Alla meddelanden

Sähköverkon toimitusvarmuusvaatimusten siirtymäajan pidennyshakemukset käsitelty

Pitkä jatkoaika 31.12.2036 asti myönnettiin kahdeksalle yhtiölle ja lyhyempi jatkoaika 31.12.2032 asti kahdelle yhtiölle. Muiden yhtiöiden osalta sovelletaan 15 vuoden siirtymäaikaa 31.12.2028 saakka.

Pressmeddelande 13.6.2019
Utkast till anvisningar för anbudsgivare är ute för kommentarer - En konkurrensutsättning av infrastrukturstöd för eldrivna och biogasdrivna fordon

Utkast till anvisningar för anbudsgivare är ute för kommentarer. Man kan delta i informationstillfället 13.6.2019 även på distans med fjärråtkomst.

Pressmeddelande 7.6.2019
Carunalla mahdollisuus lisäaikaan hinnoittelun alijäämien tasoittamisessa

Energiavirasto arvioi päätöksessään (7.5.2019), että sähkönjakeluverkonhaltija Caruna Oy:llä voi olla mahdollisuus saada sähkömarkkinalain mukainen lisäaika vuosien 2016-2019 aikana kertyneiden hinnoittelun alijäämien tasoittamiseen.

Pressmeddelande 10.5.2019
Seuraavaa tehoreservikautta koskevat valmistelut aloitettu

Energiavirasto on aloittanut 1.7.2020 alkavan tehoreservikauden valmistelut. Viraston tavoitteena on päättää tarvittavan tehoreservikapasiteetin määrästä sekä tehoreserviin hankittavista voimalaitoksista ja sähkön kulutuksen joustoon kykenevistä kohteista vuoden 2019 aikana.

Pressmeddelande 8.5.2019
Europeiska unionens domstol har gett ett avgörande gällande rabatter på e-fakturor

Europeiska unionens domstol har idag gett sin dom i följande tolkningsfrågor ställda av Marknadsdomstolen gällande den rabatt på elnätsavgiften som bolag som säljer el i detaljistledet ger till de kunder som har valt e-faktura.

Pressmeddelande 2.5.2019
Produktionsstöd till produktion av el med skogsflis betalas inte för prisperioden 1/2019

Stöd till produktion av el med skogsflis betalas inte för prisperioden 1/2019 (1.1.2019–31.3.2019), eftersom medelpriset för utsläppsrätten under tre månader var närmare 22 euro och torvskatten höjdes från 1,9 euro till 3 euro per megawattimme vid ingången av 2019.

Pressmeddelande 12.4.2019
Datahubin käyttöönottosuunnitelmat on toimitettava Energiavirastoon 30.4.2019 mennessä

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli Datahub on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 keväällä. Datahub tulee palvelemaan vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita ja asiakkaita, kun sähkön vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetään Datahubiin. Datahubin toiminnasta vastaa Fingrid Datahub Oy.

Pressmeddelande 5.4.2019
Energiavirasto rahoittaa alueellista energianeuvontaa maakunnissa neljän vuoden ajan

Energiavirasto rahoittaa toukokuun alusta alkaen alueellista energianeuvontaa kaikissa Suomen maakunnissa (pl. Ahvenanmaa). Energiavirasto on kilpailuttanut maakunnittain toimijan, joka edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden kaudella.

Pressmeddelande 3.4.2019
Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 1,1 miljoonaa tonnia vuonna 2018

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 26,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2018. Vuonna 2017 vastaavat päästöt olivat 25,1 miljoonaa tonnia. Meneillään olevan päästökauppakauden päästöjen kehitys on esitetty liitteessä.

Pressmeddelande 1.4.2019