Liikenteen infrastruktuurituki

 

Liikenteen infrastruktuurituella edistetään kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Tuen kohteena ovat sähköautojen latausverkkoihin ja kaasutankkausverkkoihin liittyvät investoinnit. Tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella.

Tarjouskilpailussa kilpaillaan neljässä ryhmässä: 

  • kaasutankkausasemat,
  • paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät,
  • ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät ja
  • ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät

Tukea on tarjolla yhteensä 3 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään vain osaan hankeinvestoinnin kustannuksista.

Tarjouskilpailussa saadut tarjoukset pisteytetään ja kullekin hankkeelle lasketaan vertailuluku. Omissa ryhmissään pienimmän vertailuluvun saavat hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.

Liikenteen infratuessa myönteisen tukipäätöksen saaneet hankkeet voivat hakea jatkoaikaa investoinnin valmistumisen määräaikaan. 

Jatkoaikaa koskeva tiedote ja hakemusohje (pdf)