ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuuden edistäminen on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä.

Energiavirasto hallinnoi ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuustoimia, joista keskeisimmät edistämistoimet ovat energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisten asioiden valmistelu. Energiavirastolla on valvontarooli koskien suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia sekä energian yhteistuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä kustannushyötyanalyyseja. Energiavirasto vastaa lisäksi politiikkatoimien vaikutusten arvioinnista sekä Euroopan komissiolle toimitettavista raportoinneista. Merkittävän osan energiatehokkuuden edistämiseen liittyvistä toimeenpanotehtävistä Energiavirasto hankkii vuosittain Motiva Oy:ltä.
 

 

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote 2023
Suosittu alueellinen energianeuvonta jatkuu ainakin kolme vuotta

Energiaviraston rahoittama maksuton energianeuvonta saa jatkoa kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Jo vuodesta 2019 lähtien koko Manner-Suomessa ovat kansalaiset, kunnat ja pk-yritykset saaneet maksutonta apua energiakysymyksiin. Energianeuvonta auttaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Yleisimmin kysytyt kysymykset koskettavat lämmitysmuodon vaihtoa, aurinkosähköä ja lämpöpumppuja. Viime talvena kysymyksissä korostuivat myös kysymykset sähkösopimuksista.

Tapahtuma Energiatehokkuus Tiedote 2023
Uudistettu EED -ajankohtaisinfo 6.6.2023 - Ilmoittaudu mukaan webinaariin!

Uudelleen laadittu energiatehokkuusdirektiivi on viittä vaille maalissa. TEM ja Energiavirasto järjestävät siihen liittyvän webinaarin tiistaina 6.6.2023, klo 13.30-16.00.

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote 2023
Energiaviraston vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Energiavirasto on koonnut vuoden 2022 keskeiset vastuullisuustoimet verkkojulkaisuksi. Viraston toiminta vaikuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamisen kautta.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Energiavirasto ja Motiva: Yritykset investoivat yhä enemmän energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen

Energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastopäästöjen vähentäminen on yhä tärkeämpää energiatehokkuussopimuksessa mukana oleville yrityksille. Vihdoin sähköistymiseen liittyvät investoinnit näkyvät lähitulevaisuuden suunnitelmissa. Myös aurinkosähkö, kysyntäjousto ja tuulivoima kasvattavat suosiotaan.