ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuuden edistäminen on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä.

Energiavirasto hallinnoi ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuustoimia, joista keskeisimmät edistämistoimet ovat energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisten asioiden valmistelu. Energiavirastolla on valvontarooli koskien suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia sekä energian yhteistuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä kustannushyötyanalyyseja. Energiavirasto vastaa lisäksi politiikkatoimien vaikutusten arvioinnista sekä Euroopan komissiolle toimitettavista raportoinneista. Merkittävän osan energiatehokkuuden edistämiseen liittyvistä toimeenpanotehtävistä Energiavirasto hankkii vuosittain Motiva Oy:ltä.
 

 

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote 2023
Energiavirasto ja Motiva: Lamppujen energiamerkinnän siirtymäaika päättyy

Lamppujen energiamerkkien uudistukseen liittynyt 18 kuukauden siirtymäaika päättyy. Maaliskuun alussa kaupoissa saa olla myynnissä vain uudella energiamerkillä merkittyjä lamppuja, jossa energialuokka-asteikko on A:sta G:hen. Nyt markkinoilla olevat lamput siirtyvät asteikon heikompaan päähän, vaikka ne ovat yhtä energiatehokkaita kuin ennen muutosta.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote 2023
Energiavirasto ja Motiva: Energiakriisi kiihdyttää energiamurrosta - uusien teknologioiden osaajia tarvitaan

Korkea sähkönhinta on kiihdyttänyt uusiutuvien energiateknologioiden markkinoita: aurinkosähköjärjestelmiä ja lämpöpumppuja on asennettu tiuhaan tahtiin niin pieniin kuin suurempiin kohteisiin ja asennuksia joutuu odottamaan kuukausia. Pulaa on sekä laitteistoista että tekijöistä. Jatkossa työvoimapula korostunee entisestään, sillä sekä EU:n että Suomen omat vähähiilisyystavoitteet kasvattavat uusiutuvan energian kysyntää. Uutta työvoimaa tarvitaan.

Tiedote Energiatehokkuus Tiedote
Vuoden Energianerokas 2022 -tunnustus kolmelle innovatiiviselle energiatehokkuusteolle 

Vuoden Energianerokas 2022 -kilpailun voittajina on palkittu Aalto-yliopiston ja Fortumin Aalto Works -energiaratkaisu, Valion Lapinlahden tehtaan hyötylämpöjärjestelmä ja Valmetin tehtaan paineilman hukkakäytön vähentäminen automaattisilla magneettiventtiileillä.

Tiedote Energiatehokkuus Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote
Astetta alemmas - energiansäästö puree jo, mutta lisätoimia tarvitaan

Kansallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja käynnistyy tänään. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut koko Euroopassa haastavan energiatilanteen. Energiansäästö on erityisen nopea ja vaikuttava keino energiakriisin hillitsemiseen ja rahan säästöön.