Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen Floating LNG Terminal Finland Oy:n ehdottamista terminaalisäännöiksi määräajaksi 1.10.2024–1.1.2025

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä FLTF:n ehdottamista terminaalisäännöistä vuoden 2024 viimeiselle kvartaalille. Lausuntoaika päättyy 15.3.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024 23.2.2024
Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen järjestelyistä sähkön tukkumarkkinan toiminnan tukemiseksi ja suojausmahdollisuuksien parantamiseksi

Energiavirasto kuulee markkinaosapuolia järjestelyistä sähkön tukkumarkkinan toiminnan tukemiseksi ja suojausmahdollisuuksien parantamiseksi. Lausuntoaika päättyy 15.3.2024.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 15.2.2024

Tapahtumat

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote 2024
Tutustu Uusiutuvan energian ajankohtaispäivän 18.1.2024 esityksiin

Energiaviraston perinteeksi muodostunut Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä kokosi yli 400 alan asiantuntijaa ajankohtaisten teemojen äärelle. Tutustu tilaisuuden esityksiin!

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote 2023
Tervetuloa Uusiutuvan energian päivään 18.1.2024!

Energiaviraston perinteinen Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä kokoaa jälkeen energia-alan toimijat ajankohtaisten teemojen äärelle. Päivän aiheina ovat muun muassa vetytalous, tuulivoimainvestoinnit sekä sähkön kohoava kysyntä.