Utläppshandels publikationer

Energimyndigheten publicerar årligen anläggningsspecifika uppgifter inom utsläppshandelssektorn om tilldelade utsläppsrätter och faktiska verifierade utsläpp samt skillnaderna mellan dessa. Uppgifterna är konfidentiella fram till tidpunkten för offentliggörandet. Uppgifterna om utsläppshandeln kan inverka på hur utsläppshandelsmarknaden fungerar samt hur priserna på utsläppsrätter utvecklas.

Uppgifterna om föregående års utsläpp offentliggörs årligen den 1.4. samtidigt med övriga EU-länder, ifall 80 % av alla anläggningar inom EU-området har inlämnat sina utsläppsrapporter i de nationella utsläppshandelsregistren senast den 1.4.

Svarta listan

Energimyndigheten offentliggör varje år uppgifterna om de verksamhetsutövare som inte överlämnat utsläppsrätterna för föregående år.


År 2017

-