ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuuden edistäminen on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä.

Energiavirasto hallinnoi ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuustoimia, joista keskeisimmät edistämistoimet ovat energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisten asioiden valmistelu. Energiavirastolla on valvontarooli koskien suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia sekä energian yhteistuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä kustannushyötyanalyyseja. Energiavirasto vastaa lisäksi politiikkatoimien vaikutusten arvioinnista sekä Euroopan komissiolle toimitettavista raportoinneista. Merkittävän osan energiatehokkuuden edistämiseen liittyvistä toimeenpanotehtävistä Energiavirasto hankkii vuosittain Motiva Oy:ltä.
 

 

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote
Energiaviraston vastuullisuusraportti: näin edistämme kestävän kehityksen tavoitteita

Energiavirasto on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Kerromme kolmen meille keskeisimmän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen edistämiseksi tehtävästä työstä.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Ekosuunnittelun vaatimukset laajenevat lähes kaikkiin tuotteisiin

Energiaan liittyvistä tuotteista tunnetut ekosuunnittelusäädökset laajenevat elektroniikkaan, tekstiileihin, huonekaluihin ja lähes kaikkiin tuotteisiin. Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksen uudesta ekosuunnitteluasetuksesta, joka ohjaa tuotteiden kestävään suunnitteluun. Jatkossa tuotteiden on oltava energiatehokkaita, helposti korjattavia ja kierrätettäviä.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyyksiä on uusittava vuonna 2022

Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyyden vuonna 2015 saaneiden on uusittava pätevyys vuoden 2022 aikana. Pätevyyden uusimistapa riippuu sitä, onko henkilö toiminut vastuuhenkilönä viimeisten neljän vuoden aikana. Energiavirasto julkaisee ohjeet pätevyyden uusimisesta tammikuussa 2022. 

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustus kolmelle vastuullisuusteolle

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva ovat myöntäneet Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustuksen SOK:n Sipoon logistiikkakeskuksen kokonaisvaltaiselle energianhallinnalle, Vatajankoski Oy:n kaukolämpöverkon hukkalämpöratkaisulle sekä Hollolan kunnan ja Lahti Energian energiatehokkuuden tiedolla johtamisen mahdollistavalle seurantajärjestelmälle.