Utsläppstillstånd och övervakningsplaner

Anläggningar som hör till utsläppshandeln ska ha tillstånd för utsläpp av växthusgaser och en övervakningsplan för utsläpp. Ett utsläppstillstånd och en övervakningsplan krävs för bland annat följande verksamheter:

  • Förbränningsanläggningar med en effekt på mer än 20 MW och mindre anläggningar i samma fjärrvärmenät
  • Massa-, pappers- och kartongtillverkning
  • Produktion av järn och stål
  • Raffinering av mineralolja.

En mer detaljerad lista över de verksamheter och kapacitetsgränser som omfattas av utsläppshandeln finns i lagen om utsläppshandel.

FINETS 2021-2030