PÄÄSTÖKAUPPA

Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat lupa-, rekisteri- ja valvonta-asiat sekä päästöoikeuksien huutokauppa. Energiavirasto myös hyväksyy päästökauppatodentajat. Lentoliikenteen ja meriliikenteen päästökaupasta Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tiedote Päästökauppa Tiedote 2024
Uuden päästökaupan velvoitteiden ehdotetaan kohdistuvan polttoaineesta valmisteverovelvollisiin

EU:ssa otetaan käyttöön nykyisestä päästökaupasta erillinen päästökauppajärjestelmä. Työ- ja elinkeinoministeriö on laittanut lausunnolle uutta päästökauppaa koskevan lakiluonnoksen.

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote 2024
Tutustu Päästökaupan ajankohtaispäivän 16.5.2024 esityksiin

Energiaviraston Päästökaupan ajankohtaispäivä kokosi yhteen päästökaupan parissa työskentelevät keskustelemaan polttavimmista aiheista, kuten polttoaineen jakelijoiden päästökaupasta sekä ilmastotavoitteista.

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote 2024
Tervetuloa Päästökaupan ajankohtaispäivään 16.5.

Ilmoittaudu mukaan seminaariin päästökaupan ytimessä! Luvassa puhetta muun muassa uudistuneesta päästökauppalaista, jakelijoiden päästökaupasta ja ilmastotavoitteista.

Tiedote Päästökauppa Tiedote 2024
Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät 3,7 miljoonaa tonnia vuonna 2023

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 15,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2023. Päästöt pienenivät 19,2 % vuoden 2022 päästömäärästä.