Publiceringar av nätverksverksamheten

 

Statistik över finska elnät

år

Elenergi som mottagits i nätet från Finland
GWh


Elenergi som överlåtits från nätet till Finland
GWh


Total nätlängd 
km


Distributionsnät-kunderkpl

Småskalig produktion
kW*

2018

46 394,5

64 934,1

424 346,1

361 5182

200 944,8

2019 45 647,3 64 202,6 427 491,7 3 661 153 279 211
2020 47 794,5 61 259,2 431 707,9 3 699 278 363 418
2021 49 000,0 65 240,9 434 526,3 3 750 797 474 467

 

*Produktionsenheter som har en nominell effekt mindre än 1 MW.

Årlig statistik på finska (excel)

Statistik och nyckeltal


Innehavaren av el- eller naturgasnät ska varje kalenderår i enlighet med innehavarens verksamhet lämna nyckeltal över sin volym, ekonomi, lönsamhet, prisnivå, effektivitet och kvalitet.

Energimyndigheten publicerar tekniska och ekonomiska nyckeltalen årligen. Tekniska nyckeltal för 4. tillsynsperioden uppdaterat 12/2020.

Tekniska nyckeltalen

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2021 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2020 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2021 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2020 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2019 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2019 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2018 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2018 (excel)