PÄÄSTÖKAUPPA

Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat lupa-, rekisteri- ja valvonta-asiat sekä päästöoikeuksien huutokauppa. Energiavirasto myös hyväksyy päästökauppatodentajat. Lentoliikenteen päästökaupasta Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Päästökauppa Tiedote
Todentajapäivän 8.9.2022 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun infotilaisuuden materiaalit

Tiedote Päästökauppa Tiedote
Huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää on korjattu

EU:ssa vuonna 2022 huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää on vähennetty noin 12 miljoonalla päästöoikeudella. Korjaus on tehty Euroopan komission virheellisen laskelman vuoksi.

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote
Energiaviraston vastuullisuusraportti: näin edistämme kestävän kehityksen tavoitteita

Energiavirasto on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Kerromme kolmen meille keskeisimmän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen edistämiseksi tehtävästä työstä.

Tiedote Päästökauppa Tiedote
Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 0,7 miljoonaa tonnia vuonna 2021

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 20,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2021. Päästöt kasvoivat 3,8 prosenttia vuoden 2020 päästömäärästä.