Päästökaupan julkaisut

 

Energiavirasto julkaisee vuosittain päästökauppasektorin laitoskohtaiset tiedot todennetuista päästöistä. Tiedot pidetään luottamuksellisina julkistamisajankohtaan saakka.

Edellisen vuoden päästötiedot julkistetaan vuosittain huhtikuun alussa.

Musta lista

Energiavirasto julkaisee vuosittain tiedot toiminnanharjoittajista, jotka eivät palauttaneet edellisen vuoden päästöoikeuksiaan.


-