Forum för smarta nät

Forumet för smarta nät har tillsatts av Energimyndigheten. Forumet ska stöda genomförandet av bestämmelserna i paketet om ren energi, de förslag som har lagts fram av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät och visionen för smarta nät. Forumet har som mål att främja förbrukningsflexibilitet på marknaden och konsumenternas valmöjligheter.

Teman som behandlas på forumet för smarta nät är

  • distributionsnätsinnehavarnas nya uppgifter när det gäller att använda marknadsbaserade flexibiliteter i nätverksamheten
  • tillträde för oberoende aggregatorer till olika marknader
  • reglering och vägledning av medborgarenergigemenskaper
  • mätning och informationsutbyte
  • att främja en kundinriktad detaljhandelsmarknad
  • att testa nya verksamhetsmodeller och verksamhetssätt och att möjliggöra pilotprojekt

Forumet för smarta nät har som mål att diskutera konkreta förslag till utveckling av lagstiftningen inom olika teman. Utifrån de diskussioner som har förts på forumet lägger Energimyndigheten efter behov fram initiativ för arbets- och näringsministeriet i syfte att utveckla den nationella lagstiftningen.

Beslutet om tillsättande av forum för smarta nät och forumets arbetsplan, mötesmaterial och protokoll finns på finska på denna webbplats. Vid behov kommer Energimyndigheten även att ordna offentliga samråd.