Liikenteen infrastruktuurituki 

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (498/2018) 7 §:n mukaan Energiavirasto päättää infrastruktuurituen myöntämisestä. Investointituki ajoneuvojen latauspisteisiin ja kaasun tankkauspisteisiin myönnetään tarjouskilpailun perusteella.

Valtioneuvoston asetus liikenteen infrastruktuurituesta

 

Tarjouskilpailu 2021

Energiavirasto avaa huhtikuussa 2021 tukikilpailutuksen, tiedote 13.1.2021:  https://energiavirasto.fi/-/liikenteen-infrastuktuurituen-tarjouskilpailu-2021

Tarjouskilpailu 2020

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin tukikilpailutuksen. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat valmiita toteuttamaan biokaasun tankkausaseman tai sähköautojen joukkoliikenteen tai suuritehoisen latauspisteen investointihankkeen. Tarjouksia annettiin yhteensä 213, joista 35 koski biokaasun tankkauspisteitä, 14 linja-autojen latauspisteitä ja 164 sähköautojen suuritehoisia latauspisteitä.

Joukkoliikenteen ja kaasuntankkausasemien tukipäätökset julkaistu (tiedote 21.1.2021)

Ennätysmäärä tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa (tiedote 6.11.2020)

Tarjouskilpailu 2019 

Energiavirasto järjesti liikenneinfrastruktuurin toisen tukikilpailutuksen aikavälillä 1.9.-30.9.2019. Määräpäivään 30.9. mennessä jätettiin 76 tarjousta, joista 42 hyväksyttiin. Tarjousten määrä ylitti ryhmäkohtaisen budjetin kaikissa muissa ryhmissä paitsi ryhmässä 4, joka koskee ajoneuvojen peruslatausjärjestelmiä.

Tiedote sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun 2019 tuloksista (pdf)

Tarjouskilpailu 2018

Energiavirasto järjesti liikenneinfrastruktuurin ensimmäisen tukikilpailutuksen aikavälillä 1.10.-31.10.2018. Määräpäivään 31.10. mennessä jätettiin 20 tarjousta, joista 11 hyväksyttiin. Ryhmiin 2 ja 4 ei jätetty tarjouksia.

Tiedote sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tuloksista (25.1.2019) (pdf) 

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja kysymykset pyydetään toimittamaan sähköpostin välityksellä osoitteeseen [email protected]

Asiantuntijoiden suorat yhteystiedot löytyvät henkilö- ja tehtävähausta hakusanalla Infratuki

 

Latauspisteet ja kaasun tankkauspisteet kartalla

Ajoneuvojen latauspisteet ja kaasun tankkauspisteet Suomessa löytyvät Traffic Management Finland Oy:n Liikennetilanne-palvelusta:

https://liikennetilanne.tmfg.fi/