Tapahtumat

Tapahtuma Uusiutuva Energia Energiatehokkuus Tiedote
Informaatio-ohjauspilotin raportin julkistustilaisuus 4.11.2020

Energiavirasto, Oulun yliopiston BCDC Energia -hanke, Porvoon Energia ja Motiva käynnistivät vuonna 2018 yhteisen informaatio-ohjauksen kokeiluhankkeen, jossa selvitettiin neuvonnan ohjausmenetelmien vaikutusta kotitalouksien sähkönkäyttöön. Vuoden mittaisen tutkimusvaiheen tulokset julkaistiin webinaarissa 4.11.2020.

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Mediainfo 4.11.2020 sähkön jakeluverkkotoiminnan valvonnasta

Miten sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun ja toimitusvarmuuden valvontamenetelmät toimivat ja miksi juuri nykyisiin menetelmiin on päädytty.

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote
Ajankohtaista EU:n päästökaupassa - webinaarit syksyllä 2020

Seuraava päästökauppakausi käynnistyy vuoden 2021 alusta. Energiavirasto järjestää syksyn 2020 aikana webinaareja käytännön asioista päästökaupan toiminnanharjoittajille ja todentajille.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Todentajapäivän 10.9.2020 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun informaatiotilaisuuden materiaalit

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista 4.2.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 14.1.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen sähköjärjestelmän tasehallinnan ehdoista tasevastaaville ja reservitoimittajille

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä 15.2.2021 saakka Fingrid Oyj:n toimittamasta ehdotuksesta liittyen taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajien ehtoihin ja edellytyksiin, manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) toimittajien ehtoihin ja edellytyksiin sekä tasevastaavien (BRP) ehtoihin ja edellytyksiin.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 13.1.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen Fingrid Oyj:n tiedonvaihtopalvelun palveluehdoista

Fingrid Oyj on toimittanut Energiaviraston vahvistettavaksi sähkömarkkinalain (2013/588) 49 §:n mukaisen tiedonvaihdon kehittämistehtävään liittyvien palvelujen ehdot. Ehtoja on tarkoitus soveltaa siihen asti, kunnes keskitetyn tiedonvaihtopalveluyksikön Datahubin palveluehdot astuvat voimaan eli näillä näkymin 20.2.2022 asti.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 11.1.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaiseen kuulemiseen annetut lausunnot

Energiavirasto järjesti 1.4.-1.6.2020 Kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön (EU) 2017/460 28 artiklan mukaisen kuulemisen. Kuulemisessa oli kyse kerrointen, kausitekijöiden ja alennusten tasosta.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 26.6.2020