Liikenteen infrastruktuurituki

 

Liikenteen infrastruktuurituella edistetään kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Tuen kohteena ovat sähköautojen latausverkkoihin ja kaasutankkausverkkoihin liittyvät investoinnit. Tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella.

Tarjouskilpailussa kilpaillaan neljässä ryhmässä: 

  • kaasutankkausasemat,
  • paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät,
  • ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät ja
  • ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät

Tukea on tarjolla yhteensä 3 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään vain osaan hankeinvestoinnin kustannuksista.

Tarjouskilpailussa saadut tarjoukset pisteytetään ja kullekin hankkeelle lasketaan vertailuluku. Omissa ryhmissään pienimmän vertailuluvun saavat hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.