ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuuden edistäminen on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä.

Energiavirasto hallinnoi ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuustoimia, joista keskeisimmät edistämistoimet ovat energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisten asioiden valmistelu. Energiavirastolla on valvontarooli koskien suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia sekä energian yhteistuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä kustannushyötyanalyyseja. Energiavirasto vastaa lisäksi politiikkatoimien vaikutusten arvioinnista sekä Euroopan komissiolle toimitettavista raportoinneista. Merkittävän osan energiatehokkuuden edistämiseen liittyvistä toimeenpanotehtävistä Energiavirasto hankkii vuosittain Motiva Oy:ltä.
 

 

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Kaupan alalla on huomattava potentiaali hukkalämmön hyödyntämiseen

Tuoreen selvityksen mukaan Suomen kaupan alalla on lähes terawattitunnin hyödyntämätön hukkalämpöpotentiaali. Päivittäistavarakaupan kylmäjärjestelmien lauhde-energia ja kauppakeskusten jäähdytysenergia ovat merkittävimmät hukkalämpölähteet.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Energiatekoja 25 vuotta – Energiansäästöviikko käynnistyy

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään viikolla 41 jo 25:ttä kertaa. Energiansäästöllä on keskeinen rooli matkalla kohti kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut lähes 240 organisaatiota, jotka osallistuvat viikkoon viestimällä omista energiateoistaan. Mukana on kuntia, yrityksiä sekä kouluja ja oppilaitoksia.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Pohjoismaissa säästetään paljon energiaa ekosuunnittelun ja energiamerkinnän avulla, paljastaa Nordcrawl -työkalu

Pohjoismaiden yhteistyöprojekti Nordsynin puitteissa toteutettu tutkimus sekä käytetty Nordcrawl -työkalu osoittivat ekosuunnittelun ja energiamerkinnän poikivan suuria energiansäästöjä Pohjoismaissa. Tutkimus arvioi Suomen vuotuisten primäärienergian säästöjen olevan 83 TWh vuoteen 2030 mennessä. Suomen vuotuiset säästöt olivat Pohjoismaista suurimmat.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Älypuhelimet ja tabletit saavat kiertotalous- ja energiatehokkuusvaatimuksia

Älypuhelimet ja tabletit saavat energiamerkinnän ja ekosuunnitteluvaatimuksia liittyen mm. tuotteiden korjattavuuteen, purettavuuteen, kestävyyteen sekä kierrätettävyyteen. Valmistuneen esiselvityksen pohjalta varsinaisen asetuksen valmistelu on käynnistynyt.