PÄÄSTÖKAUPPA

Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat lupa-, rekisteri- ja valvonta-asiat sekä päästöoikeuksien huutokauppa. Energiavirasto myös hyväksyy päästökauppatodentajat. Lentoliikenteen päästökaupasta Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote
Energiaviraston vastuullisuusraportti: näin edistämme kestävän kehityksen tavoitteita

Energiavirasto on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Kerromme kolmen meille keskeisimmän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen edistämiseksi tehtävästä työstä.

Tiedote Päästökauppa Tiedote
Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 0,7 miljoonaa tonnia vuonna 2021

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 20,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2021. Päästöt kasvoivat 3,8 prosenttia vuoden 2020 päästömäärästä.

Tiedote Päästökauppa Uusiutuva Energia Tiedote
Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin 106,3 miljoonaa euroa vuonna 2021

Viime vuonna päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiotukea maksettiin yhteensä 106,3 miljoonaa euroa energiaintensiivisen teollisuuden 39 yrityksen 59 laitokselle. Tuella korvattiin vuoden 2020 päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan. 

Tiedote Päästökauppa Tiedote
Päästökaupan huutokauppatulot 409 miljoonaa euroa

Suomelle kertyi vuonna 2021 päästöoikeuksien huutokaupoista yhteensä noin 409 miljoonaa euroa tuloja. Päästöoikeuksien voimakkaasti nousseen hinnan vuoksi huutokauppatulot lähes kaksinkertaistuivat verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin huutokauppatulot olivat 220,6 miljoonaa euroa.