Ekosuunnittelu ja energiamerkintä

Ekosuunnittelun tavoitteena on asettaa energiaa käyttäville ja energiaan liittyville tuotteille vaatimuksia, jotka parantavat tuotteiden energiatehokkuutta ja vähentävät tuotteiden muita ympäristövaikutuksia. Jos tuote ei täytä sille asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia, sitä ei saa tuoda markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan unionin alueella.

Energiamerkintä antaa kuluttajille tietoa tuotteen energiankulutuksesta sekä sen muista ominaisuuksista, ja auttaa kuluttajaa näin tekemään harkittuja kulutusvalintoja. Tuotteisiin, joista on annettu tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus, on kiinnitettävä energiamerkki. Tuotteiden energiamerkinnästä lisätietoa löytyy täältä: energiamerkinta.fi

Energiavirasto valmistelee ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiiveihin liittyviä EU-asetuksia rakennustuotteita lukuun ottamatta. Rakennustuotteiden asetusten valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Asetusten markkinavalvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Ekosuunnittelu.info toimii tuotteiden ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksiin liittyvien säädösten virallisena tiedotuskanavana valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja jälleenmyyjien apuna. Sivustolta löytyvät tiedot jo annetuista asetuksista, ajankohtaisia uutisia ja tietoa valmisteilla olevista säädöksistä.

Ekosuunnitteluinfo