Liikenteen infratuki

Sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Energiavirasto päättää infrastruktuurituen myöntämisestä. Investointituki ajoneuvojen latauspisteisiin sekä kaasun ja vedyn tankkauspisteisiin myönnetään tarjouskilpailun perusteella.

Tarjouskilpailut 2022

Energiavirasto järjestää seuraavat kilpailutukset. Kesälomakauden jälkeen järjestettävistä kilpailutuksista tiedotetaan erikseen.

Ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille on haettavissa tukea 16.5.2022 - 13.6.2022

Uusiutuvan vedyn tankkauspisteille on haettavissa tukea 20.6 klo 00.01 -22.8.2022 klo 12.00. Tuesta kiinnostuneita tahoja pyydetään olemaan suoraan yhteydessä Energiavirastoon hyvissä ajoin ennen hakuaikaa. 

 

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen A osa (pdf). Yleisiä ohjeita infrastruktuurituen tarjouskilpailuun osallistujalle 

Liite 2: Haitantarkistuslista

Ryhmäkohtaisia ohjeita infrastruktuurituen tarjouskilpailuun osallistujalle:

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen B osa koskien ajoneuvojen suuritehoisia latauspisteitä (pdf) 

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen B osa koskien uusiutuvan vedyn tankkauspisteitä (pdf)

Tarjouskilpailut 2018 - 2021