Tuotantotuki

Tuotantotukea maksetaan niin sanottuna syöttötariffina, jolla tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Lisäksi sähköntuottaja osallistuu sähkömarkkinoille ja saa sähkön markkinahinnan tuottamansa sähkön myynnistä.  Energiavirasto hallinnoi syöttötariffijärjestelmää tuotantotuen sähköisen asiointijärjestelmän (SATU) avulla.

Syöttötariffijärjestelmä sulkeutui uusien tuulivoimaloiden osalta 1.11.2017 ja uusien biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden osalta 1.1.2019. Metsähakevoimaloita voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään 1.2.2021 asti. Syöttötariffia maksetaan 12 vuoden ajan siitä, kun oikeus syöttötariffiin alkaa.

Sähköntuottaja, jonka hallinnassa on tuulivoimala Perämeren tuulivoima-alueella, on velvollinen maksamaan tuulivoimamaksun (ns. tutkakompensaatiomaksu). Energiavirasto perii tuulivoimamaksut sähköntuottajilta.

Tälle sivustolle on kerätty tuotantotukeen liittyvä ohjeistus. 
 

Seurantaohje (pdf)

Todentajaohje (pdf)

Syöttötariffijärjestelmän yhteenveto (pdf)

SATU käyttöohje (pdf)

SATU-järjestelmä (pdf)