Tuulivoiman kompensaatio

Tuulivoiman kompensaation tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen tuulivoiman kompensaatioalueilla siten, että Suomen aluevalvonta ja sotilasilmailu eivät häiriinny. Sähköntuottaja, jonka hallinnassa on tuulivoimala Perämeren tuulivoima-alueella, on velvollinen maksamaan tuulivoimamaksun (ns. tutkakompensaatiomaksu). Energiavirasto perii tuulivoimamaksut sähköntuottajilta.

Perämeren tuulivoima-alue on noin 2425 neliökilometrin suuruinen alue, joka sijaitsee Hailuodon, Lumijoen, Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa kartassa merkityillä rajoilla ja koordinaateilla.

Sähköntuottajan on tehtävä ilmoitus Energiavirastolle ennen tuulivoimalan kaupalliseen käyttöön ottamista. Energiavirasto tekee päätöksen tuulivoimamaksun eristä ja maksuaikataulusta sähköntuottajan tekemän ilmoituksen perusteella.

Tarkemmat ohjeet tuulivoimamaksun maksamisesta löydät tutkakompensaatio-ohjeesta.

Jätä tuulivoimamaksua koskeva ilmoitus

Laki tuulivoiman kompensaatioalueista

Kartta Perämeren alueen tuulivoima-alueista (pdf)

Tutkakompensaatio-ohje (pdf)