ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuuden edistäminen on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä.

Energiavirasto hallinnoi ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuustoimia, joista keskeisimmät edistämistoimet ovat energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisten asioiden valmistelu. Energiavirastolla on valvontarooli koskien suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia sekä energian yhteistuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä kustannushyötyanalyyseja. Energiavirasto vastaa lisäksi politiikkatoimien vaikutusten arvioinnista sekä Euroopan komissiolle toimitettavista raportoinneista. Merkittävän osan energiatehokkuuden edistämiseen liittyvistä toimeenpanotehtävistä Energiavirasto hankkii vuosittain Motiva Oy:ltä.
 

 

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Tilastotietoa energiasta ja energiatehokkuudesta Suomessa

Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva ovat uudistaneet Energiankäyttö Suomessa -verkkosivut. Suositulla sivustolla on julkaistu kattavasti tietoa energian tuotannosta ja kulutuksesta sekä energiatehokkuudesta Suomessa.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Suomi ylitti selvästi EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteet

Suomi ylitti kirkkaasti EU:n energiatehokkuusdirektiivin pohjalta asetetun sitovan energiansäästövelvoitteensa kaudella 2014–2020. Toteutunut yhteenlaskettu energiansäästö oli vuoden 2020 lopussa yli 85 prosenttia enemmän kuin kansallinen velvoite. Myös kaikki muut Suomen asetetut energiansäästötavoitteet saavutettiin.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Lämpöpumput ja aurinkosähkö kiinnostavat nyt kotitalouksia - alueellinen energianeuvoja auttaa energiakustannusten hillitsemisessä

Maksuton ja riippumaton energianeuvonta on tärkeä tuki vaihteleviin energiakustannuksiin sopeutuville kotitalouksille. Energiaviraston rahoittamaa neuvontaa on nyt tarjolla kuluttajille, pk-yrityksille ja kunnille vuoteen 2025 saakka. Tunnethan oman maakuntasi energianeuvojan?

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Sähkön korkea hinta ja energiansäästötarve näkyvät kuluttajien energianeuvonnassa

Energiamarkkinoilla tapahtuu nyt yhtäaikaisesti monia sähkön saatavuutta heikentäviä asioita, jotka pitävät hinnan korkeana tavanomaiseen kevät- ja kesäkauteen verrattuna. Kun lisäksi liikennepolttoaineet ovat ennätyksellisen kalliita, kotitalouksien energiakustannukset kohoavat nopeasti. Kuluttajien huoli näkyy valtakunnallisesti kuluttajien energianeuvonnassa, mistä kysytään nyt ohjeita energiansäästöön.