Information om webbplatsen

På webbplatsen Energiavirasto.fi finns i huvudsak information och anvisningar för företag inom Energimyndighetens verksamhetsområden samt för andra som följer med branschen. Allmän information har samlats branschvis under Sektorer. Under Tjänster har vi samlat alla anvisningar för uträttandet av ärenden med Energimyndigheten.

Under Konsumenter finns information särskilt om köp av elenergi och om nättjänster för el.

Webbplatsen har publicerats på finska och svenska samt till vissa delar på engelska.

Beställ meddelandena till din e-post

Du kan beställa meddelanden, höranden och evenemangsinformation om önskade teman till din e-post här.

Bilagor

På webbplatsen finns flera pdf- och excel-filer. För att läsa PDF-filer behöver du till exempel det avgiftsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

Kakor (cookies)

På webbplatsen används kakor (cookies) och insticksprogram som förbättrar användarupplevelsen. Vissa är nödvändiga för tjänstens funktion och aktiveras automatiskt. Icke-nödvändiga kakor används enbart om användaren har godkänt användningen av dem.

Du kan ändra dina tidigare gjorda val av kakor via kakinställningar-länken nere på sidan.
Icke-nödvändiga kakor som användaren godkänt samlar information om webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet och besökartrafik. Information som samlas in är bland annat besökta sidor, tidpunkt för besöket samt webbläsare och operativsystem som används. Sidans aktivitet övervakas med tjänsten Siteimprove (tredjepartskakor).

Vi samlar inte in information med vilken besökaren kan identifieras.

Under Konsumenter samlas uppgifter om besökare in som en del av uppföljningen av genomförandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om den digitala informationsleden. På de sidor som anslutits till den digitala ingången samlas förutom sidans url-adress även antalet besökare, besökarnas land och den använda terminalen in. Uppgifterna samlas in anonymt och individualiseras inte till en person/personer. Uppgifterna används endast av Energimyndigheten, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna förvaras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.