Päästöluvat

Kaikilla päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla täytyy olla päästölupa. Päästölupa tarvitaan muun muassa

  • polttoaineiden polttoon laitoksissa (kokonaislämpöteho > 20 MW ja samassa kaukolämpöverkossa olevat pienemmät laitokset)
  • mineraaliöljyn jalostukseen
  • raudan ja teräksen tuotantoon
  • massan ja paperin/kartongin valmistukseen.

Tarkempi listaus toiminnoista Päästökauppalaki 2 § ja 4 §

Päästölupa sisältää tiedot

  • toiminnanharjoittajasta
  • laitoksen toiminnasta ja sen tuotantokapasiteetista tai kokonaislämpötehosta
  • laitoksen päästöistä ja niiden lähteistä
  • päästöjen tarkkailumenetelmien vaatimuksista
  • päästöjen raportoinnin vaatimuksista

Laitoksen päästöjä täytyy tarkkailla hyväksytyn päästöluvan ehtojen mukaisesti. Laitoksen toiminnan muutoksista ja päästöjen tarkkailua koskevista muutoksista täytyy ilmoittaa ennakkoon Energiavirastoon.