. Virasto toimii myös energian tukkumarkkinoiden kansallisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Energiavirasto valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta.

Tapahtuma Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 2023
Varaa kalenteriin: NordREG:n tukkumarkkinaseminaari 23.11.2023

Pohjoismaisten energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöelin NordREG järjestää vuosittaisen seminaarin sähkön tukkumarkkinoiden kehittämisestä.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 2023
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2022

Energiavirasto on laatinut oheisen kansallisen raportin Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta vuonna 2022.