Päästöluvat ja päästöjen tarkkailusuunnitelmat

Kaikilla päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla täytyy olla päästölupa ja hyväksytty päästöjen tarkkailusuunnitelma. Päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma tarvitaan muun muassa

  • polttoaineiden polttoon laitoksissa (kokonaislämpöteho > 20 MW ja samassa kaukolämpöverkossa olevat pienemmät laitokset)
  • mineraaliöljyn jalostukseen
  • raudan ja teräksen tuotantoon
  • massan ja paperin/kartongin valmistukseen.

Tarkempi listaus toiminnoista Päästökauppalaki 2 § ja 4 §

Laitoksen päästöjä täytyy tarkkailla hyväksytyn päästöjen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Laitoksen toiminnan muutoksista ja päästöjen tarkkailua koskevista muutoksista täytyy ilmoittaa ennakkoon Energiavirastoon.

FINETS 2021-2030

FINETS 2013-2020

Ohjeita päästöluvan ja tarkkailusuunnitelman hyväksynnän hakemiseen liittyen