Energimyndigheten – arbetsplats för framtidens energibyggare! 

Vid Energimyndigheten gör vi ett betydelsefullt arbete för ett renare, säkrare och mer konkurrenskraftigt Finland. Vår uppgift är att se till att energisektorns hållbarhet, försörjningstrygghet och pris är i balans. Kom med och lotsa Finland mot kolneutralitet. 

Arbete för det gemensamma bästa 

Vårt arbete är effektivt och syns i finländarnas vardag. Vid Energimyndigheten är vi i främsta ledet för att påskynda en kolneutral framtid. Vi ansvarar för övervakningen av energimarknaden och för att klimatmålen uppnås i fråga om utsläppshandel, förnybar energi och energieffektivitet. Branschen utvecklas snabbt och vi har möjlighet att vara med och utforma framtidens energisystem. 

Vi påverkar energimarknadens funktion och uppnåendet av klimatmålen i Finland, de nordiska länderna och Europeiska unionen. Vi för en aktiv dialog med såväl nationella som internationella intressentgrupper, såsom energibolag, forskningsinstitut, myndigheter och medborgarorganisationer. Genom samarbete säkerställer vi att vi arbetar med hjälp av bred sakkunskap och med beaktande av olika parters behov. 

Allt annat än grått 

Vi är en expertorganisation på drygt 100 personer där man arbetar med samhälleligt viktiga teman i team som överskrider yrkesgränserna. Vi är en grupp engagerade experter vars gemensamma mål är att främja en hållbar, effektiv och konkurrenskraftig energi- och klimatpolitik. 

Hos oss arbetar olika sorters människor, från ekonomer till humanister och från ingenjörer till jurister. Vi tror att vi tillsammans uppnår mer och därför utförs nästan allt arbete i multiprofessionella team. Vår personal är bland den yngst inom statsförvaltningen - medelåldern för personalen vid energimyndigheter är 38 år. 

Vi agerar smidigt, modigt och aktivt – med sikte framåt. Våra beslut fattas utifrån information, inte enligt ställning. Även om alla våra arbetsuppgifter grundar sig på lagen uppskattar vi kreativitet och problemlösningsförmåga. Hos oss får idéerna växa utan onödig byråkrati eller hinder som hierarki medför. 

För oss är varje röst och syn värdefull 

Hos oss får man lära sig och utvecklas på ett uppgiftsfält som är en väsentlig del av samhällets framtid. Vi uppmuntrar våra anställda att utvidga och fördjupa sin egen expertis och erbjuder möjligheter till både intern och extern utbildning. 

Vår arbetsgemenskap arbetar bevisligen i god anda och man trivs hos oss. Vår ersättningspolicy är öppen och vi använder oss av ett årligt målarvode. Vi har förbundit oss till att arbeta tillsammans för att hålla vår arbetshälsa på en hög nivå. Vi erbjuder hybridarbete och flexibla arbetstider som möjliggör arbetssätt som passar den egna vardagen. Orken hos våra anställda är en viktig sak för oss. Vi stöder våra anställda med omfattande företagshälsovård och rekreationspenning. Vi främjar och upprätthåller öppenhet, likabehandling och jämställdhet i vår arbetsgemenskap. 

Se våra lediga tjänster:

Valtiolle.fi