Myynti ja laskutus


Mistä saan apua ongelmatilanteissa?


Kuluttajaneuvontaan voit ottaa yhteyttä, kun kyse on

 • laskuihin ja sähköjen katkaisuun liittyvistä riidoista
 • oikeudesta muuttaa sopimusta tai hintaa 
 • vahingonkorvauksia ja sopimussakkoja koskevasta riidasta
 • sopimuksen irtisanomisesta tai tilauksen perumisesta
 • vakuusvaatimuksista
 • erimielisyyksistä sopimuksen sisällöstä ja tulkinnasta
 • sopimuksen tekemiseen liittyvistä epäselvyyksistä esim. puhelinmyynnissä
 • laskuihin tai perintään liittyvistä riidoista ja sähköjen katkaisusta
 • muusta yksittäisestä riita-asiasta asiakkaan ja yrityksen välillä.

Kuluttajaneuvonta antaa neuvoa asiakkaan oikeuksista yksittäisissä riita-asioissa ja antaa sovitteluapua, jotta asia saadaan ratkaistuksi yrityksen kanssa. Kuluttajaneuvonta ohjaa asiakkaan tarvittaessa kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksen riitaan.

Kuluttajaneuvonta


Kuluttaja-asiamieheen voit ottaa yhteyttä, kun kyse on

 • sopimusehtojen lainmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta
 • perinnän lainmukaisuudesta
 • sähkötuotteen harhaanjohtavasta tai totuudenvastaisesta markkinoinnista
 • menettelystä asiakassuhteissa
 • muista sähkömarkkinalain kuluttajansuojaa koskevien säännöksien tai kuluttajansuojalain rikkomisista.

Kuluttaja-asiamies 


Energiavirastoon voit ottaa yhteyttä, kun kyse on

 • laskutustavoista perittävistä maksuista ja laskutustiheydestä
 • sähkölaskun vähimmäistietojen puutteista
 • tarjolla olevista maksutavoista
 • sopimukseen liittyvien vähimmäistietojen antamisesta ennen sopimuksen tekemistä
 • hinnanmuutosilmoitusten lähettämisestä
 • maksumuistutusten ja katkaisuvaroitusten lähettämisestä ennen sähköjen katkaisua
 • muista sähkömarkkinalain mukaisten velvoitteiden rikkomisista

Energiaviraston yhteystiedot: [email protected]
 

Kelaan voit ottaa yhteyttä, jos

 • Taloutesi varat eivät riitä sähkölaskun maksamiseen. Ilmoita tilanteesta myös sähkönmyyjälle ja verkkoyhtiölle.

Kela


Sähkönmyyjät joutuvat noudattamaan toiminnassaan muun muassa sähkömarkkinalakia ja kuluttajansuojalakia.

Energiavirasto valvoo, että sähkönmyyjät noudattavat sähkömarkkinalaista tulevia velvoitteita, kuten esimerkiksi velvoitetta hinnanmuutosilmoitusten lähettämisestä. Kuluttaja-asiamies edistää asiakkaiden oikeuksien toteutumista valvomalla, että sähkönmyyjät noudattavat kuluttajansuojalakia ja osaltaan sähkömarkkinalakia. Kumpikaan näistä viranomaisista ei kuitenkaan ratkaise yksittäisiä sopimusriitoja osapuolten välillä tai anna niihin neuvontaa.

Yksittäisissä asiakkaan ja yrityksen välisissä sopimusriidoissa voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.


 

Euroopan komission Your Europe -portaali


Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? 

Anna palautetta tästä sivusta!