Publiceringar av nätverksverksamheten

Statistik och nyckeltal


Innehavaren av el- eller naturgasnät ska varje kalenderår i enlighet med innehavarens verksamhet lämna nyckeltal över sin volym, ekonomi, lönsamhet, prisnivå, effektivitet och kvalitet. Energimyndigheten publicerar tekniska och ekonomiska nyckeltalen årligen.
 

Tekniska nyckeltalen

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2018 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2018 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2017 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2017 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2016 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2016 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2015 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2014 (excel)