Liikenteen infrastruktuurituki 

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (498/2018) 7 §:n mukaan Energiavirasto päättää infrastruktuurituen myöntämisestä. Investointituki ajoneuvojen latauspisteisiin ja kaasun tankkauspisteisiin myönnetään tarjouskilpailun perusteella. Valtioneuvoston asetus liikenteen infrastruktuurituesta

 

Tiedote 6.10.2021: Tarjouskilpailu pienensi liikenteen infrastruktuurin tukitarjouksia

Tieliikenteen infrastruktuurin tukiohjelman arviointi (pdf)

Webinaari 6.10.2021: Liikenteen infrastruktuurituen arviointi, esitysmateriaali (pdf) 

Energiavirasto järjesti keskiviikkona 6.10.2021 webinaarin tieliikenteen infrastruktuurituesta, jossa arvioitiin tukiohjelman onnistumista. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuuritukea on myönnetty tarjouskilpailun perusteella. Webinaarissa esiteltiin tukiohjelman tuloksia, arvioitiin sen onnistumista ja tarkasteltiin kehittämiskohteita. Ne pyritään ottamaan huomioon uuden tukiohjelman valmistelussa, josta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja:
Roland Magnusson, kilpailutusasiantuntija, puh. 0295 050 111, [email protected] 

Tarjouskilpailu 2021

Tiedote 23.6.2021: Neljännen ja nykyisen asetuksen puitteissa viimeisen liikenteen infratuen tukihuutokauppaan tulokset on julkistettu

Tarjouskilpailu 2020

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin tukikilpailutuksen. 

11.2.2021 infotilaisuuden esitysmateriaali kilpailun tuloksista (pdf)

Hyväksyvät päätökset ryhmässä 3 - kartta

 

Suuritehoisten latausjärjestelmien tukipäätökset julkaistu (tiedote 5.2.2021)

Joukkoliikenteen ja kaasuntankkausasemien tukipäätökset julkaistu (tiedote 21.1.2021)

Tarjouskilpailu 2019 

Energiavirasto järjesti liikenneinfrastruktuurin toisen tukikilpailutuksen aikavälillä 1.9.-30.9.2019. Määräpäivään 30.9. mennessä jätettiin 76 tarjousta, joista 42 hyväksyttiin. Tarjousten määrä ylitti ryhmäkohtaisen budjetin kaikissa muissa ryhmissä paitsi ryhmässä 4, joka koskee ajoneuvojen peruslatausjärjestelmiä.

Tiedote sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun 2019 tuloksista (pdf)

Tarjouskilpailu 2018

Energiavirasto järjesti liikenneinfrastruktuurin ensimmäisen tukikilpailutuksen aikavälillä 1.10.-31.10.2018. Määräpäivään 31.10. mennessä jätettiin 20 tarjousta, joista 11 hyväksyttiin. Ryhmiin 2 ja 4 ei jätetty tarjouksia.

Tiedote sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tuloksista (25.1.2019) (pdf) 

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja kysymykset pyydetään toimittamaan sähköpostin välityksellä osoitteeseen [email protected]

Asiantuntijoiden suorat yhteystiedot löytyvät henkilö- ja tehtävähausta hakusanalla Infratuki

 

Latauspisteet ja kaasun tankkauspisteet kartalla

Ajoneuvojen latauspisteet ja kaasun tankkauspisteet Suomessa löytyvät Traffic Management Finland Oy:n Liikennetilanne-palvelusta:

https://liikennetilanne.tmfg.fi/