PÄÄSTÖKAUPPA

Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat lupa-, rekisteri- ja valvonta-asiat sekä päästöoikeuksien huutokauppa. Energiavirasto myös hyväksyy päästökauppatodentajat. Lentoliikenteen päästökaupasta Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tiedote Päästökauppa Tiedote 2023
Polttoaineen päästökauppaa koskeva arviomuistio lausunnolle

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut ja lähettänyt lausunnolle arviomuistion koskien uutta, fossiilisen polttoaineen jakeluun kohdistuvaa päästökauppaa. Arviomuistioon pyydetään lausuntoja Lausuntopalvelu.fi:ssä 7.1.2024 mennessä.

Tiedote Päästökauppa Tiedote 2023
Päästökauppalain soveltamisalaan muutoksia: lisää laitoksia päästökaupan piiriin

Muutokset päästökauppadirektiivissä tuovat kaikki soveltamisalarajan ylittävät laitokset päästökaupan piiriin ensi vuoden alusta alkaen. Lisäksi soveltamisalarajoihin tulee muutoksia.

Tiedote Päästökauppa Tiedote 2023
Viime vuoden päästöoikeudet jaettu – 2023 oikeudet kirjaukseen toukokuussa

Energiavirasto on jakanut vuoden 2022 päästöoikeudet laitosten päästöoikeustileille. Vuoden 2023 päästöoikeusmäärät, jotka eivät muutu tuotantotasoraportoinnin myötä, pyritään kirjaamaan toukokuun aikana.

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote 2023
Energiaviraston vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Energiavirasto on koonnut vuoden 2022 keskeiset vastuullisuustoimet verkkojulkaisuksi. Viraston toiminta vaikuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamisen kautta.