Kompensation för vindkraft

Syftet med kompensation för vindkraft är att möjliggöra byggandet av vindkraftverk i kompensationsområdet så att den finska territorialövervakningen och militära luftfarten inte störs. Elproducenter som har i sin besittning ett vindkraftverk i vindkraftsområdet vid Bottenviken är skyldig att betala en vindkraftsavgift (s.k. radarkompensation). Energimyndigheten uppbär vindkraftsavgifterna av elproducenterna.

Vindkraftsområdet vid Bottenviken är ett område på cirka 2 425 kvadratkilometer i kommunerna Karlö, Lumijoki, Brahestad, Siikajoki och Pyhäjoki. Områdets gränser och koordinater anges på kartan. 

Elproducenten ska göra en anmälan till Energimyndigheten innan ett vindkraftverk tas i kommersiell drift. Energimyndigheten fattar beslut om avgiftsposterna och betalningsfristerna utifrån den anmälan som elproducenten har lämnat.

Närmare anvisningar om betalning av vindkraftsavgift finns i anvisningar om kompensation för vindkraft.

Anmälan om vindkraftsavgift

Lag om kompensationsområden för vindkraft

Karta av vindkraftsområdet vid Bottenviken (pdf)

Anvisningar om kompensation för vindkraft (pdf)