Publiceringar av nätverksverksamheten

 

Statistik över finska elnät

år

Elenergi som mottagits i nätet från Finland
GWh


Elenergi som överlåtits från nätet till Finland
GWh


Total nätlängd 
km


Distributionsnät-kunderkpl

Småskalig produktion
kW*

2017

44 848,7

63 886,4

417 882,0

356 3869

147 897,2

2018

46 394,5

64 934,1

424 346,1

361 5182

200 944,8

2019 45 647,3 64 202,6 427 491,7 3 661 153 279 211
2020 47 794,5 61 259,2 431 707,9 3 699 278 363 418

 

*Produktionsenheter som har en nominell effekt mindre än 1 MW.

Årlig statistik på finska (excel)

Statistik och nyckeltal


Innehavaren av el- eller naturgasnät ska varje kalenderår i enlighet med innehavarens verksamhet lämna nyckeltal över sin volym, ekonomi, lönsamhet, prisnivå, effektivitet och kvalitet.

Energimyndigheten publicerar tekniska och ekonomiska nyckeltalen årligen. Tekniska nyckeltal för 4. tillsynsperioden uppdaterat 12/2020.

Tekniska nyckeltalen


Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2020 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2020 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2019 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2019 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2018 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2018 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2017 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2017 (excel)