PÄÄSTÖKAUPPA

Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat lupa-, rekisteri- ja valvonta-asiat sekä päästöoikeuksien huutokauppa. Energiavirasto myös hyväksyy päästökauppatodentajat. Lentoliikenteen päästökaupasta Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tiedote Päästökauppa Tiedote 2022
Päästökaupan huutokauppatulot 511 miljoonaa euroa

Suomelle kertyi vuonna 2022 tuloja päästöoikeuksien huutokaupoista yhteensä noin 511 miljoonaa euroa. Huutokauppatulot kasvoivat selkeästi verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin huutokauppatulot olivat noin 409 miljoonaa euroa.

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote
Tutustu päästökaupan ajankohtaispäivän 1.12.2022 esityksiin

Päästökaupan ajankohtaispäivässä 1.12.2022 keskusteltiin päästökauppadirektiivin uudistamisesta sekä meneillään olevan päästökauppakauden ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden esitykset löytyvät tältä sivulta.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Päästökauppa Tiedote
Todentajapäivän 8.9.2022 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun infotilaisuuden materiaalit

Tiedote Päästökauppa Tiedote
Huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää on korjattu

EU:ssa vuonna 2022 huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää on vähennetty noin 12 miljoonalla päästöoikeudella. Korjaus on tehty Euroopan komission virheellisen laskelman vuoksi.