Tieliikenteen infrastruktuurituki vuonna 2020

Tuen kohteena ovat sähköautojen latausverkkoihin ja kaasutankkausverkkoihin liittyvät investoinnit ja tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella. 

Energiavirasto on päivittänyt tarjouskilpailua varten laadittua tarjouskilpailuun osallistujan ohjetta  ja lisännyt Energiaviraston kotisivuille listan kunnista, joissa Energiaviraston tietojen mukaan on vähintään yksi suuritehoinen julkinen ajonuevon latauspiste.

Ennätysmäärä tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa (tiedote 6.11.2020)