Utsläppstillstånd och övervakningsplaner

Alla anläggningar som omfattas av utsläppshandel måste ha utsläppstillstånd och godkänd övervakningsplan för utsläpp. Utsläppstillståndet och övervakningsplanen krävs bland annat

  • i anläggningar med förbränning av bränsle (med sammanlagd effekt på över 20 MW och från mindre anläggningar i samma fjärrvärmenät) med undantag för avfallsförbränning
  • för raffinering av mineralolja
  • för framställning av järn och metall
  • för tillverkning av papper eller papp.

Detaljerad lista över funktioner i lagen om utsläppshandel.

Anläggningens utsläpp ska kontrolleras i enlighet med en godkänd övervakningsplan. Ändringar som rör anläggningens verksamhet och övervakning av utsläpp ska anmälas på förhand till Energimyndigheten.

 

FINETS 2021-2030

FINETS 2013-2020