PÄÄSTÖKAUPPA

Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat lupa-, rekisteri- ja valvonta-asiat sekä päästöoikeuksien huutokauppa. Energiavirasto myös hyväksyy päästökauppatodentajat. Lentoliikenteen päästökaupasta Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tiedote Päästökauppa Tiedote 2023
Viime vuoden päästöoikeudet jaettu – 2023 oikeudet kirjaukseen toukokuussa

Energiavirasto on jakanut vuoden 2022 päästöoikeudet laitosten päästöoikeustileille. Vuoden 2023 päästöoikeusmäärät, jotka eivät muutu tuotantotasoraportoinnin myötä, pyritään kirjaamaan toukokuun aikana.

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote 2023
Energiaviraston vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Energiavirasto on koonnut vuoden 2022 keskeiset vastuullisuustoimet verkkojulkaisuksi. Viraston toiminta vaikuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamisen kautta.

Tiedote Päästökauppa Tiedote
Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät 1,3 miljoonaa tonnia vuonna 2022

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2022. Päästöt pienenivät 6,4 % vuoden 2021 päästömäärästä. Vuosien 2013-2022 päästöjen kehitys on esitetty linkistä löytyvässä liitteessä.

Tiedote Päästökauppa Tiedote 2022
Päästökaupan huutokauppatulot 511 miljoonaa euroa

Suomelle kertyi vuonna 2022 tuloja päästöoikeuksien huutokaupoista yhteensä noin 511 miljoonaa euroa. Huutokauppatulot kasvoivat selkeästi verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin huutokauppatulot olivat noin 409 miljoonaa euroa.