Alla meddelanden

Systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el stängs för nya sökande den 15 mars 2021

Statsrådet föreslår att Republikens president stadfäster lagen om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Genom lagändringen stängs systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el för nya sökande från och med den 15 mars 2021. Till skogsfliskraftverk som tidigare godkänts till systemet samt skogsfliskraftverk som redan nu omfattas av produktionsstödet betalas emellertid produktionsstöd ända till utgången av den normala 12-åriga stödtiden.

Pressmeddelande 26.2.2021
Energimärkningen förnyas, dessutom nya krav på resurseffektivitet och livslängd

Energimärkningen på hushållsapparater och hemelektronik förnyas från och med den 1 mars 2021. Den bekanta märkningen med röda och gröna pilar återgår till skalan A–G, men energieffektivitetskraven har stramats åt. Samtidigt beaktar de förnyade ekodesignförordningarna för första gången den cirkulära ekonomin och kräver bland annat att apparater ska kunna repareras och att reservdelar och programvaruuppdateringar ska finnas tillgängliga.

Pressmeddelande 25.2.2021
Besluten gällande fordonsladdningssystem med hög prestanda har publicerats

Energimyndigheten ordnade i oktober 2020 det tredje anbudsförfarandet för infrastrukturstöd gällande användning av el och biogas i trafiken. Energimyndigheten har gett besluten av anbuden gällande fordonsladdningssystem med hög prestanda och ordnar 11.2.2021 kl. 12.30 en webinar om resultaten i anbudsförfarandet av trafikens infrastrukturstöd som hölls 2020.

Pressmeddelande 5.2.2021
Hushållens elräkningar nästan oförändrade 2020

I januari 2021 betalade hushållen totalt 0,2 procent mer för sin el än i november 2019, beloppet på fakturan för kunder med eluppvärmning ökade med 0,6 procent under perioden.

Pressmeddelande 28.1.2021
324 miljoner euro betalades i produktionsstöd i form av inmatningspris

I fjol betalades rekordbelopp på 324 miljoner euro i inmatningspris för förnybar energi, då 229 miljoner euro hade redovisats för 2019. Ökningen beror till stor del på vårens exceptionellt blåsiga förhållanden och det låga elpriset. 

Pressmeddelande 26.1.2021
Besluten gällande lokal kollektivtrafik och gastankningspunkter har publicerats

Energimyndigheten ordnade i oktober 2020 det tredje anbudsförfarandet för infrastrukturstöd gällande användning av el och biogas i trafiken. I anbudsförfarandet gav stödsökande anbud för stödsummor med vilka de är beredda att förverkliga en biogas tankningspunkt, laddningspunkt för lokal kollektivtrafik eller fordonsladdningspunkt med hög prestanda. Energimyndigheten har gett besluten av anbuden gällande biogas tankningspunkterna och laddningspunkterna för lokal kollektivtrafik.

Pressmeddelande 21.1.2021
ACER inför REMIT-avgifter år 2021

Under 2021 börjar ACER ta ut REMIT-avgifter, avgiften gäller registrerade rapporteringsmekanismer (RRM-aktörer). Med de årliga avgifterna täcks ACER:s kostnader för verksamhet på grundval av artikel 8 i REMIT-förordningen.

Pressmeddelande 14.1.2021
Infrastrukturstöd för trafiken anbudsförfarande 2021

Energimyndigheten öppnar i april 2021 ett anbudsförfarande med strävan att främja utvidgningen av laddningsnätverk för eltrafik och för tankningsnätverk för biogas i trafiken. Det är det fjärde och sista anbudsförfarandet med den nuvarande infrastödsförordningen (498/2018). Eftersom det inte gjorts beslut om fortsättning av det nuvarande stödprogrammet uppmanar Energimyndigheten att delta i anbudsförfarandet i april.

Pressmeddelande 13.1.2021
År 2020 betalades 74,6 miljoner euro i kompensationsstöd för utsläppshandel

I fjol betalades 74,6 miljoner euro i kompensationsstöd för de indirekta effekterna av utsläppshandel till 40 företag och 61 anläggningar inom den energiintensiva industrin. Stödet kompenserade för inverkan av priset på 2019 års utsläppsrätter på elpriset.

Pressmeddelande 13.1.2021
Energisammanslutningar ska främja utnyttjandet av egen elproduktion

Förordningen om utredning och mätning av elleveranser har utökats med bestämmelser om lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder samt deras uppgifter. I och med ändringen föreskrivs också om fördelningen av gemensamt producerad el i utredningen av elleveranser samt om nettoberäkningen av elförbrukningen och produktionen på eldriftsstället i utredningen av elleveranser.

Pressmeddelande 13.1.2021