ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuuden edistäminen on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä.

Energiavirasto hallinnoi ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuustoimia, joista keskeisimmät edistämistoimet ovat energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisten asioiden valmistelu. Energiavirastolla on valvontarooli koskien suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia sekä energian yhteistuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä kustannushyötyanalyyseja. Energiavirasto vastaa lisäksi politiikkatoimien vaikutusten arvioinnista sekä Euroopan komissiolle toimitettavista raportoinneista. Merkittävän osan energiatehokkuuden edistämiseen liittyvistä toimeenpanotehtävistä Energiavirasto hankkii vuosittain Motiva Oy:ltä.
 

 

Tiedote Energiatehokkuus Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote
Uusi selvitys avaa näkymän energiaköyhyyden ehkäisemiseen Suomessa

Suomalaista energiaköyhyyttä ehkäistään parhaiten jatkamalla sosiaaliturvajärjestelmän, rakennuskannan energiatehokkuuden sekä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämistä, toteaa Energiaviraston julkaisema energiaköyhyyden ilmenemistä tarkasteleva selvitys. Suomalainen energiaköyhyys poikkeaa eurooppalaisesta, ja sen erityispiirteitä tarkastellaan nyt julkaistussa Gaia Consultingin toteuttamassa selvityksessä. 

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Energiatehokkuus Tiedote 2024
Sähkömarkkinoiden tilanne kiristyy - suomalaisia kehotetaan ajoittamaan sähkönkäyttöä

Fingrid Oyj on nostanut valmiuttaan sähkön kiristyneen tehotilanteen vuoksi 4.1.2024 alkaen. Sähkönkäyttäjiä kehotetaan välttämään ylimääräistä sähkönkulutusta erityisesti aamun ja iltapäivän huippukulutustunneilla.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote 2023
Vuoden Energianerokkaina palkitut teot vauhdittavat energiamurrosta

Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö ja Motiva ovat myöntäneet Vuoden Energianerokas 2023 - tunnustuksen kolmelle esimerkilliselle teolle, jotka edistävät vastuullista energiankäyttöä. Energianerokkaiksi teoiksi on valittu Mölnlycke Health Caren prosessilämmön talteenotto, työympäristöjen asiantuntijan Technopoliksen data-analytiikan käyttö kiinteistöjen energiatehokkuudessa ja Helenin Ellenin energiaseikkailu -lastenkirja.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote 2023
Suosittu alueellinen energianeuvonta jatkuu ainakin kolme vuotta

Energiaviraston rahoittama maksuton energianeuvonta saa jatkoa kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Jo vuodesta 2019 lähtien koko Manner-Suomessa ovat kansalaiset, kunnat ja pk-yritykset saaneet maksutonta apua energiakysymyksiin. Energianeuvonta auttaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Yleisimmin kysytyt kysymykset koskettavat lämmitysmuodon vaihtoa, aurinkosähköä ja lämpöpumppuja. Viime talvena kysymyksissä korostuivat myös kysymykset sähkösopimuksista.