Utläppshandels publikationer

Energimyndigheten publicerar årligen anläggningsspecifika uppgifter inom utsläppshandelssektorn om faktiska verifierade utsläpp. Uppgifterna är konfidentiella fram till tidpunkten för offentliggörandet.

Uppgifterna om föregående års utsläpp offentliggörs årligen i början av april.

Svarta listan

Energimyndigheten offentliggör varje år uppgifterna om de verksamhetsutövare som inte överlämnat utsläppsrätterna för föregående år.

 

-