ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuuden edistäminen on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä.

Energiavirasto hallinnoi ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuustoimia, joista keskeisimmät edistämistoimet ovat energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisten asioiden valmistelu. Energiavirastolla on valvontarooli koskien suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia sekä energian yhteistuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä kustannushyötyanalyyseja. Energiavirasto vastaa lisäksi politiikkatoimien vaikutusten arvioinnista sekä Euroopan komissiolle toimitettavista raportoinneista. Merkittävän osan energiatehokkuuden edistämiseen liittyvistä toimeenpanotehtävistä Energiavirasto hankkii vuosittain Motiva Oy:ltä.
 

 

Tiedote Energiatehokkuus Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Astetta alemmas - energiansäästö puree jo, mutta lisätoimia tarvitaan

Kansallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja käynnistyy tänään. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut koko Euroopassa haastavan energiatilanteen. Energiansäästö on erityisen nopea ja vaikuttava keino energiakriisin hillitsemiseen ja rahan säästöön. 

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Nyt on kannattavaa ostaa kotiin energiatehokas laite 

Kotitalouksien energiankulutuksesta 12 prosenttia kuluu sähkölaitteisiin, valaistukseen ja ruoanlaittoon. Jos suunnittelet uuden kodinkoneen hankintaa, nyt on nousevan sähkön hinnan vuoksi entistä kannattavampaa valita paremman energialuokan laite. 

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Ikääntyneiden kotitalouksia tuetaan energianeuvonnan kohdekäynneillä

Nyt syksyllä käynnistyvässä pilottihankkeessa kohdistetaan energianeuvojan käyntejä kotitalouksiin, jotka kärsivät energian hinnan noususta keskimääräistä enemmän ja joissa energiatehokkuuden parantamistoimien toteuttaminen omin voimin on haastavaa. Energiavirasto rahoittaa energianeuvonnan kohdekäyntien pilotointia. 

Tiedote Energiatehokkuus Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Astetta alemmas - energiaa säästäen kohti talvea

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan energiatilannetta. Energian saatavuudella ja hinnalla on vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen. Siksi Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra käynnistävät energiansäästökampanjan lokakuussa Energiansäästöviikolla.