Päästökaupan julkaisut

 

Energiavirasto julkaisee vuosittain päästökauppasektorin laitoskohtaiset tiedot todennetuista päästöistä. Tiedot pidetään luottamuksellisina julkistamisajankohtaan saakka.

Edellisen vuoden päästötiedot julkistetaan vuosittain 1.4. samanaikaisesti muiden EU-maiden kanssa, mikäli 80 prosenttia koko EU-alueen laitoksista on ilmoittanut päästöt kansallisiin päästökaupparekistereihin 1.4. mennessä.

Musta lista

Energiavirasto julkaisee vuosittain tiedot toiminnanharjoittajista, jotka eivät palauttaneet edellisen vuoden päästöoikeuksiaan.


-