Liikenteen infrastruktuurituki

Energiavirasto järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Tarjousten jättöaika on 1.9.2019 - 30.9.2019. 

Infotilaisuus tulevasta kilpailutuskierroksesta järjestetään Helsingissä 13.6.2019. Infotilaisuuden ohjelmasta ja mahdollisuudesta osallistua tilaisuuteen tiedotetaan myöhemmin.

Tarjouskilpailussa kilpaillaan neljässä ryhmässä: 

  • kaasutankkausasemat,
  • paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät,
  • ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät ja
  • ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät.

Tukea on tarjolla yhteensä 3 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään vain osaan hankeinvestoinnin kustannuksista.

Tarjouskilpailussa saadut tarjoukset pisteytetään ja kullekin hankkeelle lasketaan vertailuluku. Omissa ryhmissään pienimmän vertailuluvun saavat hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.

Kevään 2019 aikana Energiavirasto päivittää ohjeita tarjouskilpailuun osallistumisesta. Päivitettyjä ohjeita on mahdollista kommentoida ja kommentit huomioidaan lopullisissa ohjeissa. Ohjeiden päivityksestä ja mahdollisuudesta kommentoida niitä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Edellinen tarjouskilpailu järjestettiin lokakuussa 2018. Edellisen tarjouskilpailun tuloksiin voi tutustua kohdassa 'Tarjouskilpailun 2018 tulokset'.