Liikenteen infratuki

Sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Energiavirasto päättää infrastruktuurituen myöntämisestä. Investointituki ajoneuvojen latauspisteisiin sekä kaasun ja vedyn tankkauspisteisiin myönnetään tarjouskilpailun perusteella.

Käynnissä olevat tarjouskilpailut

Energiavirasto sai 158 tarjousta sähköautojen suuritehoisista latauspisteistä ja kolme tarjousta uusiutuvan vedyn tankkauspisteistä 26.10.2022 päättyneessä investointituen tukikilpailussa.

Energiviraston tiedote 28.10.2022 

 

Energiaviraston ilmoitus sähköisen liikenteen ja uusiutuvan vedyn infrastruktuurituen
tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä

Energiavirasto järjesti informaatiotilaisuuden asetuksen mukaisista kilpailutuksista 28.09.2022. 

 

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen A-osa (pdf). Yleisiä ohjeita infrastruktuurituen tarjouskilpailuun osallistujalle. Versio 2.1. julkaistu 4.10.2022.

Liite 2: Haitantarkistuslista

Ryhmäkohtaisia ohjeita infrastruktuurituen tarjouskilpailuun osallistujalle:

Tarjouskilpailuun osallistujan ohje B1: ajoneuvojen suuritehoiset latauspisteet (pdf) Versio 2.0 julkaistu 27.9.2022.

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen B osa koskien uusiutuvan vedyn tankkauspisteitä (pdf) Versio 1.1 julkaistu 4.10.2022.

Päättyneet tarjouskilpailut