Liikenteen infratuki

Sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Energiavirasto päättää infrastruktuurituen myöntämisestä. Investointituki ajoneuvojen latauspisteisiin sekä kaasun ja vedyn tankkauspisteisiin myönnetään tarjouskilpailun perusteella.

Euroopan Unionin lippu ja sen vieressä teksti Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU

Käynnissä olevat tarjouskilpailut

Liikenteen infratuen tarjouskilpailuja ei ole tällä hetkellä käynnissä. Viimeisin tarjouskilpailu järjestettiin maaliskuussa 2023.

Tiedote 12.6.2023: Tukea yli 500:lle sähköautojen suuritehoiselle latauspisteelle ja kahdelle vedyn tankkausasemalle

Yhteenveto maaliskuun 2023 tukihuutokaupan hyväksyvistä päätöksistä - Suuritehoiset latauspisteet (28.6.2023)

Yhteenveto maaliskuun 2023 tukihuutokaupan hyväksyvistä päätöksistä - Uusiutuvan vedyn tankkauspisteet (13.6.2023)

 

 

Energiaviraston ilmoitus sähköisen liikenteen ja uusiutuvan vedyn infrastruktuurituen
tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä (pdf)

Tiedote 27.1.2023: Liikenteen infratuen maaliskuun 2023 tukikilpailutus

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen A-osa (pdf) Yleisiä ohjeita infrastruktuurituen tarjouskilpailuun osallistujalle. Versio 2.3 julkaistu 24.2.2023.

Liite 2: Haitantarkistuslista

Ryhmäkohtaisia ohjeita infrastruktuurituen tarjouskilpailuun osallistujalle:

Tarjouskilpailuun osallistujan ohje B1: ajoneuvojen suuritehoiset latauspisteet (pdf) Versio 2.2 julkaistu 24.2.2023.

Tarjouskilpailuun osallistujan ohje B5: uusiutuvan vedyn tankkauspisteet (pdf) Versio 1.3 julkaistu 24.2.2023.

Päättyneet tarjouskilpailut