Tuulivoiman kompensaatio

Sähköntuottaja, jonka hallinnassa on tuulivoimala Perämeren tuulivoima-alueella, on velvollinen maksamaan tuulivoimamaksun (ns. tutkakompensaatiomaksu). Energiavirasto perii tuulivoimamaksut sähköntuottajilta.

Perämeren tuulivoima-alue on noin 2425 neliökilometrin suuruinen alue, joka sijaitsee Hailuodon, Lumijoen, Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa kartassa merkityillä rajoilla ja koordinaateilla.

Sähköntuottajan on tehtävä ilmoitus Energiavirastolle ennen tuulivoimalan kaupalliseen käyttöön ottamista. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot tuulivoimalan turbiinien määrästä. Ilmoituksen voi tehdä Energiavirastolle vapaamuotoisesti, esimerkiksi sähköpostiviestillä osoitteeseen [email protected]

Energiavirasto tekee päätöksen tuulivoimamaksun eristä ja maksuaikataulusta sähköntuottajan tekemän ilmoituksen perusteella.

Tarkemmat ohjeet tuulivoimamaksun maksamisesta löydät tutkakompensaatio-ohjeesta.

Laki tuulivoiman kompensaatioalueista

Kartta Perämeren alueen tuulivoima-alueista (pdf)

Tutkakompensaatio-ohje (pdf)