Utbildning av installatörer av förnybar energi

Energimyndigheten sköter de myndighetsuppgifter som anknyter till lagen om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi. Genom lagen införlivas RES-direktivets krav om certifiering av installatörer av små pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcells- och solvärmesystem, system för ytnära jordvärme samt värmepumpar i den finländska lagstiftningen. Det är fråga om ett frivilligt certifieringssystem.

Lagom godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi