Information om webbplatsen

På webbplatsen Energiavirasto.fi finns i huvudsak information och anvisningar för företag inom Energimyndighetens verksamhetsområden samt för andra som följer med branschen. Allmän information har samlats branschvis under Sektorer. Under Tjänster har vi samlat alla anvisningar för uträttandet av ärenden med Energimyndigheten.

Under Konsumenter finns information särskilt om köp av elenergi och om nättjänster för el.

Webbplatsen har publicerats på finska och svenska samt till vissa delar på engelska.

Beställ meddelandena till din e-post

Du kan beställa meddelanden, höranden och evenemangsinformation om önskade teman till din e-post här.

Bilagor

På webbplatsen finns flera pdf- och excel-filer. För att läsa PDF-filer behöver du till exempel det avgiftsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

Behandling av personuppgifter

Energimyndigheten samlar inte in uppgifter av vilka enskilda besökare kan identifieras.
På webbplatsen används ett analysverktyg. Om användningen av webbplatsen samlas följande allmänna statistiska uppgifter in och de används för att utveckla webbplatsen:

  • besökta sidor
  • tidpunkt för besöket
  • webbläsare och operativsystem som används.

Under Konsumenter samlas uppgifter om besökare in som en del av uppföljningen av genomförandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om den digitala informationsleden. På de sidor som anslutits till den digitala ingången samlas förutom sidans url-adress även antalet besökare, besökarnas land och den använda terminalen in. Uppgifterna samlas in anonymt och individualiseras inte till en person/personer. Uppgifterna används endast av Energimyndigheten, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna förvaras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.