Energieffektivitetsavtal

Energieffektivitetsavtal är en central metod för det nationella genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. De frivilliga avtalen mellan ministerier, branschförbund, företag och sammanslutningar bidrar till att främja energieffektiviteten inom olika sektorer. Den rapportering av åtgärder för energieffektivisering som ingår i avtalssystemet utgör en viktig del av Finlands rapportering av energisparande till EU.

Energimyndigheten deltar i beredningen, utvecklingen och genomförandet av energieffektivitetsavtalen under styrning av Arbets- och näringsministeriet. Innevarande avtalsperiod 2017–2025 är en fortsättning på systemet med energisparavtal som inrättades 2008.

Mer information: Energieffektivitetsavtal 2017-2025